OBZOR ke stažení

Vysokorychlostní trať mezi Prahou, Brnem a Břeclaví začíná dostávat první obrysy. Jde o studii proveditelnosti, kterou zadala SŽDC společnosti SUDOP Praha. Tato studie by měla být hotova do roku 2020 a je zaměřena na technické, provozní a ekonomické posouzení této nové vysokorychlostní tratě (VRT). Trasa této VRT by měla vést z Prahy přes Brno do Vranovic, kde se tato nová trať napojí na stávající modernizovanou železnici do Břeclavi. Studie proveditelnosti se zaměří na celý tento úsek a navrhne proveditelné řešení, které uspokojí budoucí vnitrostátní i přeshraniční poptávku v osobní dálkové dopravě. Posuzovat se budou tři rychlostní úrovně – 250, 300 a 350 km/h.

„Zahájení prací na studii proveditelnosti klíčového vnitrostátního vysokorychlostního úseku je dalším milníkem v přípravě a budoucí realizaci konceptu Rychlých spojení. Navážeme na již probíhající zpracování úseku z hlavního města do Drážďan,“ přibližuje práce na studii ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech. Posuzovat se budou dvě varianty – tzv. severní koridor přes Havlíčkův Brod a jižní koridor přes Benešov. Vedle samotného vedení trasy vysokorychlostní tratě se studie zaměří na zaústění tratí do hlavních železničních uzlů v Praze a Brně. V hlavním městě začíná řešení v oblasti Prahy-Vršovic, resp. Prahy-Libně, včetně budoucí potřeby zkapacitnění celého pražského železničního uzlu. V případě Brna se rozpracuje technické řešení zaústění v obou variantách („Řeka“ a „Petrov“). Harmonogram prací zpracování studie proveditelnosti je rozdělen do celkem 13 dílčích plnění, přičemž nejpozději do jednoho měsíce od zahájení prací se svolá a uskuteční první jednání se zhotovitelem. V průběhu celého zpracovávání bude SŽDC v rámci pracovních jednání, která se budou konat minimálně jednou do měsíce, korigovat průběh prací. Finální podobu studie pak obdrží dva měsíce před stanoveným termínem k vypořádání připomínek.
Miroslav Čáslavský
S využitím tiskové zprávy SŽDC

 

Právě přítomno: 169 hostů a žádný gestor