Na dnešní den, tj. na středu 26. 9. 2018, byl mimořádně svolán Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., z důvodu náhlého rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČD Cargo, a. s., o změně stanov, a to 27 dní před plánovanými volbami do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. Tímto usnesením valná hromada snížila počet zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ČD Cargo ze tří na dva. Podotýkám, že totožná valná hromada před čtyřmi měsíci rozhodla o navýšení počtu zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ze dvou na tři, a to bez ohledu na finanční náklady, které nyní uvádějí jako důvod změny.

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., si je vědom časové tísně a proto svým dnešním rozhodnutím umožní ve zkrácené lhůtě projednat všechny potřebné dokumenty týkající se připravovaných voleb a tím zajistit, aby ve dnech 22. - 25. 10. 2018 mohly být volby uskutečněny.

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., dnes hlasoval a rozhodl o nominaci dvou kandidátů OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s.: Radka Nekoly a Bc. Marty Urbancové.

Radek Nekola, předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.
 

Právě přítomno: 1099 hostů a žádný gestor