OBZOR ke stažení

V neděli 14. října 2018 byl v Singapuru zahájen 44. kongres Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (International Transport Federation – ITF). Za OSŽ se kongresu účastní tříčlenná delegace ve složení předseda OSŽ M. Malý, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s. R. Nekola a vedoucí kanceláře předsedy a členka výkonného výboru ETF H. Romanova.

Téměř 2.000 delegátů ze 126 zemí, kteří reprezentují 456 odborových svazů z celého světa, bude v průběhu příštích 6 dnů jednat mj. o úloze odborů v dopravním sektoru.

První den jednání byly na programu především procesní záležitosti (volba  členů mandátní komise, volba členů komise pro usnesení atd.). Ve funkci generálního tajemníka ITF byl i na další čtyři roky potvrzen Angličan Steve Cotton. Zpráva o činnosti ITF za období 2014 – 2018 byla doplněna zajímavými video spoty – skutečnými příběhy zaměstnanců v dopravním sektoru v různých zemích světa, kdy díky intervenci  národního odborového svazu nebo přímo centrály ITF v Londýně došlo ke zlepšení poměrů na pracovišti (např. v oblasti bezpečnosti práce), byla uzavřena kolektivní smlouva nebo byla poskytnuta právní pomoc konkrétnímu zaměstnanci ve složité životní situaci, do které se dostali při výkonu své práce.

V pondělí pokračuje kongres konferencemi jednotlivých dopravních sekcí (železnice, silniční doprava, námořní doprava, civilní letectví, dokaři, rybáři, městská hromadná doprava, služby v cestovním ruchu a logistika). Kromě konferencí jednotlivých sekcí jsou na programu jednání regionálních výborů (Evropa, Severní Amerika, Afrika, Latinská Amerika a Karibská oblast, Arabské země,  Asie a oblast Pacifiku, Mládežnická konference a konference Ženského výboru ITF.

V rámci doprovodného programu si mohou účastníci kongresu vybrat z řady seminářů a přednášek, které jsou věnovány dopravě, dopravním systémům a novým technologiím, které v blízké budoucnosti ovlivní nejen dopravu, ale také úlohu odborových svazů působících v dopravě.

O dalším průběhu kongresu vás budeme informovat.

PhDr. Helena Romanova

Právě přítomno: 356 hostů a žádný gestor