OBZOR ke stažení

Úsek mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem by mohl být první, kde by měla být zahájena stavba pilotního úseku vysokorychlostní tratě (VRT). Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou vydala SŽDC 3. září. Uvedený úsek byl vybrán především z toho důvodu, že je důležitou součástí páteřní VRT Praha – Brno – Ostrava. V této souvislosti podepsala v srpnu Správa železniční dopravní cesty smlouvy s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, které jsou nezbytné pro aktualizaci Zásad územního rozvoje v obou regionech.

Cílem zmíněných aktualizací je vymezení koridoru a stanovení veřejné prospěšnosti pro tento úsek budoucí vysokorychlostní tratě (VRT Moravská brána). Vymezení připravovaných koridorů VRT v Zásadách územního rozvoje je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí. „Velmi úzce spolupracujeme s odpovědnými zástupci obou krajů a pro zdárnou přípravu vysokorychlostních tratí využijeme výstupy z právě zahájené studie proveditelnosti VRT Brno – Přerov – Ostrava a také z práce geodetů, kteří již pracují v terénu,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.
Smlouvy s geodety podepsala SŽDC během letních měsíců. Týkají se provedení geodetických prací jednak na současných tratích a jednak na trase budoucích nových mezi Přerovem a Ostravou, respektive mezi Brnem a Vranovicemi. Terénní práce budou probíhat v průběhu podzimních měsíců, do konce letošního roku získá SŽDC podrobné mapování v celé délce jihomoravského úseku.
Realizace pilotních úseků VRT bude mít významný přínos pro zvýšení kapacity na současných velmi vytížených tratích, což platí zejména pro úsek druhého železničního koridoru z Přerova do Ostravy. Současně dojde také ke zrychlení vlaků, protože odpadne předjíždění spojů různých kategorií nebo umělé prodlužování jízdních dob vlivem vysokého obsazení trati. První pilotní úsek VRT by se měl začít stavět v roce 2025.
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy SŽDC
 

Právě přítomno: 326 hostů a žádný gestor