OBZOR ke stažení

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své poslední schůzi, konané ve dnech 10. – 13. září, schválila mimo jiné také řadu změn zákonů, týkajících se české železnice. Mezi tyto změny patří například změna názvu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), usnadnění kácení stromů v okolí dráhy, či zavedení jednotného jízdného ve vlacích. Parlamentem schválené změny budou ještě projednávány v Senátu České republiky a vyjadřovat se k nim bude i prezident republiky.

Změnu názvu SŽDC na název Správa železnic odůvodnil předkladatel návrhu, poslanec Milan Feranec (ANO). Připomněl, že role Správy železniční dopravní cesty se od jejího vzniku v roce 2003 výrazně změnila. „Zatímco na počátku šlo o docela malou organizaci, která měla na starost skutečně jen onu správu železniční dopravní cesty, dnes má na starost například řízení provozu či sestavování jízdního řádu, patří jí koleje, nádraží, budovy a pracuje pro ni přes 17 tisíc lidí,“ argumentoval Feranec.
Další změna zákona o drahách se týká zavedení jednotného jízdného ve vlacích. V budoucnu bude podle této vládní novely možné cestování po železnici na jednu jízdenku bez ohledu na dopravce. To usnadní cestování především na tratích, na nichž jezdí více dopravců. „Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík. Do tohoto systému budou muset vstoupit všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů, současně však budou moci nabízet i vlastní ceny. Pokud bude novela schválena, vstoupí tento systém do pětiletého zkušebního provozu v prosinci roku 2020. Pro dopravce, kteří jezdí „na komerční riziko“, tedy bez nároku na dotace, nebude však „státní tarif“ povinný, můžou k němu ale přistoupit dobrovolně. V praxi jde hlavně o trasu mezi Prahou a Ostravou.
Poslanec Martin Kolovratník (ANO) navrhnul změnu zákona, týkajícího se kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, hlavně Správa železniční dopravní cesty, bude mít právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin. „Stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy budou ty stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy,“ zdůvodnil svůj návrh Kolovratník. Jeho návrh však podrobil kritice Český svaz ochránců přírody, neboť je podle něj postaven obecně a mohl by teoreticky umožnit kácení stromů i na velmi vzdálených místech od kolejí, například v sadu nad železniční tratí. Tyto obavy však Kolovratník odmítl.
Miroslav Čáslavský, s využitím monitoringu tisku

 

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor