OBZOR ke stažení

Dne 13. 2. 2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Kolektivní smlouva 2020/2121, na které se shodl zaměstnavatel se všemi odborovými organizacemi.

Průběh kolektivního vyjednávání:
Celý průběh kolektivního vyjednávání byl ovlivněn dohodou, že se součástí kolektivního vyjednávání bude dokončení projednávané 3. změny Katalogu zaměstnání. Tento fakt znamenal, že finanční prostředky, které je schopna společnost rozpočtovat do této oblasti, se budou muset rozdělit do obou dokumentů. V tuto chvíli je těžké hodnotit dopad na jednotlivce, protože jak PKS, tak Katalog vejdou v platnost od 1. 4. 2020. Jejich dopad se projeví až v měsíci květnu, na první výplatnici.

3.změna Katalogu zaměstnání:
Smyslem 3. změny bylo upravit pracovní činnosti a zařazení jednotlivých KZAM k potřebám dnešního a budoucího fungování naší společnosti a vývoje na pracovním trhu v ČR. Velký důraz jsme kladli na zaměstnání v oblasti opravárenství a provozních profesí. Je potřeba si uvědomit, že zaměstnání v SOKV, nebo posunovači a vedoucí posunu, nebyli dotčeni žádnou z předchozích změn této interní normy od roku 2010. Finální podoba Katalogu zaměstnání přímo pozitivně zasáhne bezmála 4500 zaměstnanců, a to navýšením minimálně o jeden TS.

Podniková kolektivní smlouva 2020/2021:
Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody nad 3. změnou Katalogu zaměstnání, bylo samotné kolektivní vyjednávání ovlivněno jeho finančním nákladem. V první fázi zaměstnavatel nepřipouštěl jakoukoliv kompenzaci či navýšení mezd. Odborové organizace s tímto kategoricky nesouhlasily a podmínily další vyjednávání o PKS 2020/2021 hledáním možnosti jak zaměstnancům nedotčeným Katalogem udržet růst mezd. Na základě společného tlaku se podařilo dojít ke shodě nad novou složkou mzdy v rámci osobního ohodnocení (kompenzační odměna), která bude vyplácena měsíčně zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou (ti, kterým nebude navýšen TS dle 3. změny Katalogu). Dále bylo dosaženo některých úprav v oblasti poskytování stravování (navýšen procentuální podíl zaměstnavatele na stravenku o 5 %, navýšena sazba stravného na maximální hodnotu) a další ustanovení týkající se odpočinku a odměny za práci přesčas. Celková finanční hodnota, kterou ČD Cargo přidá do Katalogu a PKS, je na úrovni cca 6% navýšení.

Sociální fond:
Součástí kolektivního vyjednávání byl návrh 2. změny Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Zde došlo k úpravě možnosti čerpání v oblasti udržení zdravotní způsobilosti (nově úhrada operace očí), navýšení příspěvku na kartu Multisport a další drobné úpravy.

ČD Cargo obecně:
Rádi bychom znova vysvětliti skutečnost, proč v loňském roce nebyla vyplacena odměna za překročení hospodářského výsledku. Tato odměna se v předchozím roce stala součástí textu PKS 2019/2020, kde byly v bodě 4.14.7 přílohy č. 2 stanoveny podmínky pro její výplatu. Tyto podmínky říkají, že hospodářský výsledek musí být překročen o 50 mil Kč. Vývoj situace v 1. pololetí roku 2019 se pro naplnění tohoto ustanovení zdál velice reálný, avšak v dalších měsících se oslabení ekonomiky a hospodářství v celé Evropě negativně projevilo v dynamice růstu a ČD Cargo muselo na konci roku přijímat opatření, aby byl podnikatelský plán vůbec splněn. Tím tedy nebyly splněny podmínky pro výplatu odměny za překročení hospodářského výsledku.

V posledních měsících dochází k přehodnocování technologií prací (TDPP), obsazování pracovišť a úprav počtu zaměstnanců. Toto je reakce na vývoj v oblasti potřeby energetického uhlí, útlumu strojírenství a ocelářství (návoz potřebných surovin pro výrobu oceli). Dalším významným negativním faktorem je výluková činnost, kdy například na celý rok dojde k uzavření některých tratí pro nákladní dopravu. To mnohdy znamená trvalou ztrátu obchodního případu, který končí na kamionu.

Společnost ČD Cargo se musí přizpůsobit změnám trhu v hledání nových budoucích příležitostí, jak v celé ČR, tak i v zahraničí. Jedním z příkladů je získání licence dopravce ČD Cargo na německém území. V celé Evropě se hledají nové alternativní zdroje energie a tím bude neustále klesat přeprava uhlí, změny v elektromobilitě, a tomu navazující výroba. Dalšími významnými náklady ČDC, které musí investovat z důvodu změn legislativy EU, jsou ETCS (nový vlakový zabezpečovač instalovaný na každém HV), LL špalky (tiché brzdové špalky na všech nákladních vozidlech), ECM (nová certifikace zaměstnanců provozovatelů dopravy a opravárenství), budoucí osazovaní samospřáhel, digitalizace pracovních míst a další nákladná opatření.

Pokud chceme, aby ČD Cargo bylo i v budoucích letech zaměstnavatelem pro cca 7 tisíc zaměstnanců, nelze tyto výše uvedené problémy přehlížet.
I pro letošní rok se plánují v měsících březen a duben v každé JOS semináře k výkladu Podnikové kolektivní smlouvy a souvisejících IN. Semináře budou probíhat za účasti zástupců zaměstnavatele a kolektivních vyjednavačů OSŽ. Účastnit se mohou všichni zaměstnanci. V momentě, kdy budeme mít termíny, zveřejníme další podrobnosti.
 

Zdroj: Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo

Právě přítomno: 534 hostů a žádný gestor