OBZOR ke stažení

Vláda vyhlásila na 30 dnů nouzový stav. Od pátku 13. 3. 2020 zakázala akce s účastí nad 30 osob s výjimkou pohřbů. Restaurace budou muset zavírat do 20 hodin, od pátku je zákaz vstupu do sportovišť, koupališť, klubů, knihoven a galerií.

Významně se omezí cestování. Občané České republiky nesmějí vycestovat celkem do patnácti států: Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Velké Británie, Francie, Nizozemska, Švýcarska, Švédska, Norska, Belgie a Dánska, výjimku dostanou pouze tzv. pendleři. Občané těchto zemí nesmějí do ČR s výjimkou lidí s pobytem nad 90 dnů.

Výjimku ze zákazu cestování mají řidiči kamionů, vlakové čety nákladní dopravy, piloti a záchranáři ze sousedních zemí. Čeští občané v zahraničí se mohou vrátit. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci z pátku (13. 3.) na sobotu (14. 3.) kontroly. Vláda zakázala od pátku (13. 3. 2020) i přítomnost žáků na základních uměleckých školách.

Konkrétní opatření v dopravě
Od soboty 14. 3. 2020 mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku. Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.
Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).
Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky
V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky. Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR, dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Z Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až d) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda
I. z a k a z u j e
1.
Všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
2. Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
3. Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
4. Všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

II. u m o ž ň u j e
1. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky.
2. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky.
3. Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území ČR.
4. Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území ČR.
5. Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území České republiky.

III. s t a n o v u j e
1. že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministr dopravy.

Rovněž Slovensko zpřísnilo opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Zavře školy, letiště, omezí mezinárodní přepravu a provoz nákupních center. Na území Slovenské republiky budou vpuštěny jen ty osoby, které mají na Slovensku trvalý nebo přechodný pobyt.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR
 

Právě přítomno: 366 hostů a žádný gestor