OBZOR ke stažení

Vážení členové OSŽ, benefity poskytované od 1. 1. 2020 ve formě bezplatného právního poradenství/pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ - projekt „právní pomoc - občan“, pokračují do 31. 12. 2020 (tel.: 733 785 003).

Bezplatnou prvotní právní poradu (v rozsahu do 60 minut) poskytnou, členům OSŽ při řešení jejich problémů - záležitostí v občanském (soukromém) životě, vybrané advokátní kanceláře.

Právní pomoc - občan je určena pro členy OSŽ, kteří jsou členy nejméně 1 rok a zejména:
a)
jsou samoživiteli, samoživitelkami
b) jsou na mateřské, rodičovské dovolené
c) čerpají dlouhodobé pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy
d) jsou v tíživé sociální situaci
e) jsou v jiné situaci hodné zvláštního zřetele
f) v ostatních případech

Právní pomoc - občan se poskytuje v následujících oblastech:
rodinné právo
- např. manželské majetkové právo, rozvod, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, péče o dítě apod.,

vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem - např. kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o věcném břemeni apod.,

dopravní (silniční) nehody - např. obhajoba při obvinění v trestních věcech (resp. z přestupku) v dopravě z nedbalosti, zastupování poškozených účastníků dopravních nehod (bolestné, ztížení společenského uplatnění, nároků náhrady nemajetkové újmy),

dědické právo - např. právo na pozůstalost, závěť, odmítnutí/vzdání se dědictví, zrušení/odvolání závěti, dědická smlouva apod.,

insolvence + exekuce - navržení způsobu řešení úpadku, příprava a zpracování insolvenčního návrhu na oddlužení, uplatnění exekuci, obrana proti exekuci,

v ostatních oblastech práva.

Bližší podrobnosti k poskytovanému bezplatnému právnímu poradenství/právní pomoci naleznete na webových stránkách OSŽ v sekci „Právní poradenství – občan“ nebo Vám je sdělí předseda vaší ZO OSŽ.

Tyto právní služby jsou nabízeny členům OSŽ v pilotním projektu
„právní pomoc - občan“, který zatím trvá do 31. 12. 2020.

V případě nejasností se s důvěrou obracejte na JUDr. Petra Večeře, tel.: 972 241 961, 737 275 068 nebo Mikuláše Hubicsáka, tel.: 972 241 960, 737 275 114.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 371 hostů a žádný gestor