OBZOR ke stažení

Po nehodě dálničního mostu v Janově v roce 2018 se Správa železnic soustředila na diagnostiku a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí. Na základě prvotních prohlídek tohoto typu mostních konstrukcí bylo rozhodnuto o podrobné diagnostice a statických přepočtech u 63 mostů. Z tohoto počtu již 34 mostů již touto mimořádnou kontrolou prošlo a na posouzení čeká nyní zbývajících 29 mostních objektů. Z výsledných statických posudků vyplývá, že ani jeden z prověřovaných mostů nevykazuje kritické závady, které by vyžadovaly akutní stavební zásah, případně zásadní omezení provozních parametrů.


Jak konstatuje náměstkyně generálního ředitele Správy železnic pro provozuschopnost dráhy Marcela Pernicová, v havarijním nebo bezpečnost provozu ohrožujícím stavu není žádný z celkem 6 726 železničních mostů, které má Správa železnic ve své správě. „Problematika bezpečnosti a stavu mostů v České republice nepřestává být aktuálním tématem,“ připomíná Pernicová. Jak dále dodává, aktuální počet železničních mostů hodnocených stupněm 3 (který již vyžaduje stavební zásah) dosahuje v současnosti 319, což je 4,7 % z celkového počtu. Přitom na přelomu tisíciletí bylo na železniční síti hodnoceno třetím stupněm 735 mostů, což představovalo přibližně 11 % z jejich celkového počtu. „Průměrný stavební stav železničních mostů se tedy dlouhodobě zlepšuje. Jako svou prioritu pro následující období do roku 2030 si Správa železnic stanovila dostat u mostů, hodnocených stupněm číslo 3, pod hranici 2 %, což odpovídá 134 mostům,“ vysvětluje Marcela Pernicová.
Pro dosažení tohoto cíle bude potřebné zajistit během následujících 10 let bezmála 10 miliard korun, a to nad rámec prostředků běžné údržby. Některé práce budou realizovány samostatně, jiné budou součástí rozsáhlejších stavebních akcí. Rychlost postupu musí být přizpůsobena i kapacitním možnostem, a to především v oblasti nezbytných výluk příslušných tratí.
Jako příklady takto programově připravovaných staveb lze zmínit pražský most pod Vyšehradem s délkou přemostění 216 m, most v Mokropsích (170 m), most v Červené nad Vltavou přes vodní nádrž Orlík (272 m) nebo viadukt v Brně přes Křídlovickou ulici a řeku Svratku (92 m) na trati Břeclav – Brno. Z nedávno dokončených staveb, kterými lze dokladovat zlepšující se kondici železničních mostů, jmenujme například most přes vodní nádrž Hracholusky, most Zahrádky na trati Lovosice – Česká Lípa nebo Negrelliho viadukt v Praze.
Miroslav Čáslavský
Zdroj: Tisková zpráva Správy železnic

 

 

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor