Ve věku 71 let zemřel ve čtvrtek 24. prosince někdejší dlouholetý předseda ZV OSŽ DKV Ostrava Ivo Nevřivý. Celý život pracoval v Depu kolejových vozidel v Ostravě, kde začínal jako elektromechanik. Po vzniku OSŽ se stal předsedou ZV OSŽ v tomto depu (dnes SOKV Ostrava) a v této funkci působil až do roku 2008, kdy odešel v rámci reorganizace podniku do předčasného důchodu. Současně s funkcí předsedy byl členem dalších navazujících orgánů v rámci OSŽ.

Po celou dobu své odborářské činnosti svědomitě a odpovědně hájil zájmy zaměstnanců DKV Ostrava, při jednání s vedením podniku vystupoval vždy cílevědomě a konstruktivně, bylo-li třeba i kriticky, současně však byl podniku plně loajální. Působil současně ve veřejném životě jako zastupitel města Ostrava-Poruba.
Významnou měrou se zasloužil o opravu rekreační chaty Patriotka v beskydské Ostravici, která jeho zásluhou přešla do majetku odborů (nyní ZO OSŽ SOKV Ostrava), a kde členové OSŽ trávili a dodnes rádi tráví své dovolené a volný čas. Po odchodu do důchodu se přestěhoval na Valašsko, kde také v posledních dnech roku 2020 zemřel. V myslích svých spolupracovníků, známých a přátel zůstává zachován jako čestný a poctivý člověk, který vždy stál na jejich straně.
Poslední rozloučení s Ivem Nevřivým se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.
Čest jeho památce.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 353 hostů a žádný gestor