OBZOR ke stažení

Letos v září skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1300 strojvedoucích, což je asi 12 % všech doposud vydaných licencí.

Žadatel, který má již vydanou licenci strojvedoucího, může před skončením její platnosti požádat o prodloužení. Drážní úřad mu následně vydá novou licenci se stejným číslem a platností na 10 let. „Doporučujeme, aby žadatelé nenechávali výměnu na poslední chvíli a podávali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem. Žádosti standardně vyřizujeme do 30 dnů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodává: „Zvolili jsme nekomplikovaný způsob obnovy licencí, aby byla výměna pro žadatele co nejjednodušší.“

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a doklad o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje nový metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu.

Žadatelé o licenci strojvedoucího mají navíc na webových stránkách nově k dispozici vzorové otázky ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti. Tu musí na Drážním úřadě po ukončení výcviku složit každý nový uchazeč o licenci strojvedoucího.

Zdroj: Tisková zpráva Drážního úřadu
 

Právě přítomno: 362 hostů a žádný gestor