OBZOR ke stažení

Středočeský kraj ze dne na den odmítl společné memorandum s Ministerstvem dopravy ČR. Dokument řešil dopravní obslužnost ve vztahu k dlouhodobému plánování a investování do infrastruktury. Kraj od svých původních plánů na redukci sice již částečně ustoupil, ale stále znehodnocuje investovanou miliardu korun, která šla jen v posledních čtyřech letech do středočeských lokálek. Ministerstvo je připraveno jednat se všemi kraji o navýšení spolufinancování regionální železniční dopravy, pokud bude shoda na objednávaných spojích.

„Ještě minulý týden slíbili zástupci kraje odložit omezování objednávek na středočeských lokálkách o rok, chtěli memorandum a společnou komunikaci. Nedodrželi nakonec nic. Nyní kraj potvrdil rušení osobní dopravy na většině z původně navržených lokálek. Situace je nepřehledná a stanoviska se stále mění,“ říká náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Jan Sechter.

Na jednání mezi radním pro veřejnou dopravu a dvěma náměstky ministerstva dopravy minulý čtvrtek byla dohoda stvrzená podáním rukou. Obě strany měly spolu uzavřít memorandum, ve kterém deklarují společnou vůli vytvořit předvídatelné prostředí ve veřejné železniční dopravě, aby bylo možné vhodně provázat objednávku veřejných služeb v regionální dopravě s dlouhodobou koncepcí veřejné dopravy a investiční přípravou staveb. Zároveň s tím by kraj odložil svoje rozhodnutí omezovat objednávku na 12 lokálních tratích o jeden rok. Tato dohoda a souhlas dnes (30. 8. 2021) dle vyjádření Středočeského kraje zřejmě padly.

Správa železnic investovala mezi lety 2017 – 2021 do středočeských lokálek celkem 950 milionů korun. „Skoro investovanou miliardu korun do udržení provozu lokálních tratí objednalo minulé vedení Středočeského kraje, to současné hází peníze do koše s tvrzením, že ušetří ve svém rozpočtu 59 milionů korun. Nevím, jak vysvětlí paní hejtmanka občanům dotčených měst, že ta nově opravená nádraží, železnice a přejezdy budou k ničemu. Tohle postrádá zdravý rozum,“ komentuje ministr dopravy.

„Chceme jednat se všemi kraji reprezentovanými Asociací krajů ČR o budoucích variantách objednávání a financování veřejné regionální železniční dopravy. Jsme připraveni upravit stávající systém státního spolufinancování a jednat o navýšení platby krajům v případě, že se na efektivně objednávaných spojích domluvíme. Kraje by také měly mít představu na 5 let dopředu, kde chtějí objednávat vlaky, aby Správa železnic mohla smysluplně investovat. I obce musí mít jistotu, jak bude dopravní obslužnost vypadat,“ dodává ministr Havlíček.

Na rok 2022 má Správa železnic ve Středočeském kraji v plánu opravit trať v úseku Čerčany – Samechov (190 mil. Kč), trať v úseku Hýskov – Rakovník (130 mil. Kč) či opravit úsek trati Chotětov – Všetaty, včetně opravy mostů (197 mil. Kč).

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR z 30. 8. 2021

Příloha: Návrh Memoranda z jednání dne 25. srpna 2021 konaného mezi Ministerstvem dopravy a Středočeským krajem

I.
Obě strany se setkaly vedeny zájmem přispět k zajištění stabilního a předvídatelného prostředí ve veřejné železniční dopravě, aby bylo možné vhodně provázat objednávku veřejných služeb v regionální dopravě s dlouhodobou koncepcí veřejné dopravy a investicemi státu v oblasti železniční infrastruktury. Obě strany vyjadřují připravenost postupovat ve smyslu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a projednat společně, se sousedními kraji a s provozovateli dráhy koncepční změny dopravní obslužnosti, včetně případného plánu na omezení objednávky na jednotlivých železničních dráhách. Obě strany budou diskutovat plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje také ve vztahu k dlouhodobým plánováním na modernizaci a rozvoj infrastruktury.

II.
Ministerstvo dopravy vyjadřuje připravenost zahájit se všemi kraji reprezentovanými Asociací krajů České republiky v kontextu návazných úkolů na Koncepci veřejné dopravy jednání o budoucích variantách objednávání a financování veřejné regionální železniční dopravy a to včetně případných úprav Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy mezi Ministerstvem dopravy ČR a kraji ČR z roku 2016. Novým prvkem bude společný cíl dosáhnout ekonomické efektivity mezi přípravou investic státu v oblasti železniční infrastruktury a závaznou objednávkou veřejných služeb v železniční dopravě.

III.
Středočeský kraj vyjadřuje připravenost do ukončení těchto jednání neomezovat svoji objednávku na železničních dráhách.

Za Ministerstvo dopravy
[doplní se podpisová doložka]
Za Středočeský kraj
[doplní se podpisová doložka]
 

Právě přítomno: 488 hostů a žádný gestor