OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhlo na opavském hřbitově poslední rozloučení s Kurtem Mužíkem, který zemřel na selhání srdce 9. ledna 2022 ve věku nedožitých 78 let. V OSŽ zastával mimo jiné funkci místopředsedy OSŽ a po odchodu do důchodu působil jak předseda Republikové rady seniorů OSŽ. Zájmy seniorů hájil i v Republikové radě seniorů České republiky. Byl znám jako vzácný člověk, kolega a kamarád, nadmíru obětavý, slušný a poctivý. Jeho vstřícnost a skromnost ho řadily mezi osobnosti, kterých si všichni váží a které nelze přehlédnout.

Kurt Mužík se narodil 26. ledna 1944 v Praze, ale celý svůj život prožil na Opavsku – dětství a mládí v Děhylově, zbytek života v Opavě. Po vyučení nastoupil jako vozmistr u tehdejších ČSD ve vozovém depu Opava. Při zaměstnání vystudoval střední odbornou školu strojnickou a poté pracoval jako vedoucí Stanice technických prohlídek (STP). Po vzniku OSŽ v roce 1990 se stal předsedou ZO OSŽ u vozového depa Ostrava a na sjezdu v Trnavě v roce 1993 byl zvolen jako tajemník Ústředí OSŽ pro vozové hospodářství. Současně se stal i členem Ústředí a Představenstva OSŽ. V roce 1997 byl na sjezdu OSŽ v Mostě zvolen jako místopředseda OSŽ pro kolejová vozidla a tuto funkci zastával po několik volebních období. V letech 2003 – 2006 byl členem Dozorčí rady Českých drah, kde hájil zájmy zaměstnanců Českých drah a působil rovněž v Nadaci Okřídlené kolo, kterou spoluzakládal. Po svém odchodu do důchodu nesložil ruce do klína, ale obětavě se zapojil do členství v Republikové radě seniorů OSŽ, kde byl v roce 2009 zvolen jako předseda této rady. V této funkci působil až do své smrti.
Kurt Mužík byl v mládí aktivním sportovcem, především kanoista, lákaly ho ale i hory a moře. Za úspěšný prvosjezd himalájské řeky při výpravě do Nepálu získal v roce 1974 spolu s dalšími členy výpravy titul mistra sportu.
Na jeho facebooku jsou zaznamenána slova, která stoprocentně vyjadřují povahu Kurta Mužíka: „Jste pracant se srdíčkem ze zlata. Máte hodně povinností a dost vás to stresuje, vždycky si ale nějak poradíte. Pro svoje nejbližší byste se klidně rozdal. Máte jen jednu slabinu – až moc vám na všem záleží.“
Pohřbu v Opavě byla přítomna více než stovka jeho přátel, známých, kamarádů, spolupracovníků a členů rodiny. Rozloučit se s ním přijelo rovněž vedení OSŽ v čele s předsedou Martinem Malým, jakož i jeho kolegové z OSŽ na Ostravsku, Opavsku a Olomoucku.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor