Dnešního dne, tj. 8.11.2022 v odpoledních hodinách se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo společné jednání představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, a.s. a zástupců všech odborových centrál působících na české železnici k problematice návrhu 17. úpravy Tarifu režijních jízdních výhod ČD.

Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD a.s. Štěpán Lev a tajemník PV OSŽ při ČD a.s. a člen dozorčí rady ČD a.s. Antonín Leitgeb.

Jednání bylo svoláno Ministerstvem dopravy v reakci na dopis - společné stanovisko odborových centrál na železnici ze dne 24.10.2022, kde odborové centrály vyjádřily své výhrady a požadavky k návrhu MD na 17. úpravu Tarifu režijních jízdních výhod ČD ze dne 17.10.2022.

Po náročném jednání došlo nakonec k dohodě na valorizačním mechanismu s platností na dobu neurčitou, na základě kterého se bude v příštích letech každoročně upravovat výše ročních prolongačních poplatků. Valorizační mechanismus je matematický vzorec, který pracuje s hodnotami meziroční inflace a teoretického předpokladu snižování rozsahu možnosti využití režijních jízdních výhod ČD v důsledku postupující liberalizace. Dosažená dohoda je logicky kompromisem, který samozřejmě neřeší všechny naše požadavky a představy, nicméně, na rozdíl od původního návrhu MD ze 17.10.2022, je pro všechny zúčastněné strany přijatelným řešením. Pokud na tom bude mít některá ze stran zájem, bude samozřejmé možné svolat v budoucnu jednání za účelem dohody na případné změně tohoto valorizačního mechanismu.

Pro JŘ 2022/2023 z valorizačního vzorce vyplývají tyto ceny prolongačních poplatků: zaměstnanci 1.397 Kč, rodinní příslušníci 1.583 Kč, děti a důchodci 762 Kč

Dnešní jednání řešilo čistě problematiku Tarifu stávajících režijních jízdních výhod ČD (tzv. režijek) a neřešilo problematiku potřeby vytvoření nové celkové koncepce zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici, která by měla nalézt a zakotvit nové principy tvorby jízdních výhod pro zaměstnance všech osobních dopravců a Správy železnic v podmínkách plně liberalizované železnice. Ve Vládou ČR schválené Koncepci veřejné dopravy na roky 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 je pro dořešení této problematiky stanoven termín do konce roku 2025.

Mgr. Martin Malý
předseda OSŽ

Zápis ze společného jednání MD, ČD a OC z 8.11.2022 k 17. změně Tarifu režijních jízdních výhod ČD ZDE:

 

Právě přítomno: 348 hostů a žádný gestor