K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023 bylo stanoveno období od 21. 11. do 10. 12. 2022.

 

Prolongační částky pro rok 2023 jsou stanoveny takto:

 

 

 

 

Zaměstnanci                                                                                                                                1397 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři)         1583 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                                                      1583 Kč

Důchodci                                                                                                                                       762 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)                                                                  762

 

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, a to do 9. 12. 2023.

Prolongační částka uhrazená pro rok 2022 je platná do 10. 12. 2022.

 

Úhrada prolongační částky:

Prolongační částku lze uhradit upokladní přepážky ČD s UNIPOK- hotově, platební kartou nebo EPIKnebo v eShop ČDprostřednictvím platební karty nebo účtu ČD Kredit.

 

Potvrzení dokládaná v době prolongace:

V době prolongace je nutné doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato potvrzení musí mít platnost pro rok 2022 (lze dodat potvrzení vystavené listopad, prosinec 2022) a je možné doručit osobně nebo zaslat doporučenou poštou či v elektronické podobě naskenované e-mailem.

Průkazy pro bezplatnou jízdu:

V době prolongace lze požádat v souladu s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a.s. a důchodců ČD, a.s., kteří splňují podmínky pro vydání tohoto průkazu).

Příjem požadavků o vystavení průkazů s platností pro rok 2023 bude umožněn od 21. 11. 2022. Průkazy vydané v roce 2022 (vč. potvrzení o úhradě manipulačního poplatku r. 2022) jsou platné do 10. 12. 2022, bez ohledu na to, zda je uhrazena prolongační částka pro rok 2023 či nikoliv.

Od 21. 11. 2022 lze již žádat pouze o průkazy s platností roku 2023.

O průkaz s platností r. 2023 lze požádat kdykoliv během roku, nejen v době vyhlášené prolongace.

 

Další přepravní podmínky platné pro držitele zaměstnaneckých jízdních výhod:

 

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám:

·       Časový příplatek pro komerční vlaky a lanovku790 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 400 Kč pro důchodce a děti, včetně sirotků -15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),

·       Časový příplatek pro zavazadla590 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není.

Úhrada časových příplatků a jejich pořízení probíhá stejně jako při prolongaci roku  2022.

Při prolongaci na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nejsou příplatky vydávány automaticky, ale pokladník musí jejich výdej ručně potvrdit. Proto v případě, že má držitel In Karty s aplikací železniční průkazka na příplatky nárok, je nutné požádat pokladníka o jejich výdej.

 

Jednorázový příplatek k zaměstnaneckým jízdním výhodám

Držitel jízdních výhod, který nepředloží ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky) časový příplatek, zakoupí si jednorázový příplatek pro komerční vlaky. Do půlnoci 10. 12. 2022 ve výši 125 Kč (včetně případného předprodeje)a od 11. 12. 2022 ve výši 150 Kč. Platí jednotná cena pro každého cestujícího bez ohledu na věk nebo vozovou třídu, pro libovolný počet jízd (v době jeho platnosti) držitelů jízdních výhod.

 

Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (JMK):

Časový příplatek JMK(týká se pouze regionálních vlaků objednaných JMK; na vlacích dálkové dopravy objednaných Ministerstvem dopravy ČR zaměstnanecké jízdní výhody nadále platí)  je určen pro všechny držitele In Karet s aplikací železniční průkazka.

Časový příplatek JMK lze zakoupit u pokladních přepážek ČD se zařízením UNIPOK za jednotnou cenu 1650 Kč a lze ho nahrát pouze na zaměstnaneckou In Kartu.

Časový příplatek má platnost ode dne provedení (úhrady) následující prolongace do dne vyhlášení prolongace dalšího roku podle metodického pokynu k prodloužení zaměstnaneckých jízdních výhod (tzn. časový příplatek JMK pořízený v r. 2022 má platnost do 10. 12. 2022, časové příplatky pořízené v době prolongace pro rok 2023 platí od 21. 11. 2022).

Podmínkou využití tohoto časového příplatku je držení In Karty s platnou aplikací ŽP, tzn. musí být uhrazena prolongace pro rok 2023. Tento časový příplatek lze zakoupit ve vyhlášeném prolongačním období kdykoliv, bez poplatku 300 Kč za tzv. dodatečné zakoupení příplatku.

 

Roční jízdní doklad za zaměstnanecké jízdné IDS JMK (platí pouze pro zaměstnance ČD, a.s., kteří zabezpečují provoz dopravy pro JMK)

Roční jízdní doklad za zaměstnanecké jízdné IDS JMK zakoupený pro rok 2022, má platnost kuponu do 31. 12. 2022.

Pro rok 2023 je cena kuponů stanovena (platbu si hradí každý zaměstnanec a rodinný příslušník zaměstnance sám): 480 Kč zaměstnanec, 990 Kč rodinný příslušník zaměstnance.

Podrobnější podmínky pro zakoupení tohoto jízdního dokladu budou řešeny samostatným opatřením, vydaném pod č.j. 2058/2022-KNLZ, ze dne 14. 11. 2022.

 

Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Plzeňského kraje (PK):

V regionálních vlacích kategorie Os na lince P2 (Beroun - Plzeň - Klatovy) na území Plzeňského kraje (PK) v úseku Kařez – Plzeň hl. n. – Klatovy uvedených v příloze k tomuto pokynu nelze použít k bezplatné přepravě železniční průkazky, průkazy pro bezplatnou jízdu ani služební traťové jízdenky. V tomto úseku si musí cestující ve vlacích uvedených v příloze k tomuto pokynu zakoupit jízdní doklad podle tarifu a smluvních podmínek IDPK, jízdné dle Systému jednotného tarifu (SJT), případně roční zaměstnanecké jízdné IDPK.

Ve vlacích dálkové dopravy (kategorie R a výše) objednávaných Ministerstvem dopravy ČR a ve vlacích regionální dopravy (Os a Sp) na lince P2, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto pokynu, a  ve vlacích regionální dopravy (Os a Sp) na ostatních linkách na území Plzeňského kraje objednávaných Plzeňským krajem nadále platí železniční průkazky, průkazy pro bezplatnou jízdu a služební traťové jízdenky bez omezení.

Roční jízdní doklad za zaměstnanecké jízdné IDPK (platí zatím pouze pro zaměstnance ČD, a.s., kteří zabezpečují provoz regionální dopravy pro PK)  - podrobnější podmínky pro zakoupení tohoto jízdního dokladu pro rok 2023 jsou řešeny samostatným opatřením, vydaném pod č.j. 2086/2022- KNLZ. V přípravě je rozšíření zaměstnaneckého jízdného IDPK pro důchodce, předpoklad zavedení během prvního čtvrtletí 2023.

 

Kompletní informace k prolongaci roku 2023 naleznete v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2023 (dokument č. j. 1948/2022-KNLZ, ze dne 14. 11. 2022). Pokyn, vč. příloh, je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod a současně je pro zaměstnance ČD, a.s. zveřejněn v aplikaci Dokumenty k seznámení ČD.

 

Šárka Pupíková
specialista benefitů
České dráhy, a.s.,

Generální ředitelství

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor