Generální ředitelé Českých drah, letos to byl Mgr. Michal Krapinec za spolupráce místopředsedy Odborového sdružení železničářů a zároveň předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s., Štěpána Lva. U stromečku se sešli 8. prosince a obdivovali ručně vyráběné ozdoby z šikovných rukou zaměstnankyň železničních společností – členek Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). Generální ředitel ČD je stejně jako generální ředitel Správy Železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA patronem této akce, která má za cíl přispět na konto nadace Železnice srdcem, neboť ozdoby jsou následně nabízeny k prodeji na Národním dni železnice.

Proto tyto ozdoby mají své místo také na stromečku ve vestibulu pražského hlavního nádraží. Zde se setkal generální ředitel společnosti Správa železnic Jiří Svoboda s místopředsedou Odborového sdružení železničářů a současně předsedou Podnikového výboru OSŽ Správy Železnic, s.o., Petrem Štěpánkem.

„Vážení čtenáři, drazí kolegové, rok se s rokem sešel, opět začíná bilancování, a proto bych vám všem chtěl poděkovat za vaši kvalitní práci. Já nikdy nebudu rozlišovat profese, nebo kdo je, nebo není něčím členem. Naopak si myslím, že naše síla je v tom, že jsme soudržná komunita a proto všem prostřednictvím Obzoru do nového roku přeji především pevné zdraví a úplně nejvíc bych si – i vám – přál, abychom se v novém roce vzbudili třeba už 1. ledna a přečetli si, že válka skončila. Děkuji vám všem!“ vzkázal od stromečku Jiří Svoboda.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 966 hostů a žádný gestor