V letošním roce uplynulo již 65 let, kdy byl zahájen provoz motorového expresu, jenž pod názvem „Vindobona“ spojoval tři významná hlavní středoevropská města Berlín, Prahu a Vídeň.

V letech 1957 až 1979 zajišťovaly vozbu expresu Vindobona střídavě motorové jednotky a motorové vozy železničních správ DR (Německé říšské dráhy), ČSD (Československé státní dráhy) a ÖBB (Rakouské spolkové dráhy).

Perlou Vindobony se staly motorové jednotky bývalých DR řady VT 18.16 DR, v roce 1970 přeznačené na řadu 175 DR. Byly nasazovány jako Vindobona v letech 1966-1969 a 1972-1979.

V současné době nezisková společnost SVT Görlitz gGmbH opravuje do provozního stavu muzejní motorovou jednotku řady 675/975 DB (nové označení pro řadu 175 DR od roku 1994), kterou má společnost dlouhodobě pronajatu od nadace DB Stiftung gGmbH. Tato jednotka byla z muzejního provozu v roce 2003 vyřazena a odstavena.

Na základě vzájemné spolupráce mezi SVT Görlitz gGmbH a českými společnostmi Steam Story Agency, s.r.o. a Die Länderbahn CZ, s.r.o. a panem Petrem Sobkem, který zajišťoval kompletaci a překlady dokumentů, bylo na základě podané žádosti vydáno Rozhodnutí Drážního úřadu České republiky o tom, že muzejní motorová jednotka 675.014, 975.313, 975.509, 975.511, 975.413 a 175.019 je historickým vozidlem a může být provozována na dráhách v České republice.

Současně český dopravce, společnost Die Länderbahn CZ s.r.o., která bude odpovědná za provoz motorové jednotky 675/975 DR na dráze v České republice, získala od Správy železnic, s.o. podmínky pro provoz této jednotky v ČR. Společnost dále zajistila veškeré potřebné navazující úkony.

V rámci 3. ročníku Festivalu parních lokomotiv v Benešově u Prahy došlo v sobotu 10. září 2022 ke slavnostnímu předání Rozhodnutí českého Drážního úřadu k muzejní jednotce řady 675, 975 z rukou ředitele odboru kolejových vozidel Drážního úřadu v Praze ing. Jaromíra Bittnera do rukou jednatele neziskové společnosti SVT Görlitz gGmbH pan Mario Lieba. Slavnostní akt ukončila projížďka rakouskou motorovou jednotkou řady VT 5145, která na Vindoboně jezdila před 60ti lety.

Motorová jednotka řady VT 18.16 (175) DR, dnes řada 675, 975 DB, tak znovu získala u příležitosti 60. narozenin povolení k provozu na tratích v České republice.

Pokud nenastanou nepředpokládané komplikace, představí se Vindobona v závěru příštího roku dokončena v bývalé kráse. Nezisková společnost SVT Görlitz gGmbH spolupracuje i nadále s českými společnostmi Steam Story Agency, s.r.o. a Die Länderbahn CZ, s.r.o. a dalšími partnery, aby co nejdříve mohla svého „Delfína“, jak se zde vlaku přezdívá, představit v České republice. 

 

Autor: Petr Sobek, CZ

Spolupráce: Mario Lieb, Henrik Saske, SVT Görlitz gGmbH, DE

 

 

Foto: Slavnostní předávání dokumentu Rozhodnutí Drážního úřadu k jednotce řady VT 18.16 (175) DR, nyní řady 675, 975 DB „Vindobona“ dne 10.09.2022 během 3. ročníku Festivalu parních lokomotiv v Benešově u Prahy

© Tomáš Ouzký

Právě přítomno: 326 hostů a žádný gestor