„Mezi naše hlavní priority patří především přenášení informací o novinkách ve zdravotní pojišťovně a o výhodách být jejím pojištěncem…"

 

Koncem května, přesněji 24. až 26., proběhnou volby do správní a dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (www.zpmvcr.cz).
Je to druhá největší zdravotní pojišťovna v České republice s více jak 1 300 000 pojištěnci a zároveň největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Správní rada je nejvyšším orgánem zdravotní pojišťovny a sestává se z 15 členů (5 jmenuje vláda, 5 je voleno za zaměstnavatele a OSVČ a 5 za zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů).

Dozorčí rada je kontrolním orgánem zdravotní pojišťovny. Je devítičlenná (3 členy jmenuje vláda, 3 členy volí zaměstnavatelé a OSVČ a 3 členy volí zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů).

A protože řada členů Odborového sdružení železničářů spadá pod tuto pojišťovnu, je třeba, aby zde měli také své zastoupení.

Petr Štěpánek a Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) jsou dva kandidáti OSŽ, a abychom věděli, že si při volbách zaslouží nejen naši důvěru, ale především silnou podporu, položila jsem jim několik otázek, abychom vám, čtenářům Obzoru a současně budoucím voličům přiblížili, proč právě oni mají pojištěnce ZPMV č. 211 zastupovat a jaký význam a přínos to pro ně bude mít, budou-li zvoleni coby členové správní či dozorčí rady.

 

Můžete se čtenářům Obzoru trochu blíže představit?

Petr Štěpánek Jsem již dlouholetý uvolněný funkcionář OSŽ. Od roku 1990 jsem působil ve funkci předsedy ZO OSŽ SDC Pardubice, od roku 2009 jsem byl tajemníkem PV OSŽ SŽDC a od roku 2017 jsem již druhé volební období místopředsedou OSŽ a předsedou PV OSŽ SŽ. Mám středoškolské vzdělání s maturitou v oboru strojírenství. Je mi 63 let.

Petr Toman Je mi 57 let a od roku 1984 pracuji jako výpravčí, posledních 32  roků  v  železniční stanici Všetaty, a 25 let tady zastávám i funkci předsedy ZO OSŽ Všetaty. Jsem absolventem Střední průmyslové školy železniční v České Třebové a při zaměstnání jsem vystudoval obor ekonomika a management na B.I.B.S, a.s. – Nottingham  Trent University a následně Vysokou školu logistiky v Přerově obor logistika a management.

 

Proč kandidujete do dozorčí a správní rady?

Petr ŠtěpánekJiž od roku 2007 jsem členem dozorčí rady zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Za dobu působení v tomto orgánu jsem získal hodně poznatků o činnosti zdravotní pojišťovny a zjistil, jak se pojišťovna stará o pojištěnce a jaké mají klienti možnosti v čerpání finančních prostředků v rámci nabízených benefitů za udržení svého zdraví. V této práci bych rád ještě pokračoval.

Petr TomanČlenem správní rady zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 211 jsem již druhé volební období a za tuto dobu jsem získal hodně zkušeností v oblasti jak zdravotní, tak i ekonomické, které jsou potřeba k zastávání tak významné funkce. Zároveň s Petrem Štěpánkem jsme členy Rozhodčího orgánu.

 

Jak si představujete svoji činnost v dozorčí a správní radě a jaké jsou vaše priority?

Petr Štěpánek V první řadě bych chtěl i nadále být součástí dozorčí rady, která má za hlavní úkol dozorovat hospodaření, ekonomiku a vynakládání finančních prostředků k zajištění dostupné zdravotní péče pojištěnců. V druhé řadě se zasazovat o to, aby pojištěnci mohli využívat v co největší míře možnosti v oblasti poskytované zdravotní péče a preventivních programů.

Petr Toman Jako doposud se řádně připravovat na každé jednání SR, prostudovat veškeré materiály, komunikovat s kolegy jak ve SR, tak v DR a samozřejmě s vedením zdravotní pojišťovny i zaměstnanci.

Mezi moje hlavní priority patří hlavně přenášení informací mezi naše pojištěnce o novinkách ve zdravotní pojišťovně, o výhodách být pojištěncem ZPMVČR 211 a hlavně informovat o možnostech preventivních prohlídek, které je nutné absolvovat a tím předcházet velmi vážným onemocněním!!!

 

Co vaše kandidatura konkrétně znamená pro železničáře?

Petr Štěpánek— Myslím si, že je určitá prestiž OSŽ, kdy máme možnost být v orgánech zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra od doby, kdy došlo k fúzi bývalé zdravotní pojišťovny železničářů „GRÁL“, kdy byli železničáři převedeni pod zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a neměli bychom si tuto možnost nechat vzít. 

Petr Toman  Zde se pokusím popsat období 8 let…

Po mém prvním zvolení jsem se musel velmi rychle naučit jednat jak se zástupci pojišťovny, ale hlavně se zaměstnavateli na železnici (SŽ, ČD a ČD Cargo). Prvním problémem bylo, že zaměstnavatelé měli finanční prostředky za svoje pojištěnce přidělovány v jednom balíku a bylo nutné prosadit, aby se poměrově přidělovaly každému zaměstnavateli zvlášť. Čas ukázal, že to bylo velmi šťastné řešení. Následně se na jednání SR schválilo na žádost zaměstnavatelů, aby pojištěnci ZPMV dostali navíc procedury na KOP a u Správy železnic i tzv. malé KOP, které jsou zaměstnanci, kteří nemají nárok na KOP, využívány.

Ve spolupráci s vedením zdravot-ní pojišťovny ZP MV ČR 211 se mi daří zajišťovat nadstandartní péči pro železničáře v preventivních pro-gramech, stále funguje můj mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde mnoho našich zaměstnanců vznáší různé dotazy a žádosti. Prostřednictvím pojišťovny dokážeme zajistit třeba zubaře, zdravotní pomůcky, dotazy ke KOP, malých KOP, dotazy typu léčby, možnost lázní, nespokojenost s léčbou, atd.

 

Považujete tedy účast zástupců OSŽ v dozorčí a správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za důležitou?   

Petr Štěpánek— Určitě ano. Hlavně proto, že prosazujeme možnosti čerpání finančních prostředků pro železničáře a jsme součástí druhé největší zdravotní pojišťovny v ČR.

Petr Toman— Samozřejmě ano.  Tady bych chtěl připomenout, že zastupujeme všechny železničáře pojištěné u ZPMVČR 211 a zajišťujeme jim všechny výhody a hlavně neděláme rozdíly, zda je to člen, nečlen, důchodce nebo děti našich pojištěnců. Tímto bych chtěl požádat všechny pojištěnce z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků, přátel, aby nás ve dnech 24.–26. 5. přišli podpořit k volbám do orgánů Zdravotní pojišťovny MV ČR 211. Volit nemohou starobní důchodci, studenti a nezaměstnaní – všichni za které platí zdravotní pojištění stát.

 

Kolik času v měsíci věnujete práci pro zdravotní pojišťovnu a je za to nějaká odměna?

Petr Štěpánek a Petr Toman— Na každé jednání SR/DR je nutné prostudovat stovky stran materiálů, stejně tak na jednání Rozhodčího orgánu, který se schází každý měsíc.

Dále se účastníme výběrových řízení, kde musí být zastoupeni zástupci obou orgánů. Samozřejmě jednáme se zaměstnavateli na železnici a zařizujeme pro naše pojištěnce veškerý servis. Když to spočítáme, tak je to více než sto hodin za měsíc. Samozřejmě každý člen jakékoliv SR/DR dostává odměnu za svoji práci. Oba však odevzdáváme velkou část do Podpůrného fondu OSŽ.

 

Děkuji za rozhovor!

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

Článek bude rovněž uveřejněn ve čtrnáctideníku OBZOR č. 10/2023

Volby do Správní a Dozorčí rady ZP MV ČR 211

Zde je ke stažení informace k volbám do Správní a Dozorčí rady ZP MV ČR 211, které se budou konat ve dnech 24. až 26. 5. 2023. Rádi bychom Vás požádali o podporu – hlavně Vás, kteří jste spojeni s naší dosavadní prací pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny MV ČR 211. Děkujeme za Vaše hlasy.

Petr Toman a Petr Štěpánek

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor