Ve dnech 23. 10. 2023 až 27. 10. 2023 se konaly volby členů Dozorčí rady ČD Cargo, a.s., volených zaměstnanci společnosti. Hlavní volební komise na základě výsledků z jednotlivých okrskových volebních komisí konstatovala, že z celkového počtu 6 398 oprávněných zaměstnanců – voličů ke dni vyhlášení voleb tj. k 23. 10. 2023 využilo svého práva volit celkem 4 325 zaměstnanců – voličů tzn., že volební účast byla 67,60 %.

Na základě výsledků byli zvoleni zaměstnanci společnosti za členy Dozorčí rady Bc. Marta Urbancová a Petr Doležal, kteří byli za kandidáty navrženi Podnikovým výborem OSŽ ČD Cargo, a.s., s účinností od 1. prosince 2023.

Kolegyně, kolegové,
chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za vaši aktivní účast při volbách do Dozorčí rady ČD Cargo. Nově zvoleným kandidátům popřát mnoho sil a trpělivosti při naplňování zodpovědné funkce a společnosti ČD Cargo překlenout těžkou dobu, která nás čeká.

Za PV OSŽ ČD Cargo
Radek Nekola

Právě přítomno: 132 hostů a žádný gestor