Ve čtvrtek 23. května se uskutečnilo pravidelné jednání vlakového doprovodu v Brně v budově hlavního nádraží, které vedl předseda ZO OSŽ žst. Veselí nad Moravou Jožka Matůšů, hostem byl manager RP ZAP Brno Ing. Zdeněk Furmánek.

Během jednání byli přítomní seznámeni s tématy, která se probírala na jednání Podnikového výboru při ČD, a.s., a Ústředí OSŽ, a také se řešila otázka budoucnosti vlakového personálu a osobních pokladních u ČD v Jihomoravském kraji. Hodnotila se také proběhlá setkání zaměstnanců se zaměstnavatelem v Brně a v Břeclavi ohledně možného zmírnění dopadů rozhodnutí JMK pro zaměstnance ČD v dotčených profesích. Nejedná se pouze o pokladní a vlakový doprovod, ale také o profese, které zajišťují chod RP ZAP Brno po administrativní a technické stránce.  

Manager RP ZAP Brno Ing. Zdeněk Furmánek zopakoval informace, které zazněly na setkání zaměstnanců se zaměstnavatelem v Brně a Břeclavi a některé detaily blíže upřesnil. Rekvalifikace na mechanika a elektromechanika má několik výhod, které jsou vhodné i pro ženy. Navíc účastníci obdrží výuční list. Na těchto pozicích je TS 7 a 8, osobní ohodnocení až 25 %, pracovní doba je možná buď osmihodinová nebo dvanáctihodinová – podle možností uchazeče. Poté by jim měla být v opravnách přidělována pouze méně odborná práce. Problém je v tom, že po absolvování kurzu by zřejmě byla možnost uplatnění pouze v opravnách DKV Brno-Horní Heršpice a Brno-Maloměřice. Kurz na strojvedoucí bude pro zájemce také přizpůsoben realitě dnešní doby a bude zkrácen na pět měsíců. 

„Tato situace je pro zaměstnance v Jihomoravském kraji velmi nepříznivá. Zatím nemám představu, kde bych se dále u ČD uplatnila, ale ráda bych u společnosti zůstala, přece jen zde pracuji třicet šest let,“ sdělila vlakvedoucí z Břeclavi své obavy ohledně nepříjemné situace v Jihomoravském kraji.

Dále přítomné Ing. Zdeněk Furmánek ujistil, že vyplnění dotazníků je jen pro orientační potřebu zaměstnavatele, jak dále se zaměstnancem pracovat, ale vyplnění není k ničemu závazné. K vyplněním dotazníků se připojili i zaměstnanci ze Žďáru nad Sázavou, kteří jsou na hranici Jihomoravského kraje a jsou ochotni přejít na pozici strojvedoucího nebo změnit pracovní místo. Zdůraznil také, aby určitě zaměstnanci promluvili s dozorčím či přednostou stanice, kteří tyto pohovory pro personální oddělení povedou s každým zaměstnancem.

Předsedající Jožka Matůšů řekl, že ačkoliv se situace v JMK nevyvíjí pro ČD dobře, neustále se OSŽ nevzdává naděje a bojuje za každého zaměstnance. Z Ústředí OSŽ odešel 29. dubna 2024 dopis, který sepsalo sociálně právní oddělení OSŽ ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří specializující se na evropské právo. Tento dopis je nesouhlasným stanoviskem k dění v JMK a opírá se o potřebnou legislativu evropského práva hlavně ohledně bezpečnosti v případě zrušení vlakového doprovodu. Dopis byl odeslán cca 100 příjemcům. Jsou mezi nimi Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce, hejtman JMK a zastupitelé kraje, měst a obcí.

„Na reakce oslovených čekáme do konce měsíce května. Je smutné, že spoustu zastupitelů měst a obcí vlastně téměř nevědělo, co JMK chystá a jaké to může mít následky. Vždyť ohrožení zaměstnanci ČD jsou občany jejich obcí či měst a v době, kdy je na ČD průměrný věk 47 let jsou v podstatě nezaměstnatelní. Už i proto, že valná většina z nich spojila s ČD celý svůj pracovní život. Nejhorší na tom je asi to, že ohrožení 288 pracovních míst absolutně nevadí krajskému úřadu práce, krajským zastupitelům a ani hejtmanovi. To jsou opravdu ti zástupci, které si, v dobré víře, zvolili občané JMK??? Nicméně, musíme počítat s tím, že si Kordis a JMK prosadí svoje. Proto se snažíme, samozřejmě ve spolupráci se zaměstnavatelem a v rámci možností, zmírnit případné následky. Technické skupiny nyní intenzivně pracují na možnostech přesunu výkonů tak, aby to postihlo co nejméně zaměstnanců vlakového doprovodu. Pokud jde o pokladny, konkrétně se nyní snažíme o udržení pokladních míst ve Veselí nad Moravou a ve Znojmě,“ doplnil svůj proslov předseda ZO OSŽ žst. Veselí nad Moravou. A poté ještě připojil několik otázek na zamyšlenou: „Ještě bych chtěl, paní redaktorko, položit zodpovědným několik otázek. Zřejmě ale zůstanou nezodpovězeny . . . Ve jménu, čeho se toto dnes v JMK děje? Ve jménu pochybných úspor (zbavení se 179 profesionálů vlakového doprovodu a nábor 120 „průvodčích“ za nepoměrně nižší mzdu a daleko horších sociálních jistot) na úkor bezpečnosti a zaměstnanosti vlastních občanů? Kolik stojí lidský život…??? Jak moc si zastupitelé JMK váží svých občanů…???“

Závěrem jednání proběhlo kolečko dotazů od členů výboru OSŽ RP ZAP Brno na problematiku v konkrétních oblastech, kde pracují.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 197 hostů a žádný gestor