OBZOR ke stažení

V pátek 9. října 2020 v ranních hodinách vyjel ze stanice Světec vlak sestavený z 28 výsypných vozů, v jehož čele stanula lokomotiva TRAXX 388.001. Tento nejmodernější stroj z flotily ČD Cargo byl na vlak nasazen proto, aby upozorňoval na podpis dohody mezi ČD Cargo a Ministerstvem průmyslu a obchodu o zvyšování energetické účinnosti. Tabule na bocích lokomotivy informovaly o skutečnosti, že pro dopravu nejen tohoto vlaku zajistilo ČD Cargo elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Jednateli společnosti ŠKO-ENERGO, panu Jaromírovi Vorlovi, to předáním certifikátu po příjezdu vlaku do železniční stanice Všetaty, potvrdil předseda představenstva ČD Cargo, pan Ivan Bednárik, který zdůraznil, že: „ČD Cargo nabídlo tuto možnost jako první železniční nákladní dopravce v České republice.“

„V rámci své strategie má ŠKO-ENERGO za cíl vyrábět teplo a elektřinu, která bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální,“ potvrdil při předávání certifikátu jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Jaromír Vorel, který ještě doplnil: „Postupně se navyšuje podíl spalované biomasy. Dnes je tento podíl cca 70 % uhlí vs. 30 % biomasy. Zahájení realizace železničních přeprav na zelenou energii považuji za jeden z kroků k postupné dekarbonizaci naší činnosti.“

„Tzv. Green deal vnímám z pozice dopravce trochu rozporuplně, neboť v jeho důsledku postupně přijdeme o objemy uhlí,“ okomentoval situaci Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo. „Ale zároveň je to pro nás velká výzva. Energie bude stále potřeba a my samozřejmě připravujeme řadu projektů týkajících se nových paliv – dřevní štěpky, odpadů apod. Dřevní štěpku již řadu let vozíme do teplárny v Plzni atd.,“ dodal Ivan Bednárik a ještě upřesnil, že... „projekt zelené energie pro ŠKO-ENERGO bude pokračovat i v příštím roce a nabídneme jej samozřejmě i dalším zákazníkům.“

V současné době je vlaky ČD Cargo pro ŠKO-ENERGO přepravováno cca 180 – 200 tis. tun hnědého uhlí ze severních Čech. Přeprava je uskutečňována ze 74 % po elektrizované trati Světec – Ústí nad Labem – Všetaty a z 26 % po neelektrizované trati Všetaty – Mladá Boleslav město. ČD Cargo, vědomo si své společenské odpovědnosti, zajistilo pro čtvrtý kvartál roku 2020 nákup 160 MWh elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tato elektřina bude v rámci pilotního projektu použita pro dopravu vlaků s hnědým uhlím právě pro příjemce ŠKO-ENERGO. Jedná se o cca 35 vlaků v období říjen – prosinec 2020. Nákupem 160 MWh zelené energie jsme společně ušetřili více jak 36 tun emisí CO2.

Zdroj: Tisková zpráva ČD Cargo
 

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor