V tisku se píše, že Evropská komise povolila Německu vyplatit 550 milionů eur na pomoc železničnímu dopravci Deutsche Bahn, který se jako mnoho dalších firem potýká s dopady pandemie. Kolik za dobu pandemie vyplatil český stát Českým drahám?

„V České republice jsou vypsány dvě výzvy na pomoc železničním dopravcům, které se týkají dálkové a nadregionální dopravy, a to jak komerční, tak i závazkové,“ odpověděl Tomáš Lukašík, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR. Konkrétně jde o tyto výzvy:

Výzva k podání žádosti – náhrada škody COVID na jaře 2020 – pravidelná osobní železniční doprava provozovaná mimo závazky veřejné služby
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU a na základě rozhodnutí Komise Evropské unie č. j. C(2021) 5856 final ze dne 30. července 2021 ve věci státní podpory SA.62375 (2021/N), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace za účelem náhrady škody dopravcům provozujícím pravidelnou osobní železniční dopravu mimo závazky veřejné služby, vzniklé v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým druhem koronaviru SARS CoV-2. (odkaz zde)

Výzva k podání žádosti – náhrada škody COVID na jaře 2020 – veřejné služby v přepravě cestujících v nadregionální a dálkové železniční dopravě
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU a na základě rozhodnutí Komise Evropské unie č. j. C(2021) 5856 final ze dne 30. července 2021 ve věci státní podpory SA.62375 (2021/N), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace za účelem náhrady škody dopravcům provozujícím veřejné služby v přepravě cestujících nadregionální a dálkovou železniční dopravou, vzniklé v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým druhem koronaviru SARS CoV-2. (odkaz zde)

„Termín pro podání žádostí je 6. 9. 2021. Předpokládaný rozpočet je 800 milionů korun,“ dodal Tomáš Lukašík.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 447 hostů a žádný gestor