OBZOR ke stažení

Vážená paní hejtmanko, s velkým rozčarováním jsem od Správy železnic přijal zprávu, že se Středočeský kraj rozhodl výrazně redukovat veřejnou železniční dopravu na lokálních tratích. Přístup kraje nese všechny znaky arogance moci, které současné vedení Středočeského kraje rádo a často vytýká svým předchůdcům. Zaštiťujete se tím, že je třeba šetřit prostředky daňových poplatníků a kvůli úspoře 50 milionů pro kraj klidně odepíšete miliardu ze státních prostředků. Ve svých vyjádřeních o vlakové dopravě jako technickém skanzenu 19. století představitelé kraje dávají najevo nekompetentnost a pohrdání lidmi, kteří tento z jejich pohledu přežitý dopravní prostředek používají.

Evidentně přitom nejde jen o desítku tratí, kde chcete aktuálně rušit nebo omezovat provoz. Z vyjádření Vašich i Vašich kolegů je zřejmé, že je to jen první krok k likvidaci lokálek ve středních Čechách. Takový postup Středočeského kraje považuji za zcela chybný a z hlediska dopravní politiky státu za škodlivý. Železniční síť v posledních letech modernizujeme po všech stránkách. Do budoucna připravujeme rozsáhlé investice do bezpečnosti železničního provozu. Rušení vlakových spojení viděné krátkodobou optikou výpadku příjmů v důsledku COVIDu jde zcela proti současným trendům k udržitelné a ekologické dopravě.

Z pozice ministra dopravy jsem inicioval několik jednání, na nichž zástupci ministerstva navrhovali kroky, které by kraji pokryly vyšší náklady. Když už prakticky došlo k dohodě stvrzené podáním ruky (!) na společném memorandu, kde jsme jasně deklarovali ochotu přidat krajům peníze na regionální železniční dopravu, bylo jakékoli řešení vzápětí z Vaší strany odmítnuto s neuvěřitelným komentářem, že tratě nerušíte, jen na nich nebudou jezdit vlaky. Postupujete bez standardního projednání s Ministerstvem dopravy a se sousedními kraji, ignorujete petici více jak 6,5 tisíc občanů proti rušení vlaků ve Středočeském kraji.

Vážená paní hejtmanko, vyzývám Vás a Váš tým, abyste začali řídit veřejnou dopravu jako službu obyvatelům, a ne jako banku. Pojďme si po volbách najít čas a začít konečně racionálně jednat. V těchto jednáních bychom měli dospět k závěru, který by realizované a zamýšlené investice a modernizace tratí a železniční infrastruktury ve Středočeském kraji uvedl do souladu s veřejnou železniční dopravou objednávanou Středočeským krajem a pokusil se i o synergie s dálkovou železniční dopravou objednávanou státem. Jsem přesvědčen, že je to v zájmu nejen kraje a Ministerstva dopravy, ale především občanů Středočeského kraje.

V Praze dne 6. 10. 2021

S pozdravem

Karel Havlíček,
místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
 

Právě přítomno: 205 hostů a žádný gestor