Ve svém nabitém programu si našel prostor na každoroční dozdobení stromečku v zákaznickém centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží i generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA. Vánoční ozdoby – stejně tak jako na Masarykově nádraží – vyrobily členky Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) a jako každý rok jde o precizní a skvělou práci, kterou mohou všichni ocenit zakoupením ozdob na Dni železnice a přispět tak na dobrou věc, neboť výtěžek z prodeje jde do nadace Železnice srdcem.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, dovolte, abych vám touto cestou upřímně poděkoval za práci a úsilí, které jste vynaložili ve skoro již uplynulém roce a čehož si hluboce vážím. Do příštího roku bych vám chtěl popřát v první řadě pevné zdraví, které, jak už jistě víte, osobně považuji za nejdůležitější. Vše ostatní totiž zvládneme společně, protože jsme jeden tým – skvělý tým, za kterým vždy stojím a stát budu. Těším se s vámi na všechny výzvy roku 2024!“ poslal všem, které spojuje železnice, vánoční zdravici přímo od stromečku Jiří Svoboda.

U vánočního stromečku se generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda sešel společně s předsedou podnikového výboru OSŽ SŽ Petrem Štěpánkem.

Právě přítomno: 320 hostů a žádný gestor