OBZOR ke stažení

Jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které řídila tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku), začalo dne 8. ledna 2020 netradičně, vystoupením zástupkyň zaměstnavatele. Byly jimi Mgr. Martina Maričová, pověřená řízením odboru 10, a Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Hlavním bodem jednání byla pochopitelně platnost režijních jízdenek v Jihomoravském kraji (JMK).

„Dohoda o příplatku 1500 Kč není zatím Jihomoravským krajem podepsána,“ řekla Ing. Bauerová a dodala, že jednání s řešitelským týmem proběhne téhož dne; podpis Jihomoravského kraje se předpokládá do konce ledna. Platnost příplatku by měla být od 1. 3., dřívější termín dle Ing. Bauerová nelze zajistit. Pracovníci Českých drah v Jihomoravském kraji (JMK) dostali možnost zakoupit si „lítačku“ integrované dopravy za 480,- Kč. Této možnosti, jak uvedla Ing. Bauerová, již využilo kolem 900 zaměstnanců Českých drah. Dodala, že podobný návrh, tedy nabídka zvýhodněné „lítačky“, se bude projednávat i v Ústeckém kraji.

Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval o výsledku jednání odborových centrál ze 7. 1., na němž se všechny odborové centrály připojily ke stávkové pohotovosti vyhlášené OSŽ. V přijatém usnesení odbory žádají všechny zainteresované strany zajistit nejpozději do 30. ledna možnost využívat jízdní výhody ve vlacích objednaných Jihomoravským krajem, a to za reálných a přijatelných cenových podmínek. Dále žádají zahájit jednání o nalezení systémového řešení této problematiky. „Chceme jízdní výhody řešit koncepčně, aby se totéž časem neřešilo v dalších krajích,“ dodal tajemník OSŽ Antonín Leitgeb. Tato slova potvrdil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se dostavil v průběhu jednání. „Za každou cenu je nyní třeba dosáhnout toho, aby bylo možno režijky s případným doplatkem ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem využívat co nejdříve,“ řekl předseda OSŽ. Informoval také o tom, že v reakci na vyhlášenou stávkovou pohotovost OSŽ náměstek hejtmana JMK Bc. Roman Hanák ve vysílání ČT 1 opakovaně přislíbil požádat hejtmana o svolání mimořádného jednání Rady Jihomoravského kraje (RJMK) k problematice režijek v co nejkratším termínu, protože řádný termín příštího jednání RJMK je až 27. 1. 2020.

Kolem problematiky režijek v Jihomoravském kraji se rozproudila velmi vzrušená diskuse. Členové podnikového výboru z Jihomoravského kraje vyjadřovali rozhořčení z toho, že OSŽ či České dráhy podle jejich názoru neudělaly pro řešení této situace dost. Zdůrazňovali, že avizovaný termín platnosti 1500korunového příplatku, tj. 1. 3., je nepřijatelný. „Požadujeme, aby do doby, než se zařídí možnost koupě příplatku, platily v Jihomoravském kraji režijky,“ řekl Stanislav Holáčík.

Martin Malý a Vladislav Vokoun znovu podrobně zrekapitulovali vývoj jednání, která v této záležitosti vedli a která přes největší snahu dosud nevedla k uspokojivému řešení. Konstatovali, že pokud se tak nestane ani do konce ledna, bude nutno přistoupit v Jihomoravském kraji k nátlakové akci.

V další části jednání informoval předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun mimo jiné o tom, že příští zasedání Dozorčí rady Českých drah bude pravděpodobně projednávat zásadní dokument – podnikatelský plán na rok 2020, v němž již budou zapracovány osobní náklady (včetně mzdových) vyplývající z podepsané kolektivní smlouvy, což je zárukou nevytváření možných konfliktů mezi sociálními partnery z důvodu nedostatku finančních prostředků v této oblasti. Ve zkratce seznámil s hlavními změnami, které nová kolektivní smlouva přináší. Podrobněji se s nimi budou moci zástupci ZO OSŽ působící na ČD seznámit na seminářích, které proběhnou na šesti místech republiky ve druhé polovině ledna.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 336 hostů a žádný gestor