Na prvním letošním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 21. ledna přivítal její předseda Kurt Mužík paní Naděždu Šenkapoulovou, která bude (za Olomoucký kraj) zřejmě dlouhodobě zastupovat Jiřího Soldána, který je po těžké operaci. Přítomno bylo všech čtrnáct členů rady, většinu už teď mají ženy, kterých je nyní osm.

V kontrole plnění úkolů informoval Kurt Mužík o vývoji v již dlouho trvající věci, kterou je možnost vkládání informací v rubrice seniorů na webových stránkách OSŽ. Tuto stránku administroval Karel Hybš, který měl přístupové kódy a ty se nedaří sehnat ani po jednání s jeho synovcem, který sice slíbil jejich zaslání, ale bohužel dodnes nejsou. Tady slíbil pomoc informatik OSŽ Ing. Marcel Baláž, celý problém je v tom, že v současné době není možné měnit obsah stránek.

Místopředseda RRS Alois Malý informoval o několika připomínkách z krajů, které došly Radě seniorů (RS) ČR, která je pořadatelem, k propozicím na letošní sportovní hry seniorů, které se uskuteční v Mostě 7. - 10. července. Tady poznamenal Kurt Mužík, který je členem kolegia RS ČR, že byla chyba předsedy RS ČR Dr. Zdeňka Pernese, že připustil další připomínky k propozicím soutěže, když bylo jasně dohodnuto, že sportovní družstva budou tvořena přesně napůl ženy a muži.

V tomto roce, jak již bylo několikrát uvedeno, se uskuteční IV. Sportovní hry seniorů v Rajeckých Teplicích, jejichž pořadatelem je Odborové sdružení železničářů. Bylo dohodnuto, kdo z členů rady jednotlivá sportovní družstva povede a kdo bude mít na starosti i další organizační náležitosti. Místopředsedkyně RRS Danuše Polášková pak informovala o jednání se zástupcem CK ČD travel o možnosti rekreačního pobytu pro seniory v Turecku v podzimním termínu. Hostem jednání byl krátce organizační pracovník OSŽ Petr Nárožník, který informoval o možnostech využití hlasových a datových tarifů v rámcové síti OSŽ, které je možné využít pro členy OSŽ (a jejich rodinné příslušníky). Nabídl také možnost konzultace na telefonu 737 275 062.

Jednání RRS pak navštívil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který popřál všem hodně zdraví a pohody v novém roce. „Budeme se snažit, aby v tomto roce byly jen dobré zprávy,“ dodal. Opět podrobně informoval o všech jednáních, která byla vedena kolem jízdních výhod a jejich uznávání v Jihomoravském kraji, o jednání stávkového výboru v Brně 20. ledna a také, jakým způsobem došel JMK k částce 1500 Kč, která od 23. 1. 2020 je stanovena pro držitele režijek na základě úhrady časového příplatku, a tedy možnosti využívat vlaky ČD objednávané JMK (podrobná informace na webových stránkách OSŽ). Jeho vystoupení doplnil Alois Malý, který byl spolu s předsedou RS ČR Dr. Pernesem 14. ledna na jednání s ministrem dopravy (ještě V. Kremlíkem), kde prezentovali své připomínky k návrhu zákona o pozemních komunikacích, kde navrhli, aby byl sjednocen poplatek za lékařskou prohlídku pro řidiče (stanovena zákonem v termínech od určitého věku). Zároveň jej Alois Malý informoval o situaci na železnici a nespokojenosti cestujících v některých krajích, kde nastoupili noví dopravci, a apeloval na potřebu řešení zavedení jednotného jízdného na železnici. Předseda OSŽ věnoval opět hodně času diskusi se členy Rady, ta se týkala problematiky výběru firem pro velké investiční zakázky, přístupu jednotlivých politických stran a politiků k současné situaci, a z řad členů Rady zaznělo i přání, dnes již asi nereálné, „vrátit železnici pod křídla státu“.

Na závěr jednání seznámil Kurt Mužík předsedu OSŽ se záměrem uspořádat pro členy Rady a další seniory školení v gesci Policie ČR na téma „Bezpečný život seniorů“. Martin Malý pak poděkoval za pozvání a za činnost RRS s tím, že jej těší, že mají senioři zájem o dění na železnici a je rád, že je může pravidelně navštěvovat a informovat.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 190 hostů a žádný gestor