OBZOR ke stažení

Průběžně plněno, zrušeno bez náhrady, přesunuto, nejčastější slova, která zazněla v úvodu jednání Představenstva OSŽ (v bodě kontrola plnění úkolů), které se mimořádně sešlo ve středu 29. 4. 2020 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Tak například: oslavy 30 let OSŽ se uskuteční až 29. 10. 2020, „…A jen pánbůh ví, jestli s tím termínem ještě nebudeme hýbat,“ dodal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Představenstva OSŽ řídil.

Obvyklé kolečko Informací ze zásadních jednání tradičně načal I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD stručnou informací z jednání Dozorčí rady ČD, která se konala netradiční formou – jako videokonference. „Nosným tématem byl pochopitelně koronavirus a hledání cesty, jak by stát mohl obecně pomoci železniční dopravě, abychom jako železnice nezůstali bokem. Padají tržby, to je logické,“ řekl v úvodu Vladislav Vokoun. „Možností je několik, třeba úlevy na dopravní cestě, léta nespravedlivě platíme peníze za obnovitelné zdroje, teď je šance alespoň načas to zrušit, a kdy jindy než v době, kdy tu máme koronavirus?“ Železnice se bude do normálního stavu podle něj vracet dlouho a postupně, mezinárodní doprava pak s otazníkem, zda vůbec do konce roku. „Jestli se to teď hned uvolní, to ještě neznamená, že se ty vlaky naplní. Například děcka a studenti teď nejezdí, a když už škola začne, je otázkou, zda se do vlaků hned vrátí. Ale ČD to (koronavirovou epidemii) zvládly dobře, vlaky jsou vydezinfikované, snaha zajistit hygienu je maximální,“ pochválil České dráhy.
„Ještě jsme řešili jednu věc: z důvodu částečné nezaměstnanosti je v tomto měsíci část zaměstnanců na ´překážce v práci´ za 70 % průměrné mzdy doma. Pro měsíc květen jsme se dohodli, že v případě překážky v práci obdrží dotčený zaměstnanec 80 % průměrné mzdy. Všechny odborové centrály s tím souhlasily, pouze jedna odborová centrála (OO OZS) však svůj souhlas relativizuje, což považuji za nemravnost. My dohodu na květen považujeme za platnou. Dále dvě odborové centrály (SOSaD a OO OZS) nepodepsaly změnu PKS – prodloužení vyrovnávacího období a režim ´letmo´ - což považujeme v současné situaci za absurdní a kontraproduktivní. Nicméně obecně platí, že to, co zaměstnanci neodpracují z důvodu krácení směn nebo chybějících výkonů, je považováno za překážku na straně zaměstnavatele dle podepsané dohody,“ dodal Vladislav Vokoun s tím, že platí, že jakmile to situace dovolí, vrátí se vše do normálního stavu.

Per rollam se členové Dozorčí rady ČD Cargo včetně zástupců zaměstnanců (Radek Nekola a Bc. Marta Urbancová) seznámili s materiálem, který souvisí s auditem a účetní uzávěrkou. „Příští týden se pak formou telekonference sejde Dozorčí rada ČD Cargo znovu, aby projednala aktuální věci,“ uvedl Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, s tím, že částečnou nezaměstnanost u společnosti ČD Cargo řeší dohoda se zaměstnavatelem, která platí tři měsíce (tedy až do 30. 6. 2020). „Aktuálně řešíme pouze detaily, drobnosti, kdy připomínáme zaměstnavateli, že paragrafem 209 nejsou dotčeny ostatní body platné kolektivní smlouvy. V tuto chvíli společnost ČD Cargo funguje v operativním řízení vlakotvorby s maximální snahou o snížení nákladů.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic informoval o přípravě na jednání odborových centrál a zaměstnavatele, které se bude konat dnes (tj. ve středu 29. 4. 2020) formou videokonference. A témata? 2. změna PKS, kterou předložil zaměstnavatel a která by platila do 30. 9. 2020. „Řeší se katalog zaměstnání, prověrky BOZP, řeší se testování na COVID-19, které bude zaměstnavatel hradit. A pak máme na programu řadu dalších věcí, jako například aktualizovaný seznam sportovních akcí, který nejpozději zítra (30. 4.) pošleme zaměstnavateli,“ dodal s tím, že zatím není jasné, kdy budou moci pokračovat KOPky.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV informovala především o dění v Dopravním zdravotnictví (o výplatě náhrady mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele za měsíc duben ve výši 80 %, o výši náhrady mzdy v květnu se bude ještě pravděpodobně jednat). „Chtěla bych vás informovat o tom, že v areálu Polikliniky AGEL v Italské (v Praze) by měly probíhat odběry COVID-19, zaměstnanci budou opatřeni OOPP a pro zaměstnance v Dopravním zdravotnictví budou tyto odběry poskytovány za sníženou cenu. Dozorčí rada Dopravního zdravotnictví bude jednat formou videokonference dne 5. 5. 2020,“ uvedla. Dále informovala členy představenstva o tom, že zaměstnanci společnosti Rail Cargo Operation pociťují propad v překládkách zboží oproti normálu asi o jednu třetinu.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval mimo jiné o záměru OSŽ oslovit Ministerstvo dopravy ČR, vládu ČR a Řídící výbor ČD, a. s., se žádostí o přijetí opatření ke zmírnění negativních dopadů rozhodnutí přijímaných orgány veřejné správy v souvislosti s epidemií COVID-19 na ekonomiku železnice. V diskusi k tomuto bodu se mluvilo například o chaosu při redukci osobní dopravy v době epidemie. „Naplno se potvrdila absence kompetentního koordinátora, prakticky každý kraj přistupoval k redukcím po svém,“ uvedl Vladislav Vokoun a Radek Nekola dodal: „Otázkou je i to, zda budeme včas schopni řešit ETCS v rámci výběrových řízení. Osobně jsem pro posunutí termínů a prodloužení programu OPD2.“

V další části jednání Představenstvo OSŽ schválilo dvě dávky z Podpůrného fondu OSŽ (případy vážné nemoci a úmrtí) a několika jednorázových dávek z Podpůrného fondu OSŽ pro samoživitele/samoživitelky s dětmi do 15 let; dále vzalo na vědomí Aktualizovaný kalendář železničního sportu a FISAIC na rok 2020 (včetně přesunu řady akcí na rok 2021), vyslechlo informaci vedoucího Mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing. Ondřeje Šmehlíka k pořádání letních dětských táborů (Šmehlík: „Doufáme, že do půli května dojde k vyjasnění, zda tyto tábory v červenci budou.“) a k letní rekreaci v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii (Lidé prý zatím vyčkávají, mluví se o jisté možnosti otevření hranic Řecka a cestování na tzv. covid-pas).

Členové Představenstva OSŽ dále schválili návrh vzdělávacích aktivit na II. pololetí 2020, vzali na vědomí informaci, že ples OSŽ se uskuteční 19. 3. 2021, a dále rozhodli o tom, že plánované zasedání Představenstva OSŽ dne 5. 5. se ruší, místo toho bude 6. 5. porada předsedy OSŽ; s otazníkem je zatím jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD (13. 5.), naopak v případě PV OSŽ ČD Cargo už je jisté, že se PV sejde 14. 5. 2020. Příští zasedání Představenstva OSŽ se uskuteční ve středu 20. 5. 2020 namísto plánovaného Ústředí OSŽ, které bylo prozatím přesunuto na neurčito.

Závěr jednání patřil informacím Revizní komise OSŽ (naplánované kontroly byly odloženy, společné jednání RK na Slovensku bylo zrušeno/odloženo, příští jednání v květnu nebude, v červnu pravděpodobně bude dvoudenní zasedání RK. „Uvidíme, podle situace,“ uvedla předsedkyně RK OSŽ Barunka Balážová.) a bodu Různé.

Michael MarešPrávě přítomno: 395 hostů a žádný gestor