OBZOR ke stažení

Úvod jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, který se sešel ve čtvrtek 14. 5. V Praze po dvou měsících, patřil prvnímu hostu - předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který hovořil o organizačních opatřeních zavedených v sídle OSŽ, o poskytování příspěvků z Podpůrného fondu OSŽ.

Mluvil i o iniciativě OSŽ v rámci Asociace samostatných odborů (ASO) k prosazení programu Antivirus, ze kterého může čerpat od státu příspěvek na vyplácené náhrady mezd zaměstnancům při karanténě nebo částečné nezaměstnanosti i společnost ČD Cargo. „Jak ČD, tak i ČD Cargo se do tohoto programu přihlásily a pravděpodobně do konce května by již měly obdržet finanční příspěvek na náhrady mezd vyplácené v měsíci březnu. Současně se také zpracovávají podklady pro získání příspěvku na náhrady vyplácené za měsíc duben,“ uvedl Martin Malý. Následně krátce pohovořil o žádosti OSŽ ze dne 30. 4. 2020 adresované ministru Karlu Havlíčkovi s návrhem celé série opatření na pomoc dopravcům na železnici (bližší informace k tomuto na webu OSŽ v článku zde).

Předseda OSŽ dále informoval, že se dne 6. 5. 2020 jako zástupce ASO zúčastnil porady na Ministerstvu práce a sociálních věcí o dalších připravovaných opatřeních na pomoc firmám postiženým pandemií. Konkrétně jde o program Antivirus „C“, který by spočíval ve slevě na odvodech na sociální pojištění, pokud by u firmy došlo v důsledku epidemie COVID-19 ke snížení tržeb alespoň o 30 %, a současně nedošlo ke snížení počtu zaměstnanců o více než 10 %, což je i případ společnosti ČD Cargo. „Zaměstnavatelé by si podle projednávaného návrhu mohli snížit vyměřovací základ pro výpočet odvodů na sociální pojištění o 80 %, což by v průměru u společnosti ČD Cargo mohlo činit měsíční úsporu cca 6 - 7 tisíc korun na jednoho zaměstnance s tím, že uplatnit tuto slevu by bylo možné na všechny zaměstnance. To by byla významná pomoc už teď od května až do konce letošního roku,“ zdůraznil Martin Malý s tím, že návrh vzešlý z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (ale s váhavým postojem Ministerstva financí ČR) se nesetkal u všech odborových centrál s kladnou odezvou. „Každopádně my jako OSŽ to rozhodně podporovat budeme,“ dodal.

V závěru vystoupení Martina Malého se dostalo i na jízdní výhody: „Jízdní výhody jsou stále naší prioritou, byť domluvená jednání byla zatím zrušena a v době mimořádného stavu se tyhle věci pochopitelně neřeší, protože ministerstva musí řešit mnoho aktuálních problémů v souvislosti s epidemií. Předpokládám, že se k tomu vrátíme v měsíci červnu nebo červenci. Vůle ministerstva problematiku řešit byla před vznikem epidemie zřejmá, nicméně současné podmínky mimořádného stavu tomu nepřejí,“ uvedl.

Poté Martin Malý odpovídal na dotazy členů PV, mimo jiné i na téma čerpání dávek z Podpůrného fondu OSŽ v souvislosti s COVID-19. Řada členů PV kvitovala rychlost a operativnost OSŽ při vyplácení těchto dávek. „Bylo to rychlé, dostalo se to včas k lidem,“ poděkovala Blanka Lomnančíková a Eva Hurychová dodala: „Kdo rychleji dává, dvakrát dává.“ Radek Nekola v této souvislosti připomněl, že Podpůrný fond OSŽ není bezedná studna, „ale do tíživé finanční situace se může dostat každý a od toho tady podpůrný fond je.“

Řeč přišla i na blížící se období dovolených. Martin Malý uvedl, že OSŽ a ČD travel se snaží postupovat co nejmírněji vůči klientům. „Lidé v případě zrušení rekreace ze strany CK obdrží (mimo zákonem stanovené výjimky) poukaz na rekreaci ČD travel v hodnotě jimi uhrazené částky, na základě kterého si mohou vybrat jiný termín a jinou destinaci a teprve pokud si nevyberou rekreaci ani do konce srpna příštího roku, budou jim peníze vráceny (podrobnosti k tomu na stránkách ČD travel). Speciálně u Orionu, který je určen pouze pro členy OSŽ a náklady na jeho provoz jsou hrazeny z rozpočtu OSŽ, tak pokud tam dojde ke zrušení rekreace ze strany CK, dostane rekreant na výběr poukaz na rekreaci ČD travel v hodnotě rekreantem uhrazené částky, nebo dojde k vrácení uhrazených peněz. Hotel Ostrý by se měl rozjet 25. 5. 2020,“ konstatoval Martin Malý a Radek Nekola dodal: „Co se týče ostatních našich rekreačních zařízení, sledujeme to, pomáháme našim nájemcům odkladem platby za nájemné. Chceme, aby stávající nájemci nám vydrželi a aby se dveře těchto rekreačních zařízení co nejdříve otevřely.“

V další části jednání informoval Radek Nekola o jednání Představenstva OSŽ, respektive o poradě předsedy OSŽ (vznikl nový kalendář sportovních akcí, březen až květen zrušeny bez náhrady), telegraficky pak referoval o zásadních jednáních (která probíhala formou videokonference) na téma první změna PKS, která řeší částečnou nezaměstnanost, a Opatření č. 5, obojí u společnosti ČD Cargo.

Poté dorazili zástupci vedení společnosti: Ing. Tomáš Tóth, výkonný ředitel, Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního, Ing. Josef Kreische,oborový specialista odboru personálního, a Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociálního a mzdového.
(Více informací v samostatném článku)

Závěr pasáže vyhrazené zaměstnavateli patřil Pavle Kreischové a KOPkám: „Zaměstnavatel obdržel dnes konečnou informaci od zástupců Lázní Jáchymov a Poděbrady, že ozdravné a kondiční pobyty mohou být zahájeny až 25. 5. 2020. Na základě této informace dochází k posunutí plánovaného nástupního termínu 18. 5. 2020 na 25. 5. 2020 s ukončením 5. 6. 2020. O této skutečnosti jsou dotčeni zaměstnanci informování prostřednictvím personálních pracovišť O10. Ostatní termíny již budou realizovány normálně, samozřejmě za dodržení určitých podmínek (v menších skupinách, jídlo na pokoj), a to ve třech tuzemských zařízeních (Jáchymov, Poděbrady, Luhačovice),“ uvedla Pavla Kreischová s tím, že přes prázdniny KOP probíhat nebudou. Zaměstnancům, kteří neodjeli na KOP v plánovaném termínu, protože došlo k uzavření rekreačních středisek z důvodu pandemie COVID-19, bude nabídnut náhradní termín. V případě, že zaměstnanec tento termín odřekne, nebude mu již v letošním roce KOP zajištěn a zaměstnanec se zúčastní KOP v další své pravidelné periodě.

V závěru pak Radek Nekola poděkoval zástupcům zaměstnavatele za účast a ochotu jednat. „Doba je náročná pro nás pro všechny, jsem rád, že tady zaznělo, že budeme společně nápomocni řešit problémy face to face, přímou linkou, operativně a ku prospěchu nás všech.“

Úplný závěr jednání patřil bodům Organizační a Různé. Mimo jiné se projednával Katalog zaměstnání (zařazování zaměstnanců), zmíněny byly i problémy s periodickými prohlídkami (již byla podána žádost o prodloužení platnosti periodických prohlídek). „Poděkujte všem zaměstnancům, kteří tu pandemii zvládali, zvládají a ještě nějakou dobu zvládat muset budou, ale doufám, že tak jako to zatím neprostoupilo do naší společnosti (v celé společnosti ČD Cargo byl zaznamenán jeden jediný případ nemoci COVID-19), že to tak zůstane,“ uzavřel Radek Nekola. Příští zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo se bude konat 18. června 2020.

Michael Mareš

 

 

Právě přítomno: 275 hostů a žádný gestor