OBZOR ke stažení

Ve středu 19. srpna se v Praze, v sídle OSŽ, konalo mimořádné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Jednání bylo svoláno k jednomu hlavnímu bodu: návrhu změny Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Českých drah, a. s., čj. 57 570/2019-O10., který odborovým centrálám zaslal zaměstnavatel.

Výklad k jednotlivým bodům návrhu podal předseda PV Vladislav Vokoun. V úvodu se však vrátil k jednáním, která proběhla v letních měsících a která se týkala snahy přesvědčit vládu o poskytnutí podpory železniční dopravě v souvislosti s koronavirem, a také stále ještě nevyřešené otázky režijních výhod. Jak uvedl Vladislav Vokoun, finální jednání k otázce režijek by měla proběhnout do konce srpna.

Poté se předseda PV věnoval jednotlivým bodům návrhu Českých drah na změnu PKS. Připomeňme, že zaměstnavatel navrhuje mimo jiné sjednotit výměru dovolené na 5 týdnů pro všechny zaměstnance, snížit cenu stravenek, snížit příspěvek na penzijní připojištění, zrušit příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti, prodloužit pracovní dobu u THP na 40 hodin, snížit příplatek za práci o sobotách a nedělích a příplatek za dělenou směnu.

Vladislav Vokoun uvedl, že je si vědom toho, že COVID-19 přinesl Českým drahám velké ztráty v důsledku propadu příjmů. Podle jeho názoru lze však předpokládat, že od 1. 1. 2021 bude doprava fungovat v obvyklém režimu. „Domnívám se proto, že nebude nutné dělat trvalé změny. Podnik by měl hledat úspory jinde než v osobních nákladech,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. Poté jednotlivé navrhované body okomentoval a přidal i podrobnou protiargumentaci.

Následovala podrobná diskuse. Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., v přijatém usnesení vyjádřil nesouhlas s návrhem změny PKS ve znění předloženém zaměstnavatelem a zároveň uložil kolektivním vyjednavačům jednat v souladu s tímto bodem.

V diskusi se hovořilo nejen o návrhu na změnu PKS, ale i o některých dalších úsporných opatřeních, s nimiž jsou již zaměstnanci seznamováni na mítincích, přestože nebyla projednána s odbory. Členové PV vyjádřili rozhořčení nad tím, že ze strany zaměstnavatele není dodržována PKS v oblasti informování a projednávání některých opatření s odbory. V přijatém usnesení proto PV požaduje zastavení realizace těchto kroků do doby řádného projednání v PV. Zároveň požadují doložit zdůvodnění těchto kroků.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor