OBZOR ke stažení

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku) ve středu 9. 9. 2020 v sídle OSŽ v Praze ve Vysočanech. V úvodu předseda PV Vladislav Vokoun informoval o aktuálních událostech posledních týdnů na Českých drahách. „Všechny odborové centrály se přiklonily na naši stranu,“ řekl o stanovisku OSŽ k navrženým opatřením vedení Českých drah, které v souvislosti s koronavirem chtělo omezit některé nároky zaměstnanců.

„Není dobré dělat v této době překotné kroky,“ zdůraznil Vladislav Vokoun a dodal, že odbory nabídly vedení možnost dohody; v úvahu přichází například prodloužení současné kolektivní smlouvy do 31. 12. 2021 se zachováním dosavadních benefitů a s tím, že bude zaručen nárůst mezd minimálně o inflaci. „…Další navýšení mezd by bylo vázáno podle vývoje ekonomické situace podniku,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Prvním hostem jednání byl Mgr. Michal Kraus, místopředseda představenstva GŘ ČD, a. s. Hovořil především o motivačním programu pro OCÚ (oblastní centra údržby) a o budoucnosti opravárenství. Co se týká motivačního programu pro OCÚ, který byl aplikován od 1. 7. do 30. 9., byl podle slov Mgr. Krause ukončen proto, že se nepodařilo revidovat systém odměňování v OCÚ. „Odměňování v OCÚ není v pořádku,“ řekl Mgr. Kraus. Dodal, že bude nutno otevřít katalogy a připravit systémové změny. Mění se i systém zařazení TH pracovníků tak, aby více odpovídal vykonávané činnosti.
K vizi opravárenství Mgr. Kraus uvedl, že hlavními cíli, ke kterým je třeba směřovat, je dostat opravárenství pod střechu, aby nebylo nutno provádět opravy pod širým nebem, a také typově sjednotit haly, aby se ušetřilo na projekčních pracích. Vedení se podle jeho slov zaměří i na odbornou přípravu nových pracovníků. Chystají se dvě varianty - buď spolupráce se stávajícími školami či učňovskými zařízeními, případně se uvažuje o zřízení vlastních učňovských škol. Mgr. Kraus dále informoval o již vyhlášených či chystaných výběrových řízeních na lokomotivy.

Druhý host jednání, Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva GŘ ČD, a. s., v úvodu svého vystoupení informoval mimo jiné o soutěži na provozování dálkových linek Pardubice – Liberec, které měly podle dohody s ministerstvem dopravy provozovat České dráhy. Situace se však změnila poté, co v červenci podala nabídku i Arriva. „Byli jsme poté vyzváni, abychom zpracovali svoji nabídku,“ řekl Ing. Ješeta. Dále Ing. Ješeta informoval o ekonomické situaci Českých drah, negativně poznamenané koronavirem. „Ztráta je vysoká a každým dnem roste,“ poznamenal a dodal, že České dráhy jsou nyní zhruba na 85 % obvyklých tržeb. „Citelně nám chybějí zahraniční cestující,“ řekl.

Další skupinu hostů tvořily tři zástupkyně odboru 10 (péče o zaměstnance) GŘ ČD: ředitelka tohoto odboru Ing. Monika Horáková a pracovnice odboru Ing. Lucie Bauerová a Ing. Julie Bartoňová. Ing. Horáková v úvodu svého vstupu ujistila členy podnikového výboru, že k dispozici je dostatek ochranných a dezinfekčních pomůcek. Jak dále uvedla, problematiku koronavirové pandemie operativně řeší krizový štáb, který zasedá dvakrát týdně. „Situace na Českých drahách je zatím příznivá, máme tři pozitivně testované zaměstnance a deset lidí je v karanténě,“ řekla Ing Horáková. Následovala diskuse mimo jiné k organizaci KOPek (řeší se výpadek, který vznikl v jarních měsících) a také k postavení vlakových čet v situaci, kdy mají upozorňovat cestující na nutnost nošení roušek. Často se totiž setkávají s nepochopením i s agresivitou. Na dotaz, jak se má zaměstnanec chovat, zda má přivolat policii či dokonce zastavit vlak, se však tazatelům nedostalo jednoznačné odpovědi. „Vlaková četa má postupovat podle předpisů a žádný postih jí nehrozí,“ řekla Ing. Bauerová.

Závěr jednání patřil některým organizačním záležitostem. Jednalo se mimo jiné o říjnovém výjezdním zasedání podnikového výboru, které by mělo být společné s PV OSŽ ČD Cargo. „Je třeba sladit noty,“ poznamenal tajemník PV Antonín Leitgeb. Na pořadu bylo i posouzení návrhu nových bundokošil – členové PV kritizovali nevhodný materiál (příliš velký poměr umělé složky).

V závěru Vladislav Vokoun informoval o chystaném jednání o Sociálním fondu na rok 2021 (ze strany OSŽ bude jednání vedeno ve snaze zachovat letošní parametry) a o problematice uznávání režijních výhod v Jihomoravském kraji (bylo pozdrženo z důvodu koronaviru, jednání pokračují).

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 262 hostů a žádný gestor