OBZOR ke stažení

V úterý 12. 10., přesně v 9.30 h, zahájil Radek Nekola, místopředseda OSŽ, který jednání moderoval (na snímku),  VI. Podnikovou konferenci OSŽ při Českých drahách, a. s. Uskutečnila se v Praze, v kulturním sále hlavního nádraží, s vysokou účastí 93,6 % delegátů (přítomno bylo 102 že 109 pozvaných).

Po úvodních procedurálních krocích se mikrofonu ujal předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD., a. s., Vladislav Vokoun, aby zhodnotil uplynulé volební období a představil priority pro další čtyři roky. „Volební období lze rozdělit na dvě části – předkovidovou a kovidovou,“ řekl. „Zatímco v prvních dvou letech jsme pracovali standardně, ve druhé části, poznamenané covidem, jsme museli přehodnotit řadu priorit i pracovních postupů,“ podotkl dále a zdůraznil, že v době kovidové bylo zásadní prioritou vedení PV postarat se o zaměstnance tak, aby dopady pandemie byly co nejmenší, zvláště v oblasti zaměstnanosti či zachování mzdových a sociálních podmínek. Ve spolupráci se zaměstnavatelem se tak podařilo zavést institut překážek v práci a práce z domova. To vše za lepších podmínek, než ukládá Zákoník práce.
Vladislav Vokoun připomněl, že se každý rok podařilo podepsat kvalitní kolektivní smlouvu, což mnoho členů považuje za samozřejmé, ale zdaleka to tak samozřejmé není, zvláště když stále roste počet odborových centrál (v současnosti 11) a dohoda je tedy stále složitější. „Naší snahou vždy bylo udržet dosažené benefity, což se až na jednu výjimku (prodloužení pracovní doby THP) podařilo. Co se týká výše mezd, dařilo se dohodnout takové zvyšování mezd, které zajistilo jejich reálný růst.“ V uplynulém období podnikový výbor bojoval hlavně proti tvrdě prosazované liberalizaci trhu. „Podle nás nejsou vyhlášené soutěže fér a protežují alternativní dopravce,“ zdůraznil Vokoun a dodal, že v důsledku prohraných soutěží přišly České dráhy o 8 – 10 % výkonů. Podařilo se však alespoň to, že dopady těchto změn na zaměstnanost byly jen malé. Liberalizace však přinesla problém v jízdních výhodách, zvláště v Jihomoravském kraji. Složitá jednání o řešení této situace stále pokračují.
Z toho, co se v minulém období dále podařilo, vyzvedl Vladislav Vokoun například vyjednání penzijního a životního připojištění pro zaměstnance, což pomáhá částečně řešit dopady prodloužení důchodového věku.
Co se týká priorit pro další období, podle slov Vladislava Vokouna půjde o snahu udržet všechny dosavadní výhody kolektivní smlouvy, dosáhnout přijatelného mzdového vývoje a také udržení zaměstnanosti.
Překvapením pro mnohé účastníky bylo rozhodnutí Vladislava Vokouna na sjezdu již nekandidovat na funkci předsedy podnikového výboru. „Myslím si, že člověk nemá ve funkci umřít,“ poznamenal k tomu. Navrhl konferenci, aby jej schválilo ve funkci předsedy PV do doby konání VIII. sjezdu, aby bylo zachováno hladké předání funkce. Za svého nástupce navrhl člena PV Štěpána Lva.
Podniková konference poté zvolila členy Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., předsedu PV (Vladislav Vokoun do sjezdu, poté Štěpán Lev), tajemníky podnikového výboru (Antonín Leitgeb a Věra Nečasová), kandidáty na členy Ústředí OSŽ za ČD, a. s., a kandidáty na členy Revizní komise OSŽ včetně předsedkyně RK (Barunka Balážová).
Blok vystoupení hostů zahájil Bc. Ľudovít Mikloš, místopředseda OZŽ, který poděkoval za dosavadní spolupráci a předal pozdrav od slovenských kolegů. Svěřil se s negativními zkušenostmi z liberalizace na Slovensku i se složitou situací odborů v době, kdy je snaha všude šetřit a co nejvíce redukovat.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý předstoupil před delegáty se svými programovými prioritami, s nimiž se hodlá na sjezdu OSŽ opět ucházet o post předsedy OSŽ. Jde především o prosazování konsenzuálního rozhodování Předsednictva OSŽ, o další modernizaci a elektronizaci činností, o udržení benefitů vyplývajících z členství v OSŽ, případně o jejich rozšíření, o obhajobu jízdních výhod a o prosazování zájmů členů OSŽ v tripartitě.
Jednání pozdravili i místopředsedové OSŽ Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ Správy železnic, Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, a Bc. Renata Dousková, předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ.
Podnikový výbor poděkoval členům PV, kteří v následujícím volebním období již nebudou dále pokračovat ve své funkci (Jiří Běhounek, Jaroslav Kavka, Vlasta Kovaříková a Miroslav Vorek) a ocenilo dlouholeté funkcionáře (Anna Pergnerová, Květa Sládková, Jiří Bláha, Milan Brunclík, Alexandr Holub, Václav Macák, Petr Stejskal a Ladislav Šmerda). Účastníci minutou ticha vzpomněli na své kolegy, kteří je v minulém volebním období opustiti navždy: byli to Jana Štanclová a Jan Petrů.
Podnikový výbor podpořil na funkci I. místopředsedy OSŽ Radka Nekolu (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo).
Za zaměstnavatele se na jednání dostavil předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik a ředitelka odboru 10 GŘ ČD Monika Horáková. „Jsme pod obrovským tlakem,“ řekl Ivan Bednárik a vysvětlil, že v důsledku pandemie přišly České dráhy v loňském roce na tržbách o 4 mld Kč. „Dostaneme 435 mil. za ztráty v první vlně pandemie; je to dobré, ale neřeší to náš problém,“ zdůraznil. Další velmi negativní vliv na hospodaření bude mít podle jeho slov enormní zvýšení cen za energie. Jednou z mála dobrých zpráv v jeho projevu byla informace o tom, že se lidé vracejí do vlaků, České dráhy jsou na 80 % tržeb z doby covidem. „Čeká nás kolektivní vyjednávání, složité období, kdy se nebudeme mít rádi,“ poznamenal dále Ivan Bednárik. „Určitě budete rozčarovaní z toho, co dostanete příští týden jako náš návrh kolektivní smlouvy,“ dodal.
V diskusi (kromě připomenutí problematiky minimální doby odpočinku pro strojvedoucí) zazněla z úst člena PV Martina Zatloukala připomínka o tom, že by se OSŽ mělo připravit na předpokládané politické tlaky nové vlády na prodej dceřiných firem. „Vzpomeňte si, jak se v minulosti chovala pravicová vláda k železnici,“ připomněl Martin Zatloukal.
Závěr věcného jednání konference patřil Vladislavu Vokounovi, který poděkoval všem kolegům za spolupráci a ujistil všechny, že neopustí OSŽ ze dne na den, ale bude nápomocen při předání funkce a splní rovněž své povinnosti plynoucí z členství v Dozorčí radě Českých drah.
Zdeňka Sládková

   

 

 

Právě přítomno: 214 hostů a žádný gestor