V úterý 2. 11. 2021 se na svém pravidelném zasedání sešlo Představenstvo OSŽ, které tradičně moderoval Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ (na snímku), a které se konalo v prostorách sídla OSŽ. Po Kontrole plnění úkolů (mj. společná regionální konference OSŽ a ETF v rámci Evropského roku železnice proběhne v Praze 9. a 10. 11. v Praze; rekapitulace z úspěšné 38. mezinárodní soutěžní výstavy fotografií FISAIC ve Svitavách) přišly tradičně, klasickým „kolečkem“, na řadu Informace ze zásadních jednání.

Ty načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun aktuálními zprávami z poslední doby, kdy byl odborům (dne 20. 10. 2021) zaslán písemný návrh PKS od zaměstnavatele: „Návrh (zaměstnavatele) je velmi výživný, velmi střídmý, standardní, nic překvapivého,“ řekl výstižně s tím, že začala běžet standardní lhůta pro předložení protinávrhu: 26. 10. se sešly odborové centrály a po třech hodinách se shodly na jednobarevném oponentním návrhu.
„V tuto chvíli probíhá redakce textu (s termínem 2. 11. 2021), ta skončí dnes odpoledne, a zítra zašleme zaměstnavateli společný návrh a 9. 11. v sedm ráno zahájíme kolektivní vyjednávání. Předpokládám, že se pak začneme posunovat jak v čase, tak i v obsahu, což bude určitě signál pro ostatní společnosti ze Skupiny ČD, že mohou postoupit v kolektivním vyjednávání. Naší snahou je neprodlužovat to a jednat progresivně,“ uvedl a dodal. „Myslím si, že (společný) návrh odborových centrál je z našeho pohledu relativně přiměřený, mělo by to mít konstruktivní posun.“
Vladislav Vokoun mluvil obecně i o novém GVD; České dráhy by podle něj měly mít výkony zhruba ve velikosti letošního roku: ztráta na výkonech cca 1 %, na které se podílí zejména Středočeský kraj. „Každá ztráta je nepříjemná, ale není to nic dramatického,“ poznamenal s tím, že u dálkové dopravy dojde k poklesu o 2 %, ale ani to není pro ČD fatální: „ČD si i pro rok 2022 udrží důstojnou pozici na trhu.“
V současné době se finalizuje převod části ČD-Telematika a 235 zaměstnanců od ČD ke Správě železnic: „Čekáme na verdikt Evropské komise a pak by už nic nemělo bránit převodu. Zároveň to musí jít do vlády a je šance, že by to mohla projednat ještě tato vláda.“
Telegraficky se Vladislav Vokoun zmínil i o převodu pozemků pod kolejemi („Je to také na posouzení Evropské komise, zda nedochází k nedovolené podpoře. Evropská komise se omluvila za zpoždění kvůli pandemii, očekávám, že dojde k dohodě,“ odhadl Vokoun) a náhradám za covid („Nějaké peníze došly, určitě to není významná částka, ale zaplať pánbůh za to.“).
Závěr jeho vystoupení patřil tragické události spojené s úmrtím zaměstnance Českých drah při pádu lanovky na Ještěd: „Je to neštěstí, doufáme v silnou podporu pozůstalým od zaměstnavatele,“ prohlásil. Představenstvo OSŽ následně vyjádřilo soustrast pozůstalým po průvodčím, který zemřel při pádu lanovky na Ještěd.

„Děkuji za slovo, všem dobrý den,“ řekl na úvod další z řečníků, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který předně referoval o schůzce odborových centrál (21. 10. 2021) s vedením společnosti na téma hospodaření společnosti a vývoje v jednotlivých komoditách. „Podnikatelský plán je plněn, byť vlivem odstávky v Škoda Auto se automotiv zastavil. Paradoxně máme obrovský nedostatek vozů na uhlí, green deal zafungoval tak, jak si před časem nikdo nepředstavoval. Naše společnost měla a má velké problémy s uspokojováním potřeb zákazníků. Hlad po vozech je obrovský – vozy nejsou ani na trhu, je to boj,“ řekl s tím, že na mnohých místech se řeší dilema, co dřív odvézt (zda kůrovcové dřevo nebo uhlí), což samozřejmě vytváří tlak na opravárenství: „Snažíme se všechny vozy běžným způsobem opravovat, uvažuje se i o přidaných směnách, ale narážíme na problém přesčasové práce.“
Radek Nekola okomentoval i složitou personální situaci: „Na trhu práce je velký nedostatek provozních povolání,“ řekl s odvoláním na diskuse, ve kterých zazněla kritika školství (že neotevírá obory, které by mohly situaci vylepšit) a konstataci obrovského navýšení přesčasové práce, v některých lokalitách dokonce na hraně zákona. „V návaznosti na toto téma nám zaměstnavatel předložil opatření, které upravuje náborové odměny – po diskusi jsme opatření schválili a navýšili jsme částky, které případný zaměstnanec obdrží až když projde kolečkem na posouzení zdravotní a odborné způsobilosti,“ doplnil.
V závěru Radek Nekola referoval o nové interní normě PERs-51-B 2021, která řeší jednotkové technologické časy: „Při snižování počtu zaměstnanců by se opatření vždycky měla opírat o skutečnou potřebu zaměstnanců. Jsem rád, že tuto normu máme k dispozici,“ doplnil.
Poslední informace se týkala kolektivního vyjednávání: zaměstnavatel předloží PKS 9. 11. 2021 s tím, že společný oponentní protinávrh odborových centrál bude zaměstnavateli zaslán nejpozději 26. 11. s tím, že kolektivní vyjednávání bude zahájeno 1. 12.: „Závěr kolektivního vyjednávání bychom směřovali do poloviny února,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic, referoval o situaci u Správy železnic: „V mezidobí se neuskutečnilo žádné jednání odborových centrál. PKS SŽ na rok 2022 je po korektuře a visí na webových stránkách, s tiskem se vyčkává na vyřešení odměňování pracovníků dozoru, kde je vazba na stanovení výše minimální mzdy,“ řekl s tím, že v pátek (5. 11.) proběhne společné jednání odborových centrál a zaměstnavatele k dosažení shody ohledně FKSP (tzn. rámcových zásad FKSP a centrálních zásad FKSP) pro rok 2022.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ, informovala o kolektivním vyjednávání u Dopravního podniku města Brna (zaměstnavatel má představu téměř nulového nárůstu tarifních mezd, do jednání vstupuje i zřizovatel: město Brno). Ve společnosti Dopravním zdravotnictví probíhá kolektivní vyjednávání za účasti zdravotnických odborů spadajících pod ČMKOS. „Zde vyjednáváme o nárůstu benefitů pro zaměstnance a tarifních mzdách, kde měly mzdy vzrůst o 6 % nebo o 1400 Kč,“ podotkla. Tato čísla by odpovídala dohadovacímu řízení k Úhradové vyhlášce na rok 2021. „Naše představa je, že by zaměstnanci Dopravního zdravotnictví měli být náležitě odměněni,“ uzavřela.

Informace z posledního jednání Tripartity (27. 10. 2021), které bylo primárně svoláno kvůli kovidovým opatřením, přednesl předseda OSŽ Martin Malý: „Závěr je, že se opatření nebudou zpřísňovat, ale měla by se zvýšit kontrola již platných opatření,“ uvedl s tím, že se diskutovalo i oživení programu Antivirus pro automotiv (zúžení programu a dojednávání v Bruselu není hotové), minimální mzdě (Malý: „Ke shodě nedošlo, vláda v pátek nějak rozhodne.“) a formách pomoci domácnostem postiženým nárůstem cen energií a pádem společnosti Bohemia Energy

V závěru bodu informace ze zásadních jednání vystoupil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, který referoval o jednání představenstva společnosti OSŽ Slovakia (18. 10.).

V další části členové Představenstva OSŽ schválili dva Návrhy na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, dvě žádosti o Právní pomoc zastoupením v řízení před soudem. Dalším bodem programu byla Příprava VIII. sjezdu OSŽ (aktuálně je připraven kompletní seznam delegátů, komise pro Stanovy OSŽ zasedne 24. 11.) a Informace Revizní komise OSŽ.

V rámci Organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí Návrh Obsahového plánu zasedání Ústředí OSŽ v roce 2022, Termínový plán zasedání Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ v roce 2022. Představenstvo OSŽ dále schválilo benefit 500 Kč (formou čerpání služeb pro člena OSŽ a jeho rodinné příslušníky na týdenní pobyt v hotelech Oddech a Lesní chata v období leden – prosinec 2022 objednaný u CK ČD travel, tzv. Bonus OSŽ 2022), Návrh výpravy na Mistrovství Belgie v běhu (26. 11. až 28. 11. 2021), vzalo na vědomí zprávy o Valné hromadě USIC, regionálním Mistrovství USIC (schůzka organizátorů regionálních USIC), Plnění rozpočtu 1 až 9/2021, a v závěru pak I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun informoval, že právě dnes (2. 11. 2021) vyšel prolongační rozkaz s prolongační dobou od 11. 11. do 11. 12. 2021.

V rámci bodu Různé byly předloženy tři zprávy (Zpráva o průběhu sezóny 2021 v apartmánovém domě Orion, 38. mezinárodní výstava foto ve Svitavách a zpráva z Valné hromady FISAIC), které Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 293 hostů a žádný gestor