Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., začal dne 10. listopadu 2021 trochu netradičně, vystoupením hostů z odboru péče o zaměstnance (odbor 10) GŘ ČD, a. s. Byly jimi ředitelka odboru Ing. Monika Horáková a dále pracovnice tohoto odboru Ing. Lucie Višvardová a Ing. Ivana Rozehnalová. Ing. Horáková v úvodu informovala o epidemiologické situaci na Českých drahách. Uvedla, že na ČD je 60,2 % zaměstnanců proočkovaných, což je mírně nad celorepublikovým průměrem. „Nikde nemáme ohnisko nákazy, v současné době tedy není nutno přijímat žádná zvláštní opatření,“ zdůraznila.

Následoval bod, který posléze vyvolal bouřlivou diskusi: informace o organizační změně, k níž má dojít od 12. 12. 2021 (OŘOD Střed) a 1. 1. 2022 (CIS Východ, CIS Střed, GŘ ČD, OCÚ Západ, OŘOD Střed, OŘOD Východ, OŘOD Západ a OCÚ Střed). Tato organizační změna byla projednána na Představenstvu Českých drah den před konáním PV, proto byla podnikovému výboru předložena jen jako informace. Podle předkladatelů má organizační změna za cíl reorganizaci řídících procesů zvláště v souvislosti s redukcí objednávky kraje a omezením výkonů (ukončení provozu linek). Ke 12. 12. dochází ke zrušení 7 obsazených pracovních míst a 32 míst neobsazených, od 1. 1. 2022 se ruší 42 obsazených a 16 neobsazených pracovních míst.

Jak uvedly zaměstnankyně odboru 10, část zaměstnanců přechází k jinému dopravci. Ing. Horáková byla zaskočena dotazem předsedy PV Vladislava Vokouna, zda bylo při převodu činností využito možností nařízení Evropské unie při změně dopravce. „Samozřejmě upřednostňujeme a vítáme uplatnění takto nadbytečných zaměstnanců v rámci našeho podniku, nicméně pokud to nejde, měl by podnik vyvinout mnohem větší aktivitu při jednání s novým dopravcem a objednatelem. My jsme v tomto směru bohužel žádnou iniciativu nezaznamenali,“ vysvětlil Vladislav Vokoun.

Členové PV v diskusi poukazovali zvláště na ten fakt, že se má rušit množství neobsazených míst. „Cesta rušení toho, co je neobsazené, je naprosto zcestná. Neobsazené položky přece neznamenají, že České dráhy ty lidi nepotřebují,“ podotkl například člen PV Martin Janeček a dodal, že podniku citelně chybějí například posunovači či vlakové čety. „V ZAP Praha chybí 70 lidí, je zde 11 tisíc přesčasových hodin,“ dodal. Podobně hovořili i další členové podnikového výboru, kteří situaci dokladovali zkušenostmi z vlastních výkonných jednotek a poukazovali na velké přesčasy a nevybrané dovolené u provozních profesí. Kritika zazněla i vůči manažerům, kteří místo toho, aby hájili provoz, vykazují neobsazené položky jako nadbytečné. „Mám z provozu jiné informace, nemohu tomu materiálu věřit,“ řekl tajemník PV Antonín Leitgeb.

Po odchodu hostů pokračovalo jednání bodem Informace ze zásadních jednání. Vladislav Vokoun a tajemnice Věra Nečasová se vrátili k jednání Výboru OCÚ při ČD, a. s., který se za účasti zástupců zaměstnavatele konal 5. listopadu a jehož hlavním bodem byla organizační změna s účinností od 1. 12. 2021 a 1. 1. 2022 na OCÚ Střed, Východ a Západ, který počítá s tím, že snížení počtu zaměstnanců zvýší produktivitu práce o 10 %. Výbor předsedů OCÚ při PV OSŽ při ČD, a. s., vyjádřil s předloženým návrhem zásadní nesouhlas. Poukázal zvláště na snižování počtu pracovníků v profesích, na které se v minulých letech vztahoval retenční program a motivační odměny. „Takové snižování počtu zaměstnanců je nesystémové a považujeme jej za zbytečné plýtvání finančními prostředky,“ uvádí se v usnesení. Výbor dále připomněl, že neexistují platné normy spotřeby práce – požaduje proto předložení platné systemizace postavené na skutečných pracovních činnostech zaměstnanců OCÚ.

Vladislav Vokoun dále informoval členy podnikového výboru o postupu kolektivního vyjednávání. K návrhu zaměstnavatele, který byl letos ještě tvrdší než obvykle, předložily odbory společný jednotný protinávrh. Jak dále informoval Vladislav Vokoun, ředitel ČD Ivan Bednárik označil pět bodů kolektivní smlouvy za klíčové, a pokud by v nich nedošlo s odbory ke shodě, je podle jeho slov odhodlaný kolektivní smlouvu nepodepsat a od ledna postupovat podle zákoníku práce. „My chceme udržet dosavadní benefity a prioritní je pro nás takový nárůst mezd, který pokryje dopady ekonomického vývoje na zaměstnance,“ řekl Vladislav Vokoun.

Jak zaznělo v diskusi, zaměstnavatelský návrh kolektivní smlouvy se na některých pracovištích dostal mezi zaměstnance, což mezi nimi vyvolalo zděšení. Podle slov členů PV je mezi zaměstnanci vysoká míra nespokojenosti a mnozí jsou odhodláni i ke stávce.

Další krok v kolektivním vyjednávání je nyní na straně zaměstnavatele, který má v nejbližších dnech zaslat odborům nové návrhy. Příští kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na 23. 11.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor