Úvod jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 11. 2021 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, obstaral v rámci „kontroly plnění úkolů“ moderující předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a téma režijky. Předseda OSŽ shrnul, jakým směrem se mohou jízdní výhody ubírat v Plzeňském kraji v souvislosti s linkou P2 Beroun/Kařez – Plzeň – Klatovy.

„Připravuje se zde koncept krajského zaměstnaneckého jízdného s tím, že na rozdíl od Jihomoravského kraje by se zde podle dosavadních informací z jednání s Plzeňským krajem jízdní výhody měly vztahovat nejen na zaměstnance osobních dopravců (včetně autobusových), ale také na zaměstnance Správy železnic. Plzeňský kraj se zjevně částečně inspiroval u Ústeckého kraje. Myslím si, že to není zase tak špatná zpráva, možná to naznačuje jednu z cest možného budoucího systémového řešení jízdních výhod v regionální dopravě,“ uvedl s tím, že režijka v osobních vlacích linky P2 platí do konce roku. „Otázkou je, jak se k problematice jízdních výhod postaví nová vláda a ministerstvo (dopravy),“ dodal
„Naší snahou je najít celostátní řešení. Pokud by se to nepodařilo, tak potom se bavme o tom, kolik má stát celostátní režijka,“ doplnil Vladislav Vokoun.

Informace ze zásadních jednání zahájil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun zmínkou o probíhajícím kolektivním vyjednávání: „Poslední kolektivní vyjednávání bylo včera (23. 11.) a příliš jsme se nepohnuli, tolik slušná forma popisující dosažené výsledky,“ referoval s tím, že zaměstnavatel trošku ustoupil u vlakového a lokomotivního personálu, včetně nabídky dvouprocentního nárůstu za cenu například prodloužení týdenního fondu pracovní doby a krácení dovolené u zbývajících profesí: „Naším zájmem je neprodlužovat fond pracovní doby a ani nekrátit dovolenou, a rozhodně se nebudeme tvářit, že když něco z kolektivky vytrhneme, aniž bychom nebrali v úvahu souvislosti, že to je řešení. Takový návrh je pro nás nepřijatelný! Nicméně všichni si uvědomují vážnost situace, že čas běží.“
Kolektivní vyjednavače čeká klíčové jednání 30. 11. od 14 hodin, klíčové proto, že se bude muset rozhodnout o drtivé většině sporných bodů: „Budeme jednat třeba do půlnoci, naší snahou je najít shodu, i zaměstnavatel si naštěstí uvědomuje, že zaměstnanci by měli mít PKS. Rozhodně však nevidíme sebemenší důvod, proč by se zaměstnancům měly krátit dosavadní výdobytky. Máme nějaké vstřícné návrhy vůči zaměstnavateli, nejsme proti větší kontrole a sankcím, ale rozhodně nebudeme pro krácení požitků a snižování životní úrovně,“ řekl dále Vladislav Vokoun.
Vladislav Vokoun také informoval o potížích způsobených epidemií covidu. „V uvozovkách děkujeme vládě za to, že dopravcům (tedy i Českým drahám) komplikuje život. Vláda přijala usnesení znamenající poměrně značné omezení pohybu osob, ano, tomu rozumíme; avšak obraty vlaků jsou takové, že mnoho zaměstnanců musíme mezi směnami ubytovat, přičemž (ubytovaní) zaměstnanci sice nemusí být očkováni, nebo mít za sebou prodělanou nemoc, ale musí mít negativní PCR test. Současná situace způsobuje stále více prodlužování dob u výsledků testů a dotčeným zaměstnancům hrozí, že v době nástupu nebudou mít výsledky PCR testů. Tak může vzniknout situace, že z tohoto důvodu budeme muset odříkat vlaky, protože se nedostaví odpovídající personál. Víme, že má vláda spoustu problémů, přesto by měla více naslouchat zaměstnavatelům. Apelujeme na vládu! Klíčové je, aby dopravcům vláda v tomto pomohla.“
Komplikované je podle Vokouna i obsazování směn; minimálně třetina zaměstnanců není totiž z nějakých důvodů naočkována: „Přenášení problémů na samotné zaměstnance a vyvolávání sporů mezi očkovanými a neočkovanými považuji za darebné chování,“ prohlásil. „Představa, že bychom očkovanými zaměstnanci vyřešili problém neočkovaných, je nebezpečná! Zkoušíme to řešit dobrovolností, hledáme cesty, jak se s tím popasovat,“ popsal dále.

Telegraficky pak Vladislav Vokoun referoval o jednání Dozorčí rady Českých drah (tři mimořádná jednání): „Momentálně řešíme problémy s pozemky, které ale řešíme už několik let,“ poznamenal. V diskusi k situaci na Českých drahách otevřeli někteří členové Ústředí OSŽ téma stávky či jakési „zaměstnanecké neposlušnosti“ formou pasivní rezistence („Stačí, když se padesát procent zaměstnanců hodí od 1. ledna marod! Pojďme dělat podle předpisů!). „Pokud dospěje členská základna skutečně k přesvědčení, že zaměstnavatel chce řešit své problémy na jejich úkor, tak k tomu střetu nakonec dojde,“ nevyloučil Vladislav Vokoun možnost stávky: „Ale než k tomu dojde, máme všichni ještě několik nástrojů. Nicméně musíme si být jisti, že všichni držíme pospolu.“
Podle tajemníka PV Antonína Leitgeba za mnohé problémy může fakt, že nefunguje odbor 10 GŘ ČD.

O situaci u ČD Cargo poté telegraficky informoval člen Ústředí OSŽ Petr Doležal (Radek Nekola a Bc. Marta Urbancová byli omluveni): „Začalo kolektivní vyjednávání, obdrželi jsme návrh zaměstnavatele. Poprvé, co pamatuji, nám zaměstnavatel nabídl nějaká procenta, nikoliv nulový mzdový nárůst, ale žádný zázrak. Odborové centrály zpracovaly a zaslaly zaměstnavateli jednotný protinávrh. První společné kolektivní vyjednání bude 1. 12., pak 17. 12., nepředpokládáme však, že do konce roku by se to stihlo (stávající PKS platí do 31. 3. 2022), i když jeden nikdy neví,“ uvedl. Mluvil o tom, že podnikatelský plán se plní, informoval o nedostatku vozů, i o vysoké přesčasové práci z důvodu nedostatku zaměstnanců v provozu.

Informace o dění u Správy železnic (dále SŽ) přednesl tajemník Miroslav Maincl (omluvil předsedu PV Petra Štěpánka; ten se účastnil narychlo svolané Dozorčí rady ZPMV), který referoval o posledním jednání podnikového výboru (sedm změn v jeho personálním složení) i o probíhajících jednáních nad FKSP: „V pátek máme další, chceme najít společnou řeč jak nad centrálními, tak i rámcovými zásadami FKPS. Bude dost těžké, ale to je můj osobní názor. V pátek se bude řešit i první změna PKS na rok 2022, reagující na vládou schválený nárůst minimální mzdy. Až poté půjde kolektivka do tisku,“ podotkl. Ve hře v oblasti FKSP je i zavedení tzv. „digitální karty zaměstnance“. Dále pak referoval, že bylo vypsáno výběrové řízení na KOP pro 3000 zaměstnanců s termínem 20. 12. (dvě zařízení v Čechách, dvě na Moravě), i o zaměstnaneckém průzkumu, kterého se zúčastnilo cca 5200 zaměstnanců (z celkových 17 300). „Ten se teď vyhodnocuje. A co nejvíce preferují zaměstnanci SŽ v průzkumu? jistá výplata a výplata vyplacená včas, tolik zatím předběžně. Čekáme na podrobnější výstupy. Zítra jedná Podnikový výbor OSŽ Správy železnic, vracíme se k distanční formě prostřednictvím MS Teams,“ uzavřel.

Předseda OSŽ Martin Malý poté informace ze zásadních jednání doplnil referováním o konferenci ETF v Praze konané v rámci bloku Evropského roku železnice (tématem konference bylo mimo jiné zadávání zakázek na zajištění železniční dopravy v závazku veřejné služby; Malý: „Udělali jsme srovnání mezi námi a Rakouskem, zatímco u nás bývá mnohdy přímé zadání realizováno na základě předchozí ´kvazisoutěže´ či ´tržních konzultací´, v Rakousku tuto praxi neznají, měli tam sice pokus ze strany soukromého dopravce prosadit obdobný postup, ale bylo to ze strany zadavatele zamítnuto. Tam se drží toho, že přímé zadání je přímé zadání.“), Vladislav Vokoun poté informoval o valné hromadě USIC v Praze a o plánu akcí USIC na rok 2022 (v ČR rybolov).

Člen Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) mluvil o chystaném jednání Správní rady (ve středu 24. 11. 2021 odpoledne), kde bude na programu Zdravotně pojistný plán. Možnost pojištěnců ZPMV využít určité částky na nákup vitamínů měla mezi pojištěnci obrovský úspěch.

V další části členové Ústředí OSŽ projednali a po rozpravě schválili záměr transformace majetku společnosti OSŽ Slovakia, a. s. (hotel Skalka), plnění rozpočtu 1-9/2021, termínový plán jednáním orgánů OSŽ v roce 2022, a obsahový plán Ústředí OSŽ na rok 2022.

Následovaly body Příprava VIII. sjezdu OSŽ (Ústředí OSŽ navrhlo sjezdu na funkci místopředsedy pro správu majetku Martina Vavrečku), Organizační záležitosti (příští jednání Ústředí OSŽ proběhne 15. 12. 2021 prostřednictvím MS Teams), Informace RK OSŽ, Různé a Závěr.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 193 hostů a žádný gestor