OBZOR ke stažení

V kompletním složení, s výjimkou omluveného I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, se nad tradičními body sešlo v úterý 7. 12. 2021 Představenstvo OSŽ. Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

„Kolečko“ informací ze zásadních jednání zahájil tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Antonín Leitgeb informací o podpisu a změnách v kolektivní smlouvě na rok 2022 (podepsané 2. 12. 2021 v 17.25 h), změna se týká i KOP, které byly v intervalu tří let, nyní budou v dvouletém intervalu a budou kráceny na 7 pobytových dnů. Podrobný výklad bude zveřejněn na webu OSŽ (www.osz.org). Další změna je v čerpání dovolené v kategorii zaměstnanců, kteří měli 6 týdnů dovolené (nově pět týdnů dovolené, po jejich vyčerpání může zaměstnanec po 1. 10. 2022 zažádat o dodatkové placené volno): „Zaměstnavatel argumentoval tím, že zhruba 30 % dovolených se nečerpá, čerpání pokulhává z jednoho prostého důvodu – z důvodu přesčasové práce u provozních zaměstnanců, která je spojená nejenom s rozsáhlou výlukovou činností. Nenajdete jediné SVČ, kterého by se výluková činnost netýkala,“ řekl Antonín Leitgeb s tím, že zároveň byly podepsány (v nezměněné podobě) i Zásady čerpání Sociálního fondu ČD, a. s. „V žádném případě zaměstnanci neutrpí,“ dodal Leitgeb tím, že do PKS 2022 bylo také implementováno NV 589/2021.
Stručně pak Antonín Leitgeb referoval o jednání Dozorčí rady ČD (kde byl stažen z programu podnikatelský plán, který tak bude projednáván až v lednu): „Jinak to byly samé standardní body, týkající se nákupů a podobně,“ dodal. Tajemnice PV Věra Nečasová informovala o novelizovaném katalogu prací (poprvé po letech došlo k jeho navýšení – o 33 milionů korun). V současné době odborové centrály připomínkují návrh zaměstnavatele. Měl by být platný od 1. 1. 2022.
V závěru pak oba referovali o chystaných aktivech k nové PKS (budou patrně ve druhé polovině měsíce ledna) a o inflační doložce, kterou odborové centrály v rámci nové PKS „vrátily do hry“.

„Na Cargu nyní čelíme tlaku, jsme terčem kritiky náměstků ministerstev. Oni si totiž myslí, že jako firma na písknutí vytáhneme nové vozy a začneme jezdit,“ řekl na úvod nahněvaně Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo: „Omyl, my místo toho taháme z kopřiv vše, co má kola a nárazníky, opravujeme vozy, které se už měly rušit, a jezdíme za cenu přesčasů a zvýšených nákladů, tedy za podmínek, u nichž pochybuji o jejich profitabilitě,“ uvedl dále a dodal: „Máme největší přesčasovou práci za dobu existence společnosti ČD Cargo! Přitom za deset let fungování liberalizace nepřešlo ani kilo ze silnice na železnici! Liberalizace v českém podání je vlastně kanibalizace.“
Také u společnosti ČD Cargo probíhá kolektivní vyjednávání: „Začali jsme s projednáváním první změny, implementovali jsme vládní nařízení o pracovní době zaměstnanců v dopravě a v návaznosti na změnu legislativy (z důvodu změny stanov společnosti) jsme některé benefity přesunuli do Sociálního fondu. Nově nám totiž legislativa umožňuje naplňovat Sociální fond nejen ze zisku, ale i z rezervních fondů,“ poznamenal Radek Nekola. Co se týče nové PKS, která by měla začít platit od 1. 4. 2022, zaměstnavatel navrhl v rámci kolektivního vyjednávání zrušení tzv. „Koncepce“ z roku 2008: „Zrušte koncepci a my vám dáme 2 %! Zaměstnavatel evidentně nepochopil, o čem koncepce je. Zaměstnavatel si neuvědomuje důležitost koncepce u provozních zaměstnanců, kde odchodné vytváří sociální polštář pro zaměstnance, kteří u podniku odpracovali 35 let a na trhu práce jiné uplatnění nenajdou. Zaměstnavatel tvrdí, že koncepce z roku 2008 je přežitkem. Naopak, má mnohem větší uplatnění než dřív, zaměstnanců ohrožených ztrátou zdravotní způsobilosti je mnohem víc, protože stárnou.“
Telegraficky pak Radek Nekola referoval o mimořádné Dozorčí radě ČD Cargo, která projednávala podnikatelský plán: „Naší snahou bylo projednání podnikatelského plánu odložit do doby, než bude znám výsledek kolektivního vyjednávání, protože mzdy podnikatelský plán významně ovlivňují. K tomuto závěru došli i někteří členové Dozorčí rady ČD. Bohužel ti samí členové nám nedopřáli sluchu a podnikatelský plán společnosti ČD Cargo byl bohužel schválen v oblasti odměňování zcela mimo potřebu a prognózu ekonomického vývoje v příštím roce. Je to výsměch zaměstnancům, ale i obrovské nebezpečí, že naše společnost nebude na trhu konkurenceschopná,“ prohlásil Nekola důrazně: „Neuvědomujeme si, že pokud takhle budeme přistupovat k zaměstnancům, tak ten podnik vybydlíme - před důchodem je cca tisíc zaměstnanců,“ zdůraznil dále a dodal, že společnost se žene do slepé uličky: „Ta firma skončí na tom, že nenajdeme posunovače, nenajdeme strojvedoucí, nebudeme schopni dělat ani jednotlivé vozové zásilky, které jsou naší přidanou hodnotou, a to je pro mě nepřijatelné! Jestli si někdo myslí ´po nás potopa´, tak za sebe říkám: ne. Byli jsme nakonec přehlasováni, nicméně budu se v rámci kolektivního vyjednávání snažit o to, aby mzdy byly daleko přijatelnější a konkurenceschopnější než ona navržená dvě procenta,“ dodal k jednání DR ČD Cargo.
V diskusi k tomuto tématu se pak mluvilo jak o přesčasové práci (přesčas má být mimořádnost, na Cargu ale přesčasovou prací sanujeme neschopnost vedení hospodařit s pracovní sílou), tak o podnikatelském plánu.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (SŽ) referoval o jednáních k uzavření zásad FKSP na rok 2022, a podepsané první změně PKS: „Podepsali jsme první změnu PKS 2022 (navýšení odměny pracovníka dozoru v závislosti na úpravě výše minimální mzdy), od 10. 11. jednáme každý pátek formou videokonference. Zaměstnavatel předložil návrh rámcových zásad FKSP a zásad C FKSP, ale zatím jsme se nedohodli a nepohnuli skoro nikam. Jednání budou pokračovat 10. a 17. prosince. Pokud jde o aplikaci nařízení vlády č. 589, zatím se mapuje dopad (kolika pracovišť a kolika zaměstnanců se to týká).

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ (Nedrážní republikový výbor) Bc. Renata Dousková informovala o probíhajícím kolektivním vyjednávání u Dopravního podniku města Brna (o tarifním nárůstu a době platnosti PKS – předpoklad 1 rok), konkrétně o návrhu benefitů a dovolené (zůstává zachována délka dovolené): „Dalším podnikem, kde se stále vyjednává, je Dopravní zdravotnictví, další kolo je na programu zítra (8.12.2021). Dohadujeme se ještě o výši tarifních mezd, požadujeme doporučení MZd na navýšení o 6 %, i z toho důvodu jsme si nechali předložit seznam rizikových profesí,“ uvedla Renata Dousková s tím, že ve hře je i navýšení stravenek (zaměstnavatel bude i nadále přispívat na stravenky, nepoužije ale stravenkový paušál), délka dovolené zůstává nezměněna.
Kolektivní vyjednávání probíhá i u společností ŽPSV Uherský Ostroh/Doloplazy (navýšení mezd o plánovanou inflaci). Složité je zatím kolektivní vyjednávání u společnosti RegioJet (po opakovaných urgencích bude kolektivní vyjednávání pokračovat 21. 12., kdy by se měly všechny odborové centrály konečně sejít nad PKS). „Situace je komplikovaná, jedna z odborových centrál má eminentní zájem na tom, aby nebyla PKS předložena,“ dodala Renata Dousková a poté telegraficky referovala o situaci ve společnostech Arriva vlaky a TSS Louny (zde byla dva dny odstávka z důvodu výpadku elektřiny, zaměstnanci byli doma na 80 % mzdy, zakázek má společnost tolik, že nebude přerušen provoz mezi svátky).

V další části Představenstvo projednalo a schválilo tři návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ: z důvodu operace očí, z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19 a z důvodu náhlého úmrtí rodinného příslušníka člena OSŽ na onemocnění COVID-19, kdy se rodina dostala do finanční tísně. Poté členové Představenstva OSŽ schválili ještě jednu akutní žádost o příspěvek z PF OSŽ (těžký pracovní úraz zaměstnance ČD Cargo a s ním spojená dlouhodobá pracovní neschopnost).
Dále se členové Představenstva věnovali přípravě VIII. sjezdu OSŽ: tajemník M. Maincl informoval o jednání komise pro Stanovy (jednání proběhlo 24. 11. hybridní formou: Maincl: „Probrali jsme připomínky, stanovili jsme postup, 14. 12. budeme opět jednat formou videokonference, na únorové představenstvo předložím výstup.“), a Věra Nečasová o chystaném jednání Komise pro volební řád.

V rámci Organizačních záležitostí pak Představenstvo OSŽ projednalo a schválilo Návrh letní rekreace, apartmánový dům Orion 2022 (mimořádně dvě nabídky: Nabídka rekreace v apartmánovém domě ORION v roce 2022 a Autem do apartmánového domu ORION v roce 2022), Návrh na uspořádání společného workshopu ETF-OSŽ pro Mezinárodní konfederaci železničních odborových svazů, Dokumenty OSŽ: Řád právní pomoci OSŽ, Statut Podpůrného fondu OSŽ (Statut PF OSŽ), a Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání, členové Představentva poté vzali na vědomí (respektive schválili) vyhodnocení materiálu Právní poradenství/pomoc členům OSŽ v občanském (soukromém) životě (představenstvo OSŽ schválilo záměr pokračovat v tomto produktu) a Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2022.

Bodem Různé (materiály bez rozpravy) bylo jednání Představenstva OSŽ ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 381 hostů a žádný gestor