Kontrolou plnění úkolů začalo ve čtvrtek 6. 1. 2022 první letošní zasedání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a kterého se poprvé, zatím pouze s hlasem poradním, zúčastnil i Štěpán Lev, nový předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách.

Informace ze zásadních jednání tradičně zahájil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun shrnutím podstatného dění z přelomu roku: „Těch událostí nebylo až tolik, s vytištěním kolektivní smlouvy jsme čekali na vyhlášku o cestovních náhradách, takže zhruba do konce tohoto týdne bychom mohli mít čistopis a následně bychom nechali PKS vytisknout tak, abychom ji mohli rozdávat na školeních PKS u ČD,“ řekl Vladislav Vokoun s tím, že co se týče vlastních aktivů, je ve hře pochopitelně i varianta distančního školení prostřednictvím MS Teams. Definitivně by se mělo rozhodnout příští týden na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách (12.1.2022). „…Ale pokud vím, tak zájem o školení zatím je. Jestliže jsme v minulosti měli účast i padesát lidí na každém školení, tak i kdyby jich přišla polovina, je to stále dostačující počet pro to, školení uspořádat prezenční formou, samozřejmě při respektování všech vládních nařízení,“ dodal.
Příští týden kromě jednání PV OSŽ při ČD zasedne i Dozorčí rada Českých drah (13. 1. 2022), která má na programu vedle tradičních bodů i podnikatelský plán jako strategický dokument společnosti.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, informoval o kolektivním vyjednávání ve společnosti ČD Cargo: „Co považuji za důležité, že zaměstnavatel udělal významný ústupek - přestal trvat na vyškrtnutí interní normy, která řeší ztrátu zdravotní způsobilosti , a co se týče KOP, zaměstnavatel naopak přistoupil na náš návrh na úpravu nárokovosti KOP, a to snížením z 20 na 18 let. To je základní průlom, pokud zachováme vše ostatní ve stávající podobě, nebude mi vadit, že nedosáhneme na námi požadovaných 15 let,“ poznamenal. „KOP je další kamínek do mozaiky potřebné pro zachování zdravotní způsobilosti zaměstnanců, zejména s ohledem na ohlášené prodlužování věku odchodu do důchodu.“
Podle Radka Nekoly nastal i jistý posun v rétorice vedení společnosti: „Opustili jsme rétoriku všechno vyškrtat, protože na nic není, takže věřím, že dosáhneme určité změny. Rádi bychom například zvýšili příspěvek na důchodové připojištění. I když tady máme ještě rozpor, vnitřně cítím, že je vůle v jakési možné shodě upravit částku ku prospěchu našich zaměstnanců.“ Co se týče vyjednávání o mzdovém nárůstu, nechtěl být Radek Nekola konkrétní. Dále se zmínil o extrémní přesčasové práci v loňském roce ve společnosti ČD Cargo. „Včera (5. 1. 2022; na jednání PV OSŽ ČD Cargo) jsem zaměstnavatele upozornil, že přestáváme být tolerantní k takovémuto způsobu nasazování provozních zaměstnanců, je tady něco špatně,“ dodal.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, informoval o posledních jednáních odborových centrál se zaměstnavatelem (17. 12. 2021 a 5. 1. 2022). „Na prosincovém jednání jsme se nedomluvili, každopádně musím říct, že jsme se posunuli v tom, že na jednání 5. 1. jsme pokročili a došlo k dohodě nad některými spornými body. Nicméně zatím nejsme ani u Rámcových, ani u Centrálních zásad FKSP ve shodě, pokračovat na toto téma budeme 14. 1. Velký rozpor je i mezi poskytováním/neposkytováním tzv. Karty zaměstnance. Zaměstnavatel ustoupil, ale chce vytvořit pracovní skupinu s cílem Kartu zaměstnance aktivovat k 1. 1. 2023,“ uvedl dále Petr Štěpánek.
Aktivy k PKS SŽ 2022 odstartují příští týden (v pondělí 10. 1.) v Praze, nicméně prezenčně proběhne jen první aktiv v Praze, další proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu a zvlášť pro Čechy: „…Takže budou mít možnost se přihlásit i ti, kterým dříve termín nevyhovoval,“ dodal. „V rámci KOP nám bylo sděleno, že 20. 12., byly otevírány obálky, vítěz byl požádán o doplnění a požádal o prodloužení termínu dodání potřebných materiálů do 20. 1.“

V následné diskusi se probíral i nový předpis D1, jehož platnost je od 1. 7. 2022. Od původního záměru vydat jej pouze elektronicky, Správa železnic zřejmě nakonec ustoupila a zdá se tedy, jak informovali zástupci PV OSŽ SŽ, že předpis D1, který má zhruba 650 stránek, bude vydán i v tištěné formě. Elektronická forma je pro mnohé totiž nepřijatelná: „Nás to trápí, rozsah těch změn je velký a obavy, zda zejména starší zaměstnanci přeškolení absolvují, jsou značné. Někteří říkají, že to bude masakr, já se domnívám, že bude velké pensum lidí, kteří neprojdou, mimo jiné i z důvodu šibeničního termínu. A to se ještě bavíme o předpisu, v němž není implementováno ETCS,“ podotknul Radek Nekola, který kritizoval i systém připomínkování tohoto předpisu. „Celkem bylo cca 7500 připomínek! Už na samém začátku se měl někdo ohradit. Takže mám pochybnosti o kvalitě tohoto předpisu, nelíbil se mi ani systém, ani způsob projednávání připomínek,“ dodal.
Diskutující závěrem pochválili oba zástupce OSŽ v pracovní komisi (Ing. Jan Ploc a Ing. Pavel Corradini): „Sluší se jim poděkovat, byli tam znát.“

„Klid před Vánoci u nás nebyl,“ těmito úvodními slovy Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ, referovala o aktuálních událostech u nedrážních: „Podařilo se uzavřít PKS na Dopravním zdravotnictví, a to na jeden rok (5% nárůst tarifních mezd, navýšení stravenek na hodnotu 100 Kč), kromě nárůstu tarifních mezd a hodnoty stravenek zaměstnavatel na další benefity navrhované odborovými centrálami nereagoval,“ řekl Renata Dousková s tím, že v závěru loňského roku byly zaměstnancům Dopravního zdravotnictví vyplaceny jak pololetní odměny, tak i doplňující odměna od majitele společnosti. „Ve finále by měli být všichni spokojeni.“
Vedení společnosti RYKO Děčín nechce zatím jít cestou plošného navyšování mezd, ale diferencovaně; řeší se další navýšení benefitů, jako jsou penzijní připojištění či benefity pro volnočasové aktivity; u společnosti OHLA ŽS došlo ke změně sídla, což se dotklo i ZO OSŽ (ještě před koncem roku se podařilo vyřešit i to).
„Ve společnosti Wagon Lostr zaměstnavatel přislíbil náborový příspěvek, který ale není zapracován do stávající PKS, zaměstnavatel zatím na výzvu odborů nereagoval,“ informovala Renata Dousková dále s tím, že ještě před Vánoci jednaly odborové centrály ve společnosti RegioJet nad návrhem PKS, který bude následně předložen zaměstnavateli. „Předsedkyně jedné z odborových centrál je současně i personalistkou společnosti RegioJet. Výsledek tohoto jednání je ten, že některé sporné body budou řešeny na konci ledna, kdy se sejdou odborové centrály nad společným návrhem PKS.“

Předseda OSŽ Martin Malý poté informoval o jednání předsednictva ASO (4. 1.), které pracovalo na prioritách, které by se podle ASO měly objevit v programovém prohlášení vlády: „Tedy to, co bychom tam jako odboráři rádi viděli. Z agendy v působnosti OSŽ to jsou: investice do dopravní infrastruktury, jak železniční, tak silniční, podpora národních dopravců, sociální dialog a jeho pravidla, a konečně podpora výstavby nových energetických zdrojů a snížení DPH na energie. Na tom jsme se shodli, nakolik to ale vláda akceptuje, záleží na ní,“ řekl Martin Malý s tím, že odbory sdružené v ASO požadují po vládě především jasná „pravidla hry“. „Jsem zvědavý, zda tam (ve vládním prohlášení) bude sociální dialog zmíněn,“ prohlásil. A I. místopředseda Vladislav Vokoun jej doplnil: „Za mne by tam měla být také podpora modernizace a nákupu moderních železničních kolejových vozidel.“

V další části jednání Představenstvo OSŽ schválilo dvě žádosti o přiznání dávky z PF OSŽ, jednu žádost o právní pomoc v řízení před soudem, a projednalo několik organizačních záležitostí. Příští jednání Představenstva OSŽ je naplánováno na 1. 2. 2022.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 319 hostů a žádný gestor