Ve středu 5. 1. 2022 zasedl Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. První letošní jednání proběhlo prezenční formou v sídle OSŽ v Praze Vysočanech. S poděkováním a přáním pevného zdraví a hodně štěstí do nového roku jej zahájil předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání rovněž řídil.

Po úvodních formalitách (zahájení, kontrola plnění úkolů) přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání. Radek Nekola v úvodu referoval o kolektivním vyjednávání (17. 12. 2021) ve společnosti ČD Cargo: „To opět proběhlo hybridní formou (prezenčně/distančně) za účasti zástupců jednotlivých odborových centrál a hned v úvodu jsme obdrželi informaci o vyplacení mimořádné finanční odměny (4000 Kč) všem zaměstnancům, kteří měli ve společnosti pracovní poměr k 31. 10. 2021,“ řekl Radek Nekola s tím, že ještě v rámci jednání požádaly odborové centrály zaměstnavatele, aby tuto informaci vydal formou opatření: „Ale dodnes jsem jej neviděl,“ posteskl si.

Dalším tématem výše zmíněného jednání byla technická úprava kolektivní smlouvy v rámci 1. změny PKS (MPSV vydalo nařízení vlády o minimální mzdě): „Zabývali jsme se i interní normou PERs-42-B-2011 s cílem upravit nominální hodnoty příplatků o 10 %. OSŽ argumentuje tím, že nominální hodnoty nebyly valorizovány v průběhu posledních 5 let. Jednalo se také o příplatku za práci letmo (10% navýšení příplatku); rozsáhlá diskuse byla nad bodem ´referenční zkoušky´. Náš pohled se nemění: referenční jízdy by měly být minimální, ale vymklo se to původnímu záměru; vozmistři jezdí pro poštu, vozí lidi ze směny domů,“ uvedl. Iva Malounová k tomu podotkla, že na Plzeňsku se to týká hlavně vedoucích posunu, kteří tak za jednu směnu obslouží až několik vozebních ramen. „Není výjimkou, že vedoucí posunu během směny najede až 200 km!“

„A to je něco, co se mně krajně nelíbí,“ zareagoval hned Radek Nekola: „Ten člověk usedá za volant bez nějaké přestávky. Máme konkrétní případy, kdy takovýto člověk byl účastníkem dopravní nehody a byl odsouzen. Soud, který musel absolvovat, jej vyzval k náhradě škody, která jde do milionů korun. A proti tomu se nelze pojistit. Právě proto musíme my jako odboráři proti tomu bojovat a snažit se nastavit nové parametry, které by eliminovaly zneužívání referenčních jízd. Posunovač by se měl věnovat hlavně své práci – posunu a ne jezdit 200 km za prací.“

Dalším materiálem, který se na jednání 17. 12. 2021 otevřel, byla interní norma PERs-35-B-2009 týkající se penzijního připojištění: „Konstatovali jsme nutnost upravit výši příspěvků, potřebujeme dynamizovat tento příspěvek, upravit tabulku o dvě stě korun, a to je prostor, kde můžeme ještě vyjednávat a který může ještě doznat úprav,“ informoval Nekola.

Poslední normou, kterou se zástupci odborových centrál zabývali, byl návrh interní normy týkající se KOP: „Odůvodnili jsme náš návrh, který jsem zaslali zaměstnavateli, u některých povolání jde o přesun z tříletého na dvouleté období. Po této části jsme zkonstatovali, že všechny dokumenty máme probrané. Zaměstnavatel znovu zopakoval nekompromisní stanovisko k týdennímu fondu pracovní doby, respektive k týdnu dovolené navíc u THP s možností využít sickdays. Řešil se i příplatek za zaškolování, zaměstnavatel přistoupil na navýšení na 25 %,“ řekl Nekola dále a dodal: „Prošli jsme si společně (se zaměstnavatelem) obdobím, kdy se nedařilo, a teď ve chvíli, kdy investujeme a podnik se rozšiřuje, neustále dostávám plačtivé reakce, proč nemůže svým zaměstnancům přidat. Bude někdy období, kdy ten zaměstnavatel přijde a řekne: já těm lidem přidám?“

Řeč byla i o vysoké přesčasové práci u společnosti: „Milion přesčasových hodin, to je rekord. Uvědomuje si management, že tady máme Zákoník práce, který hovoří o výjimečnosti přesčasové práce?“ uzavřel Radek Nekola informace ze zásadních jednání s tím, že další kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na pátek 7. 1. 2022. „Uvidíme, kam se posuneme. Další termín je pak 18. 1.“

Po přestávce dorazili zástupci zaměstnavatele: personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a Ing. Josef Kreische, vedoucí oddělení personální strategie. Prvně jmenovaná referovala o odměně za rok 2021 vyplacené zaměstnancům dle stanovených podmínek zálohově již v prosinci 2021 (s výjimkou zaměstnanců, jimž je mzda vyplácena složenkou) a o novém portálu eDaňovka (spuštěn bude od 10. 1. 2022). Radek Nekola znovu otevřel problém vysoké přesčasové práce: „Dávám na zváženou, zdali je to ještě únosné, zda by neměl jít podnět na inspektorát bezpečnosti práce. Jde především o vedoucí posunu a posunovače a v této oblasti máme vážné pracovní úrazy. Pakliže to bude pokračovat, nebudeme tolerantní,“ upozornil Anetu Miklášovou.

Ta reagovala s odkazem na složitou situaci na trhu práce: „Na trhu práce je nedostatek zaměstnanců, přičemž konkurence je veliká, najít proto zaměstnance do provozu je složité. Za zaměstnance odcházející do důchodu provádíme nábory, a to i prostřednictvím spolupráce se školami. Snažíme se být jako ČD Cargo více vidět, ale jde to bohužel pomalu,“ uvedla a dodala: „Snažíme se najít řešení, které napomůže snížit přesčasovou práci, která souvisí také s vyšší pracovní neschopností zaměstnanců a onemocněním COVID-19.“

V bohaté diskusi k tomuto tématu zaznělo mnoho názorů, například ten, že nový zaměstnanec, který přijde na provozní jednotku a zjistí, co se na něj všechno navalí, kolikrát i zbytečné věci, tak to raději takzvaně „zabalí“. Řeč byla i o zjednodušení schvalování předpisů, a asi nejtrefněji to za všechny shrnul Rostislav Heinz: „Největší reklama pro ČD Cargo je spokojený zaměstnanec!

Závěr jednání patřil organizačním věcem. Příští jednání podnikového výboru je naplánováno na 10. února.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 406 hostů a žádný gestor