Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 12. ledna 2022 za řízení tajemnice PV Věry Nečasové. Po úvodních formalitách následovaly informace ze zásadních jednání, v jejichž rámci informoval předseda PV Vladislav Vokoun stručně o výsledku kolektivního vyjednávání a poté společně se svým nástupcem ve funkci Štěpánem Lvem hovořili o výsledku jednání se zástupci GŘ ČD k požadavkům organizačních složek na zlepšení pracovních a sociálních podmínek (jednání proběhlo 11. 1. 2022). „Zohlednili jsme, co se dalo,“ zdůraznil Vladislav Vokoun.

Požadavky jako obvykle velmi převyšují finanční možnosti (podle kolektivní smlouvy bylo na „centrální“ akce vyčleněno 30 milionů, zatímco požadavky převyšují 64 milionů korun), proto je bude nutné zredukovat. Na oficiálním jednání je zástupci PV navrhnou rozdělit do tří oblastí – na investiční, energetické a klasické požadavky. „Co se týká prvních dvou oblastí, požádáme management ČD, aby došlo k jejich realizaci z jiných zdrojů. Mělo by se tak dostat na více klasických požadavků na zlepšení pracovního prostředí,“ vysvětlil Vladislav Vokoun. Rozhodnutí by mělo padnout na jednání plánovaném pravděpodobně v prvním týdnu příštího měsíce.

Na další část jednání se dostavily dvě zástupkyně zaměstnavatele – Ing. Monika Horáková, ředitelka odboru 10 GŘ ČD, a Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Ing. Horáková nejprve informovala o záležitostech týkajících se covidu; České dráhy se rozhodly postupovat nad rámec vládních opatření a začaly testovat zaměstnance dvakrát týdně o týden dříve, než nařídila vláda. Dále připomněla možnost očkování (první, druhou i třetí dávkou) v budově GŘ ČD v Praze, na nábřeží Ludvíka Svobody (tato možnost je otevřena pro zaměstnance ČD odkudkoli). Ing. Bauerová doplnila informaci o čerpání kondičních pobytů (KOP). Ty dobíhají v lednu a únoru a zároveň je v chodu výběrové řízení na poskytování KOP v letošním roce a probíhá průzkum zájmu o KOP mezi zaměstnanci, u nichž došlo ke změně v čerpání. Vladislav Vokoun k tomuto tématu připomněl, že je možno na individuální žádost přikoupit další dny k prodloužení pobytu (samozřejmě v tom případě je třeba čerpat řádnou dovolenou).

Ing. Bauerová dále připomněla, že Sociální fond zůstává i pro letošní rok beze změny (vychází 1200 Kč na hlavu). Dále uvedla, že od 17. 1. se otevře možnost objednávat rekreační pobyty u ČD travel, přičemž dojde k navýšení ceny za pobyt doprovázející osoby.

V diskusi byla zmíněna i tzv. sociální výpomoc, která se poskytuje zaměstnancům ČD, kteří mají v důsledku vážné nemoci pracovní neschopnost delší než 3 měsíce. Ing. Bauerová zdůraznila, že není možno poskytovat tento příspěvek zpětně, je jej tedy třeba v součinnosti se ZO OSŽ včas nahlásit. Mnozí lidé o této možnosti nevědí, bude se proto o ní hovořit mimo jiné na školeních ke KS, která proběhnou ve druhé půlce ledna na šesti místech republiky (více v Obzoru č. 1 a na webových stránkách OSŽ), přičemž by se měla konat prezenční formou. „Pokud nám ji vládní zařízení nezakážou,“ dodala k tomu Věra Nečasová.

Podnikový výbor dále mimo jiné schválil delegáty do sjezdových komisí a vyslechl si informaci od člena PV Zdenka Jindry o tom, že sjezdová komise pro změnu stanov dokončila vypořádání připomínek ke stanovám a uzavřela tak svoji činnost.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor