OBZOR ke stažení

V čarokrásném prostředí Rajecké doliny s bohatou historií a termálně léčivými prameny, v hotelu Skalka patřícímu Odborovému sdružení železničářů, se ve dnech 8. až 10. června konalo výjezdní jednání Ústředí OSŽ. Na programu mělo kontrolu plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, informace o vzdělávání funkcionářů OSŽ v I. pololetí 2022 a návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí letošního roku – odborná školení pro členy a funkcionáře ZV ZO.

Nechyběly organizační záležitosti a informace revizní komise OSŽ. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Většina uložených úkolů je plněna průběžně, z těch splněných se jedná o nákup státních dluhopisů a o vyjádření stanoviska Ústředí k žádostem o udělení souhlasu s prodejem nemovitostí.

Ústředí OSŽ schválilo záměr nakoupit pro OSŽ státní dluhopisy České republiky a tyto držet do splatnosti v roce 2025. Předpokládaný celkový výnos přitom zapracovat rovnoměrně do rozpočtů Odborového sdružení železničářů na roky 2023, 2024 a 2025 pokaždé ve výši přibližně jedné třetiny celkového výnosu. Současně ukládá předsedovi OSŽ ve spolupráci s Českou spořitelnou tento záměr ihned realizovat.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tuto transakci zdůvodňuje: „Je velmi pravděpodobné, že zejména v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií a celkově vysoké míře inflace budou OSŽ v nejbližší době na výdajové straně rozpočtu i přes případná úsporná opatření narůstat náklady, které velmi pravděpodobně budou přesahovat očekávaný meziroční nárůst příjmů z členských příspěvků. Je proto třeba podnikat praktické kroky pro zajištění dalších pravidelných a bezpečných příjmů do rozpočtu OSŽ.“ Co se týče souhlasu s prodejem nemovitostí pověřilo Ú-OSŽ Sociálně-právní oddělení OSŽ-Ú, aby dalo své stanovisko na vědomí základním organizacím, které o souhlas s prodejem svých nemovitostí požádaly.

Informace ze zásadních jednání poskytli jednotliví místopředsedové OSŽ, případně doplnili tajemníci, a za NeRV OSŽ vystoupil místopředseda NeRV OSŽ Tomáš Šlachta.

Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD (PV), a. s. se především věnoval jednání PV, na kterém se jednalo o uprchlících, o centralizaci MTZ a o soutěži na lince R 27 a výběrového řízení v regionální dopravě u dvou souborů Český Les a Plzeňsko v Plzeňském kraji. Na jednaní s řediteli odborů GŘ a představenstva ČD byl prezentován průzkum spokojenosti zaměstnanců ČD, který se uskutečnil na podzim 2021 a zpracovala je společnost Epsos. Největší nespokojenost je u profese strojvedoucích a u zaměstnanců OCÚ. Průzkumu se zúčastnilo 55 % zaměstnanců ČD. Výsledek v obhajobě ratingu bude znám ve druhé polovině června 2022.
Dále se zmínil o své účasti na 6. kongresu ETF v Budapešti, na kterém si připadal, jako za starých časů – bylo to hodně levicové. Kongres mimo jiné vyjádřil podporu Ukrajině a mírovému řešení.
Štěpán Lev rovněž informoval o IX. Sjezdu Odborového združenia železničiarov na Slovensku, kterého se také osobně zúčastnil a který se konal ve dnech 27. a 28. května 2022 v Rajeckých Teplicích. Do funkce předsedy OZŽ byl na další volební období 2022–2026 opět zvolen Mgr. František Zaparanik, který řekl, že to je jeho poslední volební období, místopředsedy OZŽ se stali Ing. Peter Hoffman (předseda PV OZŽ při ŽSR), Peter Pikna (předseda OZŽ při ZSSK Cargo) a Ľubomír Kopka (předseda OZŽ při ZSSK). Do funkce I. místopředsedy OZŽ byl delegáty IX. sjezdu zvolen Peter Hofman.
Tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb informoval o jednání dozorčí rady ČD.

První místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, se mimo jiné věnoval jednání dozorčí rady, konkrétně konané ve Špindlerově Mlýně, které probíhalo hybridní formou. Byli zde informováni o odvolání dvou členů představenstva Zdeňka Škvařila a Radka Dvořáka. Místo nich valná hromada jmenovala s platností od 1. června 2022 Martina Svojanovského a Zbyzska Václavíka. V rámci svých aktivit na Ukrajině čelí společnost ČD Cargo zvýšené poptávce po vozbě obilí a železné rudy. „V rámci dalších přeprav čelí zvýšené poptávce i u dovozu ropných derivátů, a hlavně v tuzemsku energetického uhlí k navýšení přeprav,“ upřesnil. Na zvýšené poptávky však nelze reagovat ze dne na den, vždyť jen nákup nových vozů je otázkou několika let.
Radek Nekola také zdůraznil, že i přes rostoucí vstupy a náklady je společnost ČD Cargo stále v černých číslech, byť to přináší zvyšování ztráty u jednotlivých vozových zásilek. Naskýtá se problém, že toto zboží nakonec skončí na našich silnicích. „Stát by měl pochopit, že ČD Cargo realizuje jednotlivé vozové zásilky pro jeho společenskou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a naplňování budoucí evropské filozofie,“ dodal.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, referoval o jednáních v rámci společnosti. Na tom nedávném, květnovém, byla probírána stále nedořešená otázka rozpočtu C-FKSP a digitální zaměstnanecké karty. „Zatím jsme se nikam neposunuli,“ dodal s tím, že jednotlivé akce se zatím schvalují individuálně: „Nicméně věřím, že 17. června se posuneme dál. Stále jednáme i o tom, jak by digitální karta zaměstnance mohla vypadat, platit má od 1. ledna 2023.“

O jednání Dozorčí rady Dopravního zdravotnictví se ve svém vstoupení zmínil Tomáš Šlachta, zástupce Nedrážního republikového výboru OSŽ. Na tomto jednání bylo řešeno rovněž nově vzniklé Call centrum pro pracovní lékařské služby, či nedostatek personálu.
Dále Tomáš Šlachta hovořil o situaci ve společnosti NymWag Nymburk, kde je nečinná základní organizace OSŽ, ovšem uskutečnila se již úspěšná jednání se zaměstnavatelem, neboť oproti minulosti zaměstnavatel už nebrání fungování odborů a existuje předpoklad, že se obě strany vrátí k jednacímu stolu – k vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě.
Následující informace se týkala společnosti RegioJet, kde účelově založená odborová centrála blokuje kolektivní vyjednávání. Nicméně jsou připravena další jednání. RegioJet v současné době rozšiřuje svá působení do nákladní dopravy – Bílinskou kyselku hodlá namísto kamiony převážet vlakem. Ještě se Tomáš Šlachta zmínil o dalších aktivitách této společnosti, tentokrát v osobní dopravě, a to o pravidelných jízdách vlakem k moři, do Chorvatska. Pro tento případ musí navyšovat stav o nové zaměstnance.
Poté hovořil o společnosti Skanska, kde dochází vlivem organizačních opatření ke změně výkonu práce, a ne všichni zaměstnanci s touto změnou souhlasí.
Ještě doplnil, že na Drážním úřadu proběhlo jednání o dodatku kolektivní smlouvy za účelem zapracování home office.

Ing. Bc. Petr Toman, Ba (Hons) informoval o tom, že příští jednání SR ZPMVCR211 se uskuteční 16. června 2022 a v letošním roce oslaví 30. výročí své existence. Dále informoval o tzv. malých KOP u SŽ, o které je v letošním roce velký zájem. Rovněž informoval o tom, že vláda projednala snížení poplatků na státní pojištěnce.

V souladu se schváleným Plánem vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2022 bylo v měsíci únoru 2022 zabezpečeno a zorganizováno speciální školení pro hospodáře a členy ZO OSŽ, případně i předsedy ZO OSŽ se zaměřením na provádění roční závěrky v ZO OSŽ, rozpočet, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a na případné změny v legislativě ve vztahu k hospodaření ZO OSŽ. Celkem se uskutečnilo šest seminářů formou videokonference, kde bylo proškoleno 75 hospodářů ZO OSŽ (včetně RK OSŽ).

Dále bylo realizováno celkem sedm vícedenních seminářů, které byly určeny pro předsedy ZO OSŽ, místopředsedy ZO OSŽ a členy ZV ZO OSŽ, Výborů OSŽ, pro funkcionáře, kteří v ZV ZO OSŽ zabezpečují činnost na úseku BOZP, pro hospodáře a pro členy RK ZO OSŽ a byly zaměřeny na jednotlivé problematiky a aktuální změny v daných oblastech a byly organizovány pro nově zvolené funkcionáře a pokročilé.
V těchto sedmi vícedenních seminářích bylo proškoleno 179 funkcionářů ZO OSŽ. Průměrná účast na jeden seminář činila 26 posluchačů.

V prvním pololetí letošního roku byl také uspořádán seminář Výboru OSŽ HZS SŽDC, zaměřený na pracovněprávní problematiku a problematiku BOZP.

V různých formách vzdělávání bylo proškoleno 269 funkcionářů základních organizací OSŽ. Mimo uvedená školení se v průběhu měsíce ledna a dubna 2022 uskutečnilo v součinnosti se zaměstnavatelem dalších sedm seminářů. V oblastech uzavírání kolektivních smluv u Správy železnic, státní organizace, ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s., k legislativním změnám, sociálnímu fondu apod., bylo proškoleno tedy dalších 674 zaměstnanců.

V měsících září až prosinec 2022 bude uskutečněno dalších devět seminářů. Přednášková činnost bude zabezpečována členy lektorského sboru OSŽ-ústředí, případně externím lektorem. Seminářů (oblast hospodaření) se zúčastní rovněž členové RK OSŽ, se kterými bude možnost konzultovat tuto problematiku a činnost v působnosti RK OSŽ s důrazem na praktické příklady (kazuistiku).

Ústředí OSŽ rovněž projednalo návrh na změny ve statutárních orgánech a dozorčích radách obchodních společností OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s. Návrh byl podán na základě doporučení Představenstva OSŽ vzhledem k potřebě důsledného plnění závěrů přijatých na VIII. sjezdu OSŽ v Praze, vztahujících se k činnosti obchodních společností OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s., a k uplynutí volebního období členů představenstva a dozorčí rady u OSŽ Slovakia, a. s.
Současně zvolilo zástupcem jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v obchodních společnostech OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s., Radka Nekolu, 1. místopředsedu Odborového sdružení železničářů, a uložilo mu, aby zajistil provedení veškerých změn v orgánech obchodních společností OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s. Ze stávajících členů odchází z funkce u společnosti Pacifik, a. s., Bořivoj Jiránek, kterého nově nahradí Bc. Marta Urbancová. K jiným změnám v orgánech jmenovaných společností nedošlo a staronoví členové byli schváleni.

Ústředí OSŽ se rovněž zabývalo průběžnou zprávou přípravných prací, které souvisí s realizací přestavby současné podoby hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. Jak se vyjádřil místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka, v Rajeckých Teplicích dojde k rozsáhlé přestavbě, v rámci které budou vybudovány apartmánové jednotky a nově koncipované hotelové pokoje apartmánového typu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o investici přesahující ekonomické možnosti současného vlastníka, bude tato přestavba realizována jako společný developerský projekt ve spolupráci s externím partnerem. Mezi hlavní důvody pro toto v minulosti přijaté rozhodnutí lze zmínit nutnost řešení technického stavu objektu a také ekonomickou udržitelnost jeho provozování. S ohledem na rozsah plánovaných stavebních prací, mezi které patří např. vybudování parkovacího domu, externího wellness zázemí a dalších prostorů umožňujících pořádání kongresových akcí, je odhadovaný časový horizont přípravných prací minimálně tři roky. Samotná realizace stavby je časově odhadována přibližně na dva roky. Další průběžná zpráva o přípravě této investiční akce bude předložena na prosincovém jednání Ú-OSŽ.

Další rekonstrukce proběhly a probíhají také v objektu hotelu Ostrý v Železné Rudě a v objektu apartmánového domu „Gočár“, který je součástí areálu hotelu Lesní chata v Kořenově. V obou zmíněných objektech bude možné využívat nově vzniklé apartmánové jednotky pro letní sezónu 2022 v rámci tzv. členské rekreace, tzn. pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky, mezi které jsou nově zařazeny vnuk a vnučka. Všechny tyto apartmánové jednotky budou vybaveny vlastním kuchyňským zázemím, pevnými lůžky a plnohodnotnými rozkládacími lůžky. Cena pro člena OSŽ, který využije nabídky členské rekreace, byla u obou objektu stanovena ve výši 290 Kč/noc/lůžko plus jednorázový poplatek 130 Kč/osoba určený na úhradu nákladů s výměnou lůžkovin.
Další jednání Ú-OSŽ proběhne v objektu apartmánového hotelu Ostrý dne 13. a 14. září 2022, na kterém bude vyhodnocen průběh a výsledek investiční akce přestavby objektu hotelu Ostrý.

V závěrečné diskusi byla probírána tématika zaměřená na sjednocení internetových stránek základních organizací podle jednotné šablony. Základní organizace však o tuto nabídku nemají valný zájem, přesto s nimi ještě na toto téma proběhne diskuse. Padly rovněž náměty, jak nahradit oblastní tajemníky prostřednictvím tajemníků jednotlivých podnikových výborů.
Kromě toho diskutovali členové ústředí o současném ožehavém tématu, a to inflaci v České republice. Odborové sdružení se na ni snaží reagovat dvěma cestami. Jednak vytvořením jednotné strategie pro působení na majitele společností, aby ji podle svých možností pomohli svým zaměstnancům lépe zvládat, jednak vytvářejí tlak prostřednictvím tripartity na v ní zúčastněné subjekty – vládu a podnikatele.

Slovo patřilo také zástupcům Revizní komise OSŽ. Její předsedkyně Barunka Balážová hovořila o školení hospodářů, o potřebě archivu pro spisy komise a také o propagaci činnosti revizní komise na internetových stránkách a v časopise OSŽ OBZOR. Upozornila na další jednání, které proběhne v polovině července a mimo jiné zmínila kontroly, které plánují na 5. a 6. října letošního roku.

Milan Sedlák
 

Právě přítomno: 307 hostů a žádný gestor