Zahájení, kontrola plnění úkolů a informace ze zásadních jednání, úvod jednání Představenstva OSŽ v úterý 7. 6. 2022 byl tradiční, a tradiční byl i úvod informací ze zásadních jednání, obvyklé „kolečko“ načal Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s.: „I když toho mám připraveno víc, budu stručný,“ řekl na začátek.

Věnoval se především jednání PV, kde se mluvilo o uprchlících, o centralizaci MTZ (další jednání bylo posunuto na 11. 7.), o soutěžích (linka R 27 a dva soubory na Plzeňsku): „Objevilo se již v tisku, že jak linku R 27, tak i oba soubory na Plzeňsku budou provozovat ČD, což je dobře, protože bychom jinak měli velký zásah do zaměstnanosti,“ řekl Štěpán Lev a dále zmínil, že ČD jednají s kraji a ministerstvem dopravy o energiích (a dalších vstupech) s tím, že celková výše nákladů může vzrůst až o 2 miliardy korun: „A pokud jde o zvyšování cen jízdného, očekává se zvyšování jízdného k prosincové změně jízdního řádu. Uvidíme, o kolik procent to bude, ale o dvacet procent to určitě nebude,“ dodal s tím, že ČD v uplynulých dnech zasáhly dva kybernetické útoky (všechno se podařilo zprovoznit).
Štěpán Lev dále mluvil o své účasti na 6. kongresu ETF v Budapešti: „Atmosféra na mě velice dobře zapůsobila, jen jsem si připadal, jako za starých časů: západní země tíhnou k socialismu, je to hodně levicové. Horovalo se pro rovnost žen v profesích a stanovování kvót. Kongres vyjádřil podporu Ukrajině.“
V závěru svého vystoupení pak Štěpán Lev informoval o IX. Sjezdu Odborového združenia železničiarov na Slovensku, kterého se osobně zúčastnil a který se konal ve dnech 27. - 28. 5. 2022 v Rajeckých Teplicích. Do funkce předsedy OZŽ byl na volební období 2022–2026 znovuzvolen Mgr. František Zaparanik, místopředsedy OZŽ jsou: Ing. Peter Hoffman, Peter Pikna a Ľubomír Kopka; Peter Hoffman bude zároveň vykonávat funkci I. místopředsedy OZŽ, do které byl zvolený IX. Sjezdem OZŽ.
Informace z jednání Dozorčí rady ČD (31. 5.) poté doplnil Vladislav Vokoun.

Další z řečníků, I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, se rovněž věnoval jednání DR, v tomto případě ČD Cargo ve Špindlerově Mlýně, které probíhalo hybridní formou a došlo zde k odvolání dvou členů představenstva: Zdeňka Škvařila a Radka Dvořáka, místo nich DR zvolila s platností od 1. 6. 2022 Martina Svojanovského a Zbyszka Václavíka. „A co se týče pozice společnosti ČD Cargo na Ukrajině, tak čelíme zvýšené poptávce po vozbě obilí a železné rudy. V rámci dalších přeprav čelíme zvýšené poptávce i u dovozu ropných derivátů, a hlavně v tuzemsku energetického uhlí,“ uvedl dále a dodal: „Nesmírně mě mrzí, že politici, reagují na různé lobbisty. Myslí si, že mohou úkolovat ČD Cargo. Někdo tady v minulosti liberalizoval železniční nákladní dopravu a teď si myslí, že zvednutím telefonu dojde k navýšení přeprav, takto to nefunguje. Společnost ČD Cargo nemůže ze dne na den na tyto poptávky reagovat, jen nákup nových vozů je otázkou několika let.“
Také společnost ČD Cargo bojuje s rostoucími vstupy a náklady: „Ostatně, kdo nebojuje…,“ glosoval Radek Nekola aktuální situaci: „Tyto náklady nebyly zahrnuty do podnikatelského plánu, nicméně stále jsme v černých číslech, byť to s sebou nese zvyšování ztráty u jednotlivých vozových zásilek. Mrzí mě otevírání debaty nad udržitelností tohoto segmentu na půdě dozorčí rady (ČD Cargo). Znovu budeme muset za tento segment bojovat, jinak to zboží skončí na našich silnicích. Stát by měl pochopit, že ČD Cargo realizuje jednotlivé vozové zásilky pro jeho společenskou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a naplňování budoucí evropské filozofie,“ řekl naštvaně.
Zástupci odborů nyní očekávají materiál týkající se způsobu přijímání nových zaměstnanců, stávající snaha bohužel vychází v některých povoláních naplano: „…a ten demografický výsledek je pořád horší a horší, a lidí je stále méně a méně, takže naše personální oddělení dostalo za úkol s tím něco udělat a uvidíme, jak se s tím naše společnost vypořádá,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), referoval o jednáních na SŽ: „Děkuji za slovo, v současné době jsme měli jednání 20. 5., kde se probírala stále nedořešená otázku rozpočtu C-FKSP a digitální zaměstnanecké karty, zatím jsme se nikam neposunuli,“ řekl s tím, že jednotlivé akce se zatím schvalují individuálně: „Nicméně věřím, že 17. 6. se posuneme dál. Stále jednáme i o tom, jak by digitální karta zaměstnance mohla vypadat, platit má od 1. 1. 2023.“ Následně jej doplnil tajemník PV Miroslav Maincl informací o financování digitální karty zaměstnance: „Financována by měla být pouze z C-FKSP.“
O jednání skupiny OOPP a stejnokrojů ohledně měřenek poté informoval tajemník PV Miloš Paleček: „Na posledním jednání pracovní skupiny zaměstnavatel přislíbil zkoušení pracovní obuvi, ale nyní konstatoval, že to z technických a organizačních důvodů nelze zajistit.“

Telegraficky o jednání Dozorčí rady (DR) Dopravního zdravotnictví v další části jednání referovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ. „Dopravní zdravotnictví i přes covid skončilo v zisku. Za nárůstem mezd ve společnosti stálo především vyplacení dotačních titulů. Výrazné navyšování mezd pro letošní rok nemáme očekávat, protože letos nebudou dotační programy a ani nebudou navýšeny částky za státní pojištěnce,“ řekla na úvod s tím, že se řešily i další záležitosti, jako například nově vzniklé Call centrum pro PLS, či nedostatek zaměstnanců vychovaných pro profese lékař/zdravotník.
Dále se Renata Dousková věnovala situaci ve společnosti NymWag Nymburk (nečinná ZO), kde se uskutečnila úspěšná jednání se zaměstnavatelem (oproti minulosti zaměstnavatel nebrání fungování odborů a existuje předpoklad, že se obě strany vrátí k jednacímu stolu - k vyjednávání o PKS). Následující informace se týkala společnosti RegioJet, kde účelově založená odborová centrála blokuje kolektivní vyjednávání („Nicméně máme před sebou další jednání. Situace v RJ je o to komplikovanější, že společnost rozšiřuje své působení v nákladní dopravě - Bílinskou kyselku chce namísto kamiony převážet vlakem.“). Renata Dousková se zmínila i o dalších aktivitách společnosti RJ v osobní dopravě – pravidelných cestách vlakem k moři směrem do Chorvatska. „Zaměstnavatel musí tedy v hojném počtu přijímat nové zaměstnance.“
Poslední informace se týkala společnosti Skanska, kde dochází vlivem organizačních opatření ke změně výkonu práce, ne všichni zaměstnanci ale s touto změnou souhlasí.

Informace o průběhu 6. kongresu ETF v Budapešti podala PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ (podrobnou informaci přinese Obzor č. 12), a o aktivitách vůči MD (úprava doby odpočinku mezi směnami) a MPSV (novela důchodového zákona) poté mluvil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, kterého doplnil podrobným rozborem aktuální situace Vladislav Vokoun. „Teď je na vládě, jak to posoudí,“ shrnul Vladislav Vokoun různé varianty možného řešení novely důchodového zákona.

V další části členové Představenstva OSŽ schválili šest žádostí o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a tři žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného). Dále se Představenstvo OSŽ (v rámci Organizačních záležitostí) zabývalo Návrhem vzdělávacích aktivit OSŽ na druhé pololetí roku 2022, doplněním delegace na závěrečnou konferenci k projektu Dopad digitalizace a automatizace na zaměstnanost na železnici, či Návrhem na změny ve statutárních orgánech a dozorčích radách obchodních společností – Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia, a. s.
V závěru tohoto bodu schválili členové Představenstva OSŽ i Návrh delegace na 33. mezinárodní výstava výtvarného umění FISAIC, Návrh zahraniční pracovní cesty na jednání výkonného výboru FISAIC, Návrh výpravy na mezinárodní mistrovství USIC v cross country, Návrh výpravy na Mistrovství Belgie v běhu a Návrh výpravy na regionální mistrovství USIC v badmintonu.

Závěr jednání patřil Informaci RK OSŽ a bodu Různé.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor