Na svém posledním předprázdninovém jednání se v Praze sešli 23. června členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Kromě závěrečného projednání organizace Seniorských her (Rajecké Teplice 23. – 25. srpna) se senioři zabývali rovněž současnou situací na železnici i v celé společnosti. Jako hosté se na jednání postupně dostavili vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, výkonná tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC Jarmila Šmerhová a předseda OSŽ Martin Malý (na úvodním snímku s předsedkyní RRS Danuší Poláškovou a místopředsedkyní Stanislavou Brejníkovou (uprostřed).

Díky úsilí organizátorů (RRS OSŽ) a podpoře vedení OSŽ jsou již prakticky dokončeny veškeré záležitosti, týkající se Seniorských her. „Zbývá rozeslat pozvánky hostům a pak se již jen těšit na zdárný průběh her,“ konstatovala Danuše Polášková. Její slova potvrdil Ondřej Šmehlík, který dále představil seniorům nové možnosti výhodné rekreace v zařízeních OSŽ v nových apartmánech Gočár (Jizerské hory) a v hotelu Ostrý v Železné Rudě. „Cena za jednu noc byla stanovena ve výši 290 korun za osobu,“ informoval Šmehlík.
Dalším z pozvaných hostů byla Jarmila Šmerhová, která podrobně seznámila členy rady s aktivitami deseti skupin ČZS FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) za uplynulé i současné období. „Velký úspěch mívá při svých vystoupeních hudební skupina JEDETO, která se stala desátou skupinou v rámci ČZS FISAIC. Velký zájem je i o skupinu kreativních ručních prací,“ informovala Šmerhová. Jak dále dodala, aktivity všech skupin se po covidovém útlumu opět rozjely naplno. Připomněla také valnou hromadu FISAIC, která se uskuteční v listopadu ve francouzském Štrasburku u příležitosti 70. výročí založení této organizace.
Poslední z hostů, předseda OSŽ Martin Malý zhodnotil poslední kroky vlády, které činí pro zmírnění následků současné celospolečenské krize v oblasti cen za energie, bydlení i potraviny. „I když všechno mělo být nepochybně učiněno již dříve, zdá se, že pomoc těm potřebným, mezi něž patří i senioři, začíná pomalu fungovat,“ komentoval rozhodnutí vlády v oblasti poskytování příspěvků ze státní kasy na energie i bydlení. „Druhým pozitivem je snaha vlády donutit majitele plynových terminálů o jejich naplnění a zajistit tak dostatečné zásoby na zimní měsíce, “ dodal s poukazem na privatizaci energetických společností, které zajímají především jejich zisky.
V závěrečné diskusi zmiňovali členové rady mimo jiné rovněž skutečnost, že (nejen) železničním podnikům odcházejí do důchodu zkušení odborníci, za něž není vždy dostatečná náhrada ze strany mladších ročníků. I zde se ale snad začíná blýskat na lepší časy, jak připomněl Martin Malý s poukazem na aktivity společnosti Škoda Pars Šumperk, která se snaží ve spolupráci s vedením města i kraje přitáhnout do svých provozů mladší generaci a to mimo jiné například i pořádáním dne otevřených dveří, který se minulou sobotu setkal s velkým zájmem veřejnosti a v areálu podniku bylo možné potkat mnoho dětí a mladých lidí v doprovodu stávajících či bývalých zaměstnanců společnosti.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor