Na úvod předseda PV Petr Štěpánek omluvil zástupce zaměstnavatele i předsedu OSŽ, kteří bohužel ve stejném termínu byli na jiných jednáních. Poté se již věnoval shrnutí všech jednání, která proběhla od posledního červnového zasedání PV. Zmínil i iniciativu OC SOSaD, která vyzvala ostatní OC k zahájení kolektivního vyjednávání dne 13.7.2022. Vzhledem k malému časovému prostoru a předpokládanému předložení návrhu PKS na rok 2023 na nejbližším jednání OC (31.8.2022) se nám jeví spíše dohoda s GŘ jinou formou finančního vyrovnání, a to bez nutnosti otevírat současnou PKS. K této iniciativě rozhodně vyzveme zaměstnavatele na plánovaném jednání OC.

Dalším důležitým bodem bylo sestavení týmu kolektivních vyjednavačů. Po dlouhé diskuzi došlo v podstatě k dohodě nad stejným týmem, který za nás vyjednával již minulý rok. Jmenovitě: Petr Štěpánek, Dušan Richter, Miloš Paleček, Miroslav Maincl, Luděk Šebrle, Marcel Bortl, Pavel Lněnička, Josef Hlaváček, Lýdie Vatterová a Petr Pilník. Změny jsou ve složení náhradníků pro kolektivní vyjednávání: Krystková Pavla, Dolejší Luboš, Moravec Josef, Homola Miroslav, Hlouch Stanislav, Čihák Marek a Lána Jan. Dále došlo ke stanovení priorit pro letošní kolektivní vyjednávání, kdy naprostým základem je nepodkročitelnost všech benefitů ve stávající PKS a vyjednání co možná nejvyššího nárustu do TS. Důležitým bodem je i požadavek na navýšení hodnoty stravenek či stravenkového paušálu na maximum možného, a to i s ohledem na aktuální změnu Vyhlášky č. 511/2021 Sb.
Vedoucí oddělení SPO JUDr. Večeř upozornil na opakující se problémy s podpojištěním či individuálním pojištěním našich členů, které nekryje pojistné události v takovém rozsahu, jak to umí naše pojistka OSŽ. Společně s vedoucím oddělení BOZP JUDr. Kožmínem vyzvali k většímu zapojení členů PV při obsazování jednotlivých termínů školení. JUDr. Kožmín zmínil jednání o novelizování norem zdravotní způsobilosti pro pracovníky v dopravě.
V části věnované různým připomínkám a dotazům vystoupila Lydie Vatterová s ostrou kritikou nedostatečného poskytování informací o dílčích krocích jednání o důchodové reformě, zejména vzhledem k hasičům. Petr Štěpánek jí vysvětlil, že z mnoha důvodů nelze některé rozjednané a živé části jednání prezentovat před jejich uzavřením. Petr Pilník informoval o problémech s distribucí časopisu Obzor a dotázal se přítomných, zda tyto problémy mají také. Předseda PV přislíbil prověření situace a zjištění, zda je chyba u distributora (Česká pošta) nebo jinde.
Prostor k představení nabídky webových stránek pro jednotlivé ZO OSŽ dostala tajemnice PV ČD Cargo Bc. Marta Urbancová, která buď zodpověděla na některé otázky přímo, nebo přislíbila přenesení dalších dotazů na dodavatelskou firmu.
Termín dalšího jednání PV je plánován na 22.9.2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Josef Hlaváček
 

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor