Minutou ticha uctili členové Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách svého nedávno zemřelého kolegu Františka Vopátka. Výbor se sešel po prázdninové přestávce poprvé ve středu 7. září v sídle OSŽ v Praze, za předsednickým stolem zasedli Štěpán Lev – předseda PV a tajemníci PV Věra Nečasová a Antonín Leitgeb.

Štěpán Lev informoval přítomné členy PV o mimořádné odměně 7 500,- Kč pro všechny zaměstnance ČD, která bude vyplacena v srpnové výplatě. Tímto bylo naplněno ustanovení PKS 2022 o tzv. inflační doložce. Dále byla podepsána podniková kolektivní smlouva na rok 2023. „I přes složitou ekonomickou situaci, ve které se České dráhy z důvodu energetické krize a navýšení cen nachází, se podařilo uzavřít kolektivní smlouvu, v níž zůstaly zachovány veškeré dosavadní benefity pro zaměstnance ČD. Čtyři jednání, která proběhla před podpisem smlouvy, byla mnohdy dosti vypjatá, ale naprosto korektní,“ konstatoval předseda. Jak dále dodal, v současné době je rozjednaná 3. změna kolektivní smlouvy, která se týká navýšení stravného a cestovních náhrad, podle Vyhlášky 511/2021. „Jednání je na dobré cestě, zaměstnavatel souhlasí s návrhem odborových centrál,“ připomněl Lev. Další jednání se uskutečnilo se zástupci GŘ ČD, kde proběhla diskuse o lince Ex5 na Berlín. Kolegové z DB již čtyřikrát ukončili jízdu vlaku ve stanici Děčín hl. nádraží z technických důvodů, kdy v posledním případě se jednalo o příliš nakloněné vozy. Po zkušebních měřeních v depu Praha se toto neprokázalo! Vozy splňují všechny předpisy a vedení ČD k tomuto vydalo tiskovou zprávu.
Jednání podnikového výboru pokračovalo za přítomnosti členky představenstva GŘ ČD Blanky Havelkové a vedoucího oddělení personálního Jana Slavíka. Blanka Havelková konstatovala mimo jiné stálý nedostatek posunovačů, strojvedoucích i členů vlakových čet, který se vedení ČD snaží řešit intenzivním náborem zaměstnanců, což je však velmi složité. Vedení společnosti ČD začalo pořádat setkání se zaměstnanci, kde zodpovídají jejich připomínky a reagují na dotazy. „První takové setkání proběhlo v Plzni, další se připravují,“ oznámila Havelková.
Jan Slavík vysvětloval problematiku, týkající se dodatkového volna. K tomuto tématu se následně rozvinula dlouhá diskuse, v níž se členové PV zajímali o to, do kdy se musí dovolená naplánovat, nebo kdy lze následně čerpat dodatkové volno. Problémem ovšem zůstávají nenaplněné personální stavy a z toho plynoucí nemožnost čerpat v plné výši jak dovolenou, tak dodatkové volno. Zdenek Jindra z OCÚ Střed v této souvislosti poukázal na to, že by České dráhy měly věnovat maximální prostor svému zviditelnění a prezentaci jednotlivých zaměstnání na ČD, k čemuž se naskýtá ideální příležitost například na právě probíhajících Regionálních dnech železnice.
Dalším hostem jednání byl člen představenstva ČD Jiří Ješeta (na úvodním snímku), který zmínil značné problémy, které České dráhy řeší v souvislosti s neustálým růstem cen prakticky všeho, co ČD potřebují ke svému podnikání. Zvyšují se úroky z půjček, ceny energií a pohonných hmot, která se zvýšila téměř třicetkrát, ceny za opravy vozidel, peníze chybí zkrátka všude. „Jednáme o těchto problémech s kraji i vládou a hledáme řešení,“ zmínil Ješeta. Jak dále dodal, cesta z této situace není ani ve zdražování jízdného, které nelze navyšovat skokově, zatímco ceny energií stoupají ve srovnání s tím doslova závratně.
Jiří Ješeta reagoval také na dotazy a připomínky členů PV, které se týkaly mimo jiné také uzavírání dlouhodobých smluv s jednotlivými kraji, investice do vozového parku, neobjednávání vlaků ze strany krajů na některých tratích, omezování pokladních služeb, či situace režijních výhod v Jihomoravském kraji. „Jednáme na všech možných úrovních, situace je vážná, ale nevzdáváme to – nevzdávejte to ani vy,“ dodal na závěr Ješeta.
V závěrečné diskusi se členové PV zabývali analýzou členské základny a dalším směřováním OSŽ do budoucnosti. Řeč byla i o náladě ve společnosti. „Naštvanost lidí je nesmírná,“ zaznělo v rozsáhlé diskusi.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor