Ve čtvrtek 15. září se sešla na svém pravidelném jednání Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ. Začátek jednání musel být o několik desítek minut posunut z důvodu zpoždění vlaků ze směru od Ostravy a Valašska. Důvodem zpoždění, které činilo u jednotlivých vlaků 40 – 60 minut (Valašský expres dokonce 105 minut!), byly výluky, neschopné lokomotivy a překážky na trati. Krátce po půl jedenácté ale mohla předsedkyně Danuše Polášková jednání zahájit a přivítat třináct ze čtrnácti členů rady (jedna členka omluvena).

Hlavními body jednání bylo kromě kontroly plnění usnesení z minulých jednání současná situace na železnici a v OSŽ, zhodnocení sportovních her a rekreace v Bulharsku, organizovaná cestovní kanceláří ČD Travel. Danuše Polášková podala informace o nově otevřených apartmánech v Železné Rudě, „Rekonstrukce se opravdu povedla, myšleno bylo na každou maličkost, všichni, kteří se na této akci podíleli, zaslouží velké poděkování,“ zhodnotila rekonstrukci hotelu Ostrý. Jak dále dodala, podobné zázemí mají rekreanti OSŽ také v apartmánech Gočár v Kořenově. Výhodou pro seniory je nová skutečnost, která umožňuje pobyty za zvýhodněné ceny i s vnoučaty.
Následovalo zhodnocení Mezinárodních sportovních her seniorů ČR v Mostě a následně konaných Seniorských her OSŽ v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. Pořadatelé zaznamenali jednu stížnost, týkající se rovnosti bodů, kterou členové rady navrhli pro budoucnost řešit úpravou propozic.
Místopředseda RRS Alois Malý informoval o jednání Rady seniorů ČR, v níž zastupuje zájmy železničářů. Podle jeho slov je nutné v Radě zvýšit úsilí o zachování životní úrovně seniorů v celé České republice. „Na průměrný důchod dnes nedosáhne téměř polovina seniorů!“ připomněl.
Také v hodnocení rekreace v Bulharsku zazněla z úst členů RRS kritika, týkající se zejména chování některých skupin rekreantů, kteří seniorům znepříjemňovali jejich pobyt. Připomínky budou členové RRS řešit přímo s vedením CK ČD Travel na příštím jednání v říjnu.
V bodě, týkajícím se evidence a počtu klubů seniorů – železničářů konstatovali členové rady rozdílnou aktivitu klubů a jejich činnost. „Některé kluby jedou takříkajíc naplno, jiné zase mají rezervy. Záleží na jejich vedení,“ zaznělo v diskusi k tomuto bodu. Toto téma pokračovalo i v následném „kolečku“, kde členové rady konkrétně jmenovali činnost jednotlivých klubů OSŽ v republice. Některé kluby mají velikou podporu ze strany měst (Most), jinde zase řeší problémy s místem setkávání (Kralupy n/Vlt.). Danuše Polášková vyzdvihla činnost klubů seniorů v Moravskoslezském kraji, jichž je v kraji celkem 13 a čítají celkem 1139 seniorů. Jednotlivé kluby zde podle jejích slov fungují na sto procent – pořádají soutěže, vzájemná setkávání, výlety, či oslavy. „Na 1. října se chystá oslava Dne seniorů v Bruntále,“ dodala Polášková.
V závěru svého jednání vystoupil jako host předseda OSŽ Martin Malý, který seniory informoval o současných ožehavých otázkách, týkajících se cen energie. „Pokud se týká železnice, podařilo se s vládou dojednat na tripartitě zajištění dodávek elektrické energie za přijatelné ceny. Cena elektrické energie bude pro železnici v příštím roce zastropovaná, takže jednotliví dopravci mají šanci současnou situaci zvládnout,“ konstatoval Malý. V diskusi pak odpovídal na dotazy, týkající se tvorby cen energií a jejich vývoje na trhu. Připomněl také, že OSŽ je díky dobré finanční politice připraveno i přes výrazný nárůst cen energií zvládnout plnění letošního rozpočtu a připravit vyrovnaný rozpočet také na příští rok.
V samotném závěru jednání blahopřáli členové rady svým kolegům, kteří v srpnu oslavili svá životní výročí.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor