Podzimní PV se sešel 22. 9. 2022 opět bez účasti zaměstnavatele, který se omluvil z důvodu jiných naléhavých jednání. Stejně tak předseda OSŽ a pravidelně se účastnící členové SPO. Zástupkyně oddělení BOZP Dana Žáková se z důvodu nemoci účastnila on-line.

V úvodu věnovaném informacím z jednání předseda PV Petr Štěpánek zmínil připomínkové řízení k novele Zákoníku práce, která by mimo jiné měla obsahovat i pravidla pro Home Office. Z iniciativy OSŽ byl odeslán dopis s návrhem řešení budoucnosti režijních výhod. Více zde. Petr Štěpánek také vyzval k hledání řešení zlepšení komunikace s jednotlivými ZO, a upozornil na nutnost generační obměny zvláště u předsedů některých ZO.
Miloš Paleček připomněl, že dle informace z výstrojního skladu jsou naskladněny mikiny, které jsou součástí OOPP.
Informacemi z oblasti BOZP pokračovala inspektorka Dana Žáková. Upozornila na Zprávu z prověrek BOZP a zdůraznila nutnost správné evidence neodstraněných závad a přenášení jako nových závad v následujícím roce. Připomněla školení BOZP a nutnost vysílání zástupců ZO na pravidelné prověrky BOZP.
Hlavním bodem jednání bylo okomentování a diskuze nad právě probíhajícím kolektivním vyjednáváním nad PKS pro rok 2023. V první části P. Štěpánek podrobně popsal současný stav kolektivního vyjednávání, kdy jsme se po dvou jednáních neposunuli blíže k dohodě se zaměstnavatelem. Z řad členů PV zaznívala jak kritika nad nedostatečnými požadavky ze strany odborových centrál na nárůst do tarifních stupňů, tak také souhrn současného stavu celé naší společnosti s nutností pochopit ekonomickou situaci ve které se nachází nejen ČR. Kolektivní vyjednavači otevřeně hovořili o průběhu kolektivního vyjednávání a také podrobně popisovali argumenty zaměstnavatele, které zazněly jak z úst generálního ředitele, tak i personálního ředitele. Snahou všech zúčastněných při kolektivním vyjednávání je zajistit pro zaměstnance Správy železnic dobrou PKS na rok 2023, reflektující co možná nejvíce na současnou vysokou inflaci. Tajemníci PV popsali již dohodnuté jednotlivé statě v PKS na rok 2023, ale i plánované změny v Katalogu zaměstnání.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Josef Hlaváček

 

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor