Předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev přednesl úvodem ve středu 6. září informace ze zásadního jednání se zaměstnavatelem. Informoval o jednaní ze dne 10. srpna, na kterém byla se zaměstnavatelem učiněna dohoda o tzv. inflační doložce podle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Zaměstnancům bude vyplacena mimořádná odměna 10 000 Kč, a to v srpnové výplatě s výplatním termínem v září. Součástí kolektivního vyjednávaní PKS ČD, a.s., na rok 2024 bude také přesun příplatku za režim práce do tarifu a příplatku za praxi do osobního ohodnocení za předem stanovených kritérii. V úterý 29. srpna zaměstnavatel zaslal návrh PKS ČD, a.s., na rok 2024. Většina změn je zaměstnavatelem odůvodněna s očekávanými úpravami v zákoníku práce a navrhovaném ozdravném balíčku vlády ČR. Společný protinávrh odborových organizací bude formulován 18. září.

K předloženému návrhu kolektivní smlouvy se také osobně vyjádřily zástupkyně Českých drah členka představenstva ČD Mgr. Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů na ČD Ing. Lucie Bauerová, které přijaly pozvání na jednání podnikového výboru ČD. Vysvětlovaly dotazy týkající se konkrétních návrhů zaměstnavatele v PKS ohledně osobního ohodnocení, příplatků a možných změn v rámci zákoníku práce (odpočinky mezi směnami, DPČ, DPP aj.)

Blanka Havelková zdůraznila, že ohledně kolektivní smlouvy se stále čeká na stanovisko vlády a odsouhlasení vládního balíčku. První kolektivní vyjednávání proběhne na výjezdním zasedání 2.– 4. 10. 2023 v Železné Rudě v hotelu Ostrý, kterého se zúčastní všech třináct odborových centrál a zaměstnavatel. Náměstkyně GŘ předpokládá, že se obě strany domluví co nejdříve, a hlavně k vzájemné spokojenosti, aby si každý mohl v klidu užít vánoční svátky. Dále zmínila, že se zvýšil zájem o cestování na železnici, čímž se zvyšují i tržby u Českých drah. 

Novinkou, jak dále zajistit dostatek pracovních sil na železnici je projekt tzv. „náborové kupé“, které bude součástí pravidelných vlaků na trasách Praha–Česká Třebová, Praha–Tábor a také Praha–Plzeň. Ve vlaku budou dva náboráři, kteří komunikují s lidmi. Jejich úkolem bude odpovídat na dotazy případných zájemců a případně pomůžou vyplnit formulář.  V daném vlaku budou cestující informováni rozhlasem o přítomnosti tohoto náborového kupé. Další důležitou zprávou apelovala Blanka Havelková na přítomné členy PV OSŽ o blížících se volbách do Dozorčí rady ČD, které se budou konat ve dnech 30. října až 1. listopadu 2023. Žádala o maximální zájem, protože nebude-li více než 50% účast zaměstnanců ČD, budou se muset volby opakovat a tím vynakládat další ne zrovna malé finanční prostředky. (pozn. redakce: bližší informace o kandidátech OSŽ do dozorčí rady Českých drah, a.s. se dočtete v OBZORU č. 16 a 17).

Podnikový výbor OSŽ při ČD zvolil kolektivní vyjednavače a to jmenovitě: Štěpán Lev, Věra Nečasová, Antonín Leitgeb, Marie Štusáková a Martin Zatloukal.  Také se podrobně zabýval předloženým návrhem změn v Katalogu prací na rok 2024.

Závěrem jednání došlo k přípravě společného výjezdního zasedání podnikových výborů OSŽ ČD a ČD Cargo, které proběhne 11.–13. října v rekreačním zařízení Oddech v Peci pod Sněžkou, kam budou pozváni zástupci zaměstnavatele.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 209 hostů a žádný gestor