Hlavním tématem jednání Republikové rady seniorů (23. 5. 2024) byla příprava sportovních her seniorů OSŽ, které se budou konat v srpnu v areálu Lesní chaty v Kořenově. Hostem jednání rady byl předseda Regionální sportovní komise OSŽ Praha Pavel Souček, který členům rady přednesl návrh soutěžích disciplín, které by měly oproti minulým ročníkům doznat určité změny. Ty by měly přinést větší soutěživost, napětí a zábavu, spojenou s větším pohybem, spojenou s poznáváním okolní přírody.

Mezi nově navržené disciplíny patří například zhruba 1,4 km procházka lesními cestami, spojená s vědomostním kvízem. Další nově navrženou soutěží je střelba ze vzduchovky na plechovky, štafetový závod na koloběžkách, či tzv. obří kolo, které spočívá ze skládání slov z písmen, rozmístěných v kruhu na zemi. Nelehkou disciplínou bude sestavení plynovodu z plastových trubek, kterým bude putovat tenisový míček. Pavel Souček, který je autorem nově navržených soutěží, věří, že nové disciplíny jsou přitažlivé a že s nimi soutěžící budou příjemně překvapeni a spokojeni.
Součástí přípravy programu her byly také otázky dopravy soutěžících na místo her, ubytování, využití volného času po soutěži, či hodnocení soutěží a odměny vítězům. Průběh her budou z velké části zajišťovat samotní členové RRS, ať již jako rozhodčí, či organizační pracovníci a vedoucí družstev. Novinkou v přihlašování je letos registrace prostřednictvím aplikace Railsport, jakož i nutnost vyřešení krácených finančních příspěvků, což je důsledek „ozdravného“ balíčku vlády. Organizátoři přesto věří, že soutěže i letos proběhnou k plné spokojenosti soutěžících. Ke spokojenosti a zábavě by měla přispět i kapela JEDETO, kterou tvoří členové FISAIC.
Další bod programu RRS patřil informacím ze zásadních jednání, který uvedla předsedkyně RRS Danuše Polášková zprávou ze zasedání Ústředí OSŽ 22. 5. 2024, kde nejvíce rezonovalo téma propouštění zaměstnanců Českých drah v Jihomoravském kraji, kde krajští zastupitelé prosazují vlaky bez průvodčích a zrušení osobních pokladen. Toto téma následně rozvinul druhý host jednání, předseda OSŽ Martin Malý. Připomněl, že hlavním motem rozhodnutí kraje je úspora finančních prostředků. Kraj tvrdí, že příjmy z jízdného jsou z převážné části vynakládány na mzdy výše uvedených profesí. Otázky možného snížení bezpečnosti, jakož i kultury cestování v důsledku zrušení vlakového doprovodu dopravce jsou z převážné části krajem bagatelizovány.
Na toto téma se rozproudila diskuse, v níž členové rady kritizovali určitou diskriminaci seniorů, kteří mnohdy nemají zkušenosti s nákupem jízdenek pomocí moderních technologií. Připomínali také nezpochybnitelný únik tržeb ve vlacích, neobsazených vlakovou četou.
Závěrem projednali členové rady návrh programu na červnové jednání RRS, které bude poslední před prázdninovou přestávkou, po níž už budou na programu projednávané sportovní hry.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 341 hostů a žádný gestor