Jak jsme se již na stránkách OSŽ i ve čtrnáctideníku Obzor zmínili v článku z jednání Ústředí OSŽ, které se uskutečnilo 13. září, přinášíme rozhovor s Martinem Vavrečkou, místopředsedou OSŽ pro správu majetku, ve kterém jej vyzpovídáme ohledně rozsáhlé rekonstrukce pokojů (apartmánů) v hotelu Ostrý v Železné Rudě, kam jsme se vypravili v rámci exkurze hned po ukončení jednání Ústředí OSŽ. Exkurze se uskutečnila z důvodu poznat na vlastní oči, jak se investují prostředky do rekreačních objektů Odborového sdružení železničářů. Prezentace se zúčastnili provozovatelé hotelu Ostrý a Lesní Chata v Kořenově Jaroslav Motl a Jakub Vytáček z hotelu Oddech v Peci pod Sněžkou, kteří se s námi podělili o to, jak vidí dnešní nelehkou dobu se zdražením energií a neustálým bojem s hotelovou konkurencí. Oba nájemci přiznali, že tohle už není jen práce, ale spíše životní styl a jedna velká srdcová záležitost. A nebýt výborné dlouholeté spolupráce s OSŽ, asi by od provozování dávno upustili.

 

Vraťme se však na začátek myšlenky, proč pokoje v hotelu Ostrý podrobit rekonstrukci? Jak dlouho rekonstrukce trvala a jaká byla případná úskalí? To už je první otázka pro Martina Vavrečku.

U hotelu Ostrý jsme v podstatě stáli před rozhodnutím, zda toto rekreační zařízení provozovat dále či nikoliv. Stav vnitřního vybavení už zdaleka neodpovídal úrovni vybavení, které by člověk očekával u hotelu kategorie tří hvězdiček, a to ať už z důvodu opotřebovanosti, tak i z hlediska morální zastaralosti. Po zvážení všech aspektů jsem následně přednesl kolegům z vedení svazu záměr spojit výměnu vybavení i se změnou vnitřních dispozic jednotlivých pokojů do podoby samostatných apartmánových jednotek vybavených i kuchyňským zázemím. Oproti původnímu předpokladu se ale ukázalo, že tato změna bude vyžadovat získání stavebního povolení, což se promítlo do celkové náročnosti celého projektu. Přes veškerá úskalí, která vždy souvisí s rekonstrukcí starého objektu a následnou rekolaudací, jsem moc rád, že se vše podařilo stihnout tak, že renovovaný objekt mohl být k dispozici pro naše členy již pro letošní letní sezonu. S ohledem na fakt, že fyzicky začaly rekonstrukční práce teprve v měsíci únoru, je to myslím si mimořádný úspěch.

 

Jak to s rekreačními objekty patřícími OSŽ v dnešní době vypadá z pohledu využití a jejich perspektivy? Začneme třeba hotelem Ostrý v Železné Rudě, který jsme měli možnost navštívit v jeho novém kabátku.

Přestavba hotelu Ostrý v Železné Rudě na apartmánové jednotky je výsledek snahy o nové nastavení způsobu využití rekreačních objektů ve vlastnictví OSŽ, které jsme obrazně řečeno rozdělili na část komerční, tzn. výdělečnou, a na část, která nově poskytuje službu v podobě využití pro potřeby členů v rámci projektu členské rekreace jako dotovaného benefitu pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky. Mezi tyto nově zařazujeme i vnoučata. Pokud členové svým zájmem o takto dotovanou rekreaci potvrdí správnost nastaveného směru, budeme se samozřejmě snažit o rozšíření nabízených destinací, které v tuto chvíli jsou ap. jednotky Ostrý a ap. jednotky Gočár v objektu Lesní chaty v Kořenově, kde naši členové mohou strávit pobyt v ceně 290 Kč os/noc. Obecně si myslím, že rozvoj projektu členské rekreace je do budoucna jedna z cest, jak skloubit ekonomickou a sociální stránku provozní udržitelnosti námi vlastněných objektů.

 

Můžete tuto úvahu více rozvést?   

Myslím si, že se nám zde potkává více rovin problémů a jejich případných řešení. Žijeme v naprosto nestandartní době, která má obrovské dopady do mnoha oblastí našich životů, a to bude přinášet nutnost reagovat na naprostou změnu podmínek, které nás čekají. Jestli existuje segment, ve kterém budou tyto změny nejvíce vidět a budou mít největší dopady, tak je to oblast cestovního ruchu tzn. segment služeb. Racionalizace zbytných výdajů jednotlivců, rodin a s tímto související přehodnocení priorit, změna chování a preferencí při snaze si zachovat možnost absolvovat rekreaci ve smyslu finanční dosažitelnosti atd., prostě změny požadavku a možností klientely. To je si myslím jedna část problému, ta druhá je ekonomická udržitelnost provozu objektů, tzn. v současné době hlavně nákladů na energie. Pokud se nepodaří na obojí dostatečně zareagovat jak ze strany provozovatelů, tak i ze strany státu, tak významná část poskytovatelů prostě skončí, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně.

Pro nás jako vlastníka rekreačních zařízeních vidím jako priority službu těchto objektů našim členům a zároveň ekonomickou udržitelnost vlastnictví nemovitého majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení. V té první oblasti je to zachování možnosti poskytování naprosto cenově dostupné rekreace s možností ovlivnit i náklady v průběhu pobytu. Proto jsme se rozhodli našim členům nabídnout ubytování v apartmánech s vlastním  kuchyňským zázemím, aby i při naplnění černých scénářů budoucí ekonomické situace rodin byla zachována pro naše členy a jejich rodiny možnost absolvovat dovolenou v nabídnutých destinacích. V druhém případě se jedná o velmi úzkou spolupráci s nájemci, která musí zohlednit všechny aspekty dnešní situace tak, aby to ve výsledku znamenalo zachování provozu objektů. Když si uvědomíte třeba jen energetickou náročnost provozu, tak to vidím za sebe jako nesmírně těžký úkol.

 

Kromě apartmánového hotelu Ostrý a apartmánového domu Gočár jste vlastníci hotelu Lesní chata v Kořenově a hotelu Oddech.  Jak vidíte tamní budoucnost?

 Můžu uvést, že v tuto chvíli probíhá intenzivní diskuse s oběma nájemci jak na téma překlenutí letošní mimosezony podzimu, protože výsledky letošní letní sezony z větší míry pomohly sanovat výpadky pramenící z dopadů covidu, tak i zimní sezony letošního roku. Největším problémem je v tuto chvíli spousta otazníků jak k vývoji cen a nákladů obecně, tak i situace, která bude ve vztahu k podobě fungování lyžařských areálů. Jde o otázky cen skipasů, rozsah provozu areálů atp., které samozřejmě mají přímý vliv na počet hostů na našich zařízeních. Těch otázek je opravdu spousta, nicméně není možné jen ,,sedět“ a čekat, co přijde. Proto se společně snažíme o model spolupráce a opatření, které dají alespoň šanci tuto dobu přežít co možná s nejmenšími dopady a ztrátami. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že nejsme jen v pozici pronajímatelů, ale i provozovatelů, konkrétně mluvím o penzionu Pacifik na Ramzové.  Jinými slovy vidíme tu problematiku opravdu v celé její šíři. Co se týká apartmánů Gočár, které jsou primárně určeny k rekreaci pro členy OSŽ, je možné využít nabídku této dotované rekreace i v těchto podzimních měsících, tak i nabídku pro zimu 2023/2024, kdy podmínky budou sděleny na stránkách www.rekreaceosz.cz, které zároveň slouží i jako prodejní kanál tohoto členského benefitu. 

 

Zmínil jste penzion Pacifik v Jeseníkách?

Ano, tento objekt je provozován námi napřímo tzn. vlastními zaměstnanci, konkrétně paní Maruškou Bazgerovou a panem Pavlem Bazgerem jako správci, kteří tam z mého pohledu odvádějí špičkovou práci a já bych jim rád i touto formou poděkoval. Důkazem pro mé tvrzení je jak nadprůměrná obsazenost, tak i naprostá spokojenost klientů. Dalším krokem k využití tohoto objektu je plánované zahrnutí do projektu členské rekreace tzn., že i zde by nově mohli členové OSŽ a jejich rodiny absolvovat pobyt za zvýhodněnou cenu, která bude stanovena pro letošní zimní sezonu. Tento záměr plně koresponduje s naší ambicí postupně rozšiřovat nabídku destinací pro naše členy, ale to samozřejmě má své limity a podmínky hlavně v ekonomické rovině.

 

Můžete být, prosím, konkrét-nější….

Základní myšlenkou bylo vytvoření benefitu členské rekreace za zvýhodněnou cenu jako rekreace, která bude alternativou za prvé k ceně běžné rekreace po dotaci ze strany zaměstnavatele s tím, že oproti některým případům bude možné opakovat pobyt neomezeně a za druhé vytvořit benefit pro skupinu našich členů, která nemá tuto dotaci poskytovanou zaměstnavatelem možnost čerpat. Je potřeba si však uvědomit, že tento benefit představuje významný náklad pro poskytovatele tzn. OSŽ, který lze nést jen do určité výše. Úhrada těchto nákladů je v tuto chvíli hrazena z prostředků svazu, které jsou každoročně rozpočtovány, a z přijatých tržeb za prodej pobytů. Klíčová je do budoucna finanční udržitelnost celého projektu, jinými slovy zájem ze strany členské základny.

 

Z výčtu rekreačních zařízení nelze vynechat hotel Skalka v termálním městě Rajecké Teplice na Slovensku a apartmánový dům Orion v Leptokarii v Řecku. Je mož-né zhodnotit i tyto objekty např. z ekonomického nebo i jiných pohledů?

 Co se týče hotelu Skalka, tak pokud jsem výše uvedl obrazně řečeno rozdělení majetku na část, se kterou je a bude pracováno komerčně, a na část, která je určena k plnění řekněme služby členům, tak u hotelu Skalka počítám se zařazením do první skupiny. Nově by po rozsáhlé rekonstrukci celého areálu objektu měly vzniknout jednotky investičního charakteru, jichž v určitém objemu bude majitelem i OSŽ. Výnos z provozování těchto jednotek by se měl spolupodílet na úhradě nákladů, které vznikají z provozu projektu členské rekreace. Z pohledu složitosti a náročnosti přípravné fáze, která předchází fázi realizační, bylo přijato rozhodnutí představenstva OSŽ Slovakia ukončit provoz tohoto zařízení k 31. 12. 2022.

Apartmánový dům Orion je objekt, který od počátku byl určen k rekreaci členů. Do ceny pobytu se vždy v podstatě promítal dominantně jen náklad spojený s nákupem letenek. V současné době plné nejistot i zde čelíme úskalím pramenícím z provozu tohoto zařízení, jako je např. odhad zájmu, a s tím spojený závazný náklad související s pořízením nevratného počtu letenek, rostoucích cen elektrické energie v Řecku a dalších záležitostí, které v podstatě kopírují problémy, které máme tady v tuzemsku. Z tohoto pohledu se dle mého názoru nevyhneme ani v tomto případě analýze kladů a záporů pramenících z provozování tohoto objektu, ale co je důležité a podstatné je fakt, že pro letní rekreaci 2023 bude samozřejmě nabídka strávit dovolenou v tomto zařízení zachována v režimu, na který jsou naši klienti dlouhodobě zvyklí.

 

Děkuji Vám za rozhovor... a ráda bych ho ještě doplnila závěrem, který vyplynul z diskuze na výjezdním zasedáním Ústředí OSŽ na apartmánovém hotelu Ostrý v Železné Rudě, které řídil 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola. Zde bylo konstatováno, že rekreační zařízení, a s ním spojená služba, kterou tyto objekty plní, je důležitou součástí celkové snahy nabídnout řadu benefitů pro členy OSŽ, kdy prioritou musí být přijetí takových opatření, která by zachovala provoz těchto zařízení a pokračování možnosti dobré spolupráce se stávajícími nájemci, kteří doposud ukázali odhodlání se nevzdat ani v této nestandardní době:

„A když mám momentálně možnost porovnat vizualizaci v začátcích rekonstrukce hotelu Ostrý a nynější finální podobu, tak musím za ústředí zkonstatovat, že vynaložené prostředky, které alokovalo do rekonstrukce tohoto objektu, byly vložené účelně a s respektem – a že to celé mělo smysl. Záměr, který projednávalo ústředí, byl naplněn i z hlediska faktického stavu. Poděkování patří Martinovi Vavrečkovi, že si s touto výzvou poradil a zvládl také problémy související s rekonstrukcí v otázce dodání materiálů i spolupráci se stavebními firmami. Nebyla to leckdy procházka růžovým sadem,“uzavřel tehdejší jednání Radek Nekola.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

Apartmány Gočár – Kořenov:

   

Hotel Ostrý – Železná Ruda:

   


 

Právě přítomno: 258 hostů a žádný gestor