• Pandemie koronaviru ovlivnila zájem o cestování osob s hendikepem, ale nezastavila přípravu dalších bezbariérových služeb Českých drah

  Pandemie koronaviru ovlivnila zájem o cestování osob s hendikepem, ale nezastavila přípravu dalších bezbariérových služeb Českých drah

  Koronavirus a související hygienická a bezpečnostní opatření ovlivnila v loňském roce zájem o cestování u osob se zdravotním hendikepem, které patří v mnoha případech také k nejohroženější skupině obyvatel. České dráhy tak loni zajistily 4584 objednaných přeprav osob se zdravotním postižením, především cestujících pohybujících se na vozíku. Další stovky těchto osob však mohly cestovat mimo objednávkový systém bez nutnosti asistence ze strany dopravce mezi bezbariérovými stanicemi v bezbariérových vlacích. Počet těchto spojů se rozšíří i v letošním roce. Číst dál
 • Při cestách do Rakouska jsou od 25. ledna nutné respirátory třídy FFP2

  Při cestách do Rakouska jsou od 25. ledna nutné respirátory třídy FFP2

  Na mezistátních spojích jsou cestující pravidelně vlakovým personálem Českých drah informováni o tom, jaká základní hygienická opatření je nutno dodržovat při vstupu do jednotlivých sousedních států, a to před příjezdem do poslední stanice na území České republiky. Pokud vlakový personál ČD doprovází vlak až na území sousedního státu, jsou tato upozornění opakována i po odjezdu z této stanice. Tyto informace jsou současně poskytovány již při prodeji mezinárodních jízdních dokladů či poskytování informací o mezinárodní přepravě. Číst dál
 • V únoru bude zahájena modernizace trati z Uničova do Šumperka

  V únoru bude zahájena modernizace trati z Uničova do Šumperka

  Modernizace trati 290 (Olomouc – Šumperk) bude pokračovat i v tomto roce. Zatímco úsek trati mezi Olomoucí a Šternberkem je v současné době již elektrizován a rekonstruován, na další části tratě (Uničov – Šumperk) budou elektrizační úpravy, spojené s celkovou rekonstrukcí tratě zahájeny 11. února. Po jejím dokončení zde bude zvýšena traťová rychlost, zkrátí se jízdní doby vlaků a dojde rovněž ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Číst dál
 • Ve čtvrtek 21. ledna zemřel ve věku 83 let Ing. Ivo Laníček

  Ve čtvrtek 21. ledna zemřel ve věku 83 let Ing. Ivo Laníček

  S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci oznamuji, že nás navždy opustil náš kamarád, laskavý člověk Ing. Ivo Laníček, který celý život zasvětil železnici a práci v Mezinárodním sdružení železničářů pro kulturu a volný čas FISAIC a Českém zemském svazu FISAIC. Básník František Hrubín napsal: „Kdo v srdci žije, ten neumírá“. Ivo zůstane navždy v našich srdcích. Prosím, zapalme svíčku a vzpomeňme na něho. Číst dál
 • Dozorčí rada Českých drah jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021

  Dozorčí rada Českých drah jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021

  Dozorčí rada Českých drah ve čtvrtek 21. 1. 2021 jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021. Ten na jedné straně počítá s pokračováním negativního dopadu pandemie COVID-19 do tržeb a na straně druhé s úspornými opatřeními, které management postupně realizuje. Mezi nimi je například snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase. Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

OBZOR ke staženíREKREACEOSZ.CZ

"Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:
www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
místopředseda OSŽ pro majetek

Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org
 • Ústředí
 • PV ČD
 • PV Cargo
 • PV Správy železnic
 • NeRV
 • RRS OSŽ
 • Tripartita

Ústředí Odborového sdružení železničářů

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je odborovým svazem pro zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích.

Pokračovat do sekce Ú OSŽ

Podnikový výbor OSŽ při ČD a.s.

Vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Jedná o pracovněprávních předpisech, uzavírá kolektivní smlouvy.

Pokračovat do sekce PV ČD

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Sociální partner ve společnosti ČD Cargo, a.s. Je složen ze zástupců z jednotlivých Výborů PJ a SOKV. Zastupuje členy napříč celou republikou.

Pokračovat do sekce PV ČD Cargo Najdete nás také na Twitteru

Podnikový výbor OSŽ Správy železnic

je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s vedením SŽ na úrovní GŘ a je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ.

Pokračovat do sekce PV Správy železnic Najdete nás také na Twitteru

Nedrážní republikový výbor OSŽ

NeRV v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 společnostech působících v oblastech souvisejících se železniční dopravou.

Pokračovat do sekce NeRV

Republiková rada seniorů OSŽ

RRS se zabývá seniorskou problematikou, společenským uplatněním a kulturním životem seniorů - členů OSŽ.

Pokračovat do sekce RRS OSŽ

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR)

je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. OSŽ je v Tripartitě zastoupeno díky členství v ASO.

Pokračovat do sekce Tripartita

 • Rekreace, sport a volný čas

  Pokračovat do sekce
  Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplně Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty ve vlastních rekreačních zařízeních a ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o., i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Organizujeme sportovní akce od oblastních úrovní po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.
 • 1
 • 2

Jednání o režijních výhodách

 • Aktuální informace z jednání o problematice jízdních výhod železničářů – stav k 9.11.2020

  Aktuální informace z jednání o problematice jízdních výhod železničářů – stav k 9.11.2020 Po vynucené přestávce, kdy se vedení ČD muselo věnovat řešení závažnějších problémů (závažné ekonomické a provozní dopady pandemie COVID 19, bezpečnostní opatření po sérii nehodových událostí, aktivity ve snaze o  udržení na linkách R14 a R27, kolektivní vyjednávání o PKS Číst dál
 • Aktuální informace z jednání o režijních jízdních výhodách – stav k 10.08.2020

  Aktuální informace z jednání o režijních jízdních výhodách – stav k 10.08.2020 Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, Číst dál
 • Jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici

  Jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici Dnešního dne (8.července 2020) se po delší přestávce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo další pracovní jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s  místopředsedou  vlády  a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli vedení ministerstva dopravy o problematice režijních jízdních Číst dál
 • Přehled hlavních kroků vedení OSŽ při jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem ve věci řešení jízdních výhod železničářů a některých aktuálních problémů na železnici (za období 22. ledna – 3. března 2020)

  Přehled hlavních kroků vedení OSŽ při jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem ve věci řešení jízdních výhod železničářů a některých aktuálních problémů na železnici (za období 22. ledna – 3. března 2020) Na základě usnesení Ústředí OSŽ 22. ledna 2020, které mimo jiné vyzvalo k jednání s příslušnými organizacemi a orgány veřejné zprávy za účelem nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů v co nejkratší době předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda OSŽ Vladislav Číst dál
 • Jihomoravský kraj se s Českými drahami dohodl na režijním jízdném, režijky využijí na všech linkách IDS JMK i další drážní zaměstnanci

  Jihomoravský kraj se s Českými drahami dohodl na režijním jízdném, režijky využijí na všech linkách IDS JMK i další drážní zaměstnanci Kromě zaměstnanců Českých drah (ČD) budou moci režijní jízdné využívat v regionální železniční dopravě v Jihomoravském kraji i pracovníci Správy železnic, Ministerstva dopravy, Drážního úřadu a ostatní zaměstnanci Českých drah. Dohodu mezi ČD a Jihomoravským krajem dnes (20. ledna) na Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Právě přítomno: 463 hostů a žádný gestor

ozz    logo son 2014 01   osz logo25b