OBZOR ke stažení

Tradiční body v tradičním čase, i tak by se dal popsat program jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 4. 9. 2018 a které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Nejvíce času, rovněž tradičně, zabraly informace ze zásadních jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referováním o setkání zástupců OC s ministrem dopravy a předsedou Dozorčí rady ČD Prof. Petrem Moosem (dne 28. 8. 2018). „Já bych tu schůzku rozdělil do tří částí: v první části nás měli zástupci ministerstva seznámit s vývojem na ČD a chystanými kroky (na Českých drahách). Nabídli nám schůzku předsedy Dozorčí rady Českých drah se zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě ČD, ta shodou okolností proběhne dnes odpoledne,“ uvedl Martin Malý s tím, že druhá část jednání byla věnována koncepci železniční dopravy a liberalizaci.

Rajecké Teplice a hotel Skalka byly ve dnech 28. - 30. srpna opět místem setkání, tentokrát deseti družstev seniorů, členů OSŽ a také slovenského OZŽ. Tady v krásném přírodním areálu, kde po dva soutěžní dny panovalo slunečné počasí, proběhla klání v celkem devíti soutěžních disciplínách. O dvě osmičlenná družstva se rozšířil počet soutěžících seniorů, ke druhému ročníku byli přizváni slovenští kolegové, členové OZŽ z železniční stanice Žilina a také členové z nedrážních organizací.

uvedl mimo jiné ve své úvodní řeči k členům Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, na jednání PV v Benešově 23. srpna 2018. Podle jeho názoru pak není běžné, aby premiér dal tři a půl hodiny prostor managementu státní firmy, aby vyslechl, co se daří, co nás trápí a kde bychom očekávali pomoc legislativy. To setkání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem v sídle ředitelství SŽDC v Praze se konalo v den jednání PV, proto také generální ředitel SŽDC dorazil do Benešova později, kdy už předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek přivítal hosty a zástupce zaměstnavatele, Ing. Josefa Hendrycha, náměstka GŘ pro řízení provozu, personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého, Ing. Evžena Pospíšila, Ing. Hanu Kohoutovou, Bc. Jitku Dolejšovou a také předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Nechyběli ani zástupci odborných oddělení OSŽ ESO a BOZP.

Počet od základů opravených nádražních budov v majetku SŽDC dosáhl poslední den měsíce srpna čísla 58. Tou zatím poslední byla nádražní budova v Grygově (trať Olomouc – Přerov), jejíž exteriér je od roku 2003 památkově chráněn. Během tří měsíců prací zde firma Hroší stavby Morava odvedla práci za 3,4 milionu korun. Slavnostního otevření opravené budovy byli přítomni náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola, náměstek pro správu majetku za OŘ Olomouc Miroslav Žbánek, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a starosta Grygova Tomáš Kubáček.

Kdo nebyl delší dobu v Uherském Brodě, zřejmě by novou podobu jeho přednádražního prostoru nepoznal. Na zdejší nový dopravní terminál může být toto slovácké město plným právem hrdé. Po dlouhých letech úsilí se zde podařilo v roce 2016 dokončit nejen opravu nádražní budovy, ale došlo i ke zvelebení přednádražních prostor a současně vytvoření jednotného dopravního bodu, který těsně propojuje dřívější rozptýlené autobusové zastávky s nádražím.

Brněnské hlavní nádraží probíhá v těchto dnech, týdnech a měsících rozsáhlými opravami dvou mostů na modřickém zhlaví stanice. Opravy obou památkově chráněných mostů zahrnují rekonstrukci ocelových konstrukcí, sanaci spodních staveb, odvodnění, očištění, případně výměna kamenných kvádrů a další doprovodné práce. Celkové náklady na opravu těchto mostů vyčíslila SŽDC na 343 milionů korun. Souběžně s tím probíhají i opravy 5. a 6. nástupiště (směr Brno Horní Heršpice, Zastávka u Brna a Moravské Bránice - na snímku), koleje u nástupišť jsou vytrhané, dlažba nástupišť rozbitá, všude vládne pracovní ruch stavebních strojů. Na konci roku nastane v Brně další etapa výluk z důvodu rekonstrukce zastaralého a dosluhujícího zabezpečovacího zařízení.

V Modřicích (trať Brno – Břeclav) byla v pátek 10. srpna slavnostně dána do užívání opravená budova zdejšího nádraží. Budova byla v době, kdy ji SŽDC přebíralo od Českých drah v nedobrém stavu, stávala se cílem bezdomovců a na cestující veřejnost působila nedobrým dojmem. Za devět měsíců opravných prací však nádraží získalo zcela jiný vzhled. Starou páleno krytinu (bobrovku) nahradila nová, z glazované keramiky, opraven byl i krov a stropní konstrukce byla zateplena. Budova byla opatřena novou hromosvodovou soustavou, celkovou výměnou prošly klempířské prvky, okapy a svody. Vyměněny byly dveře, okna, dlažba a opravena byla i omítka, která získala zářivě žlutý nátěr. Stavební práce na opravě budovy si vyžádaly částku přibližně 5,5 milionu korun.

V úterý 7. 8. 2018 se ke svému dalšímu jednání sešlo v pražských Vysočanech Představenstvo OSŽ; jednání tentokrát řídila místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Po zahájení a nezbytné kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý shrnutím událostí na Českých drahách, které „odstartovala“ v pátek 13. 7. 2018 tisková konference ministra dopravy Dana Ťoka, respektive řídícím výborem uskutečněné změny v Dozorčí radě Českých drah.

Hotel OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích byl jedním ze středisek letošních oslav stého výročí vzniku Československých státních drah (ČSD). Akce, která proběhla o víkendu 4. a 5. srpna, byla zorganizovaná Považským muzeem dopravy v Žilině a na oslavách se významnou měrou podílelo Odborové sdružení železničářů spolu s Mezinárodní federací pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC). V samotném hotelu Skalka byla při této příležitosti uspořádána výstava fotografií, obrazů a poštovních známek se železniční tématikou, jakož i ukázka modelové železnice a dalších děl členů FISAIC.

Od 1. 7. řídíme provoz a údržby z jednoho místa a organizační struktura vypadá tak, jak jste se s ní seznámili, zaznělo mimo jiné z úst Ing. Miroslava Kupce (na snímku uprostřed, vlevo Věra Nečasová, vpravo Ing. Pavel Rešl), člena Představenstva ČD, na jednání Celostátního Výboru OSŽ bývalých DKV v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 18. 7. 2018. „A pokud nějaké dílčí problémy byly, tak nebyly takové, aby se to dostalo až ke mně,“ dodal. Na jednání Celostátního Výboru OSŽ dorazilo navzdory prázdninám nejen téměř čtyřicet odborářů z celé republiky z bývalých DKV, ale i další členové Podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

O víkendu 13. a 14. července se v Suchdole nad Odrou ve Slezsku rozhodovalo o nejlepších železničářských cyklistech, kteří pojedou v listopadu do Indie na mezinárodní závody USIC. Nominace probíhala v rámci mistrovství Svazu amatérských cyklistů (SAC) pro rok 2018, v němž jako samostatná kategorie byla kategorie „Železničáři“. Na startu železničářského mistrovství (které organizačně zajišťovalo Mezinárodní oddělení OSŽ – Ústředí a Regionální sportovní komise Praha) stanulo celkem 24 závodníků (včetně jediné ženy) ve všech věkových kategoriích. Celkem se závodů SAC zúčastnilo více než 200 závodníků.

V úterý 17. 7. 2018 večer, v pořadu 90' na programu ČT24, k tématu Revoluce na železnici? vystoupil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Mimo jiné vysvětloval, proč odbory kritizují odvolání a způsob jmenování nové Dozorčí rady Českých drah. Odbory na železnici včera ve společném prohlášení vyzvaly ministra Dana Ťoka k dialogu, požádaly jej, aby do té doby nepodnikal žádné další zásadní personální změny. Schůzka ministra s odboráři je naplánována na 30. 7. 2018.

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor