OBZOR ke stažení

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo (ve středu 21. 2. 2018) letos poprvé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (lednové zasedání se uskutečnilo v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích) zahájil a moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů byl například citován dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka, který poslal žádost týkající se možnosti zúčastnit se alternativního školení pořádaného ČMKOS („Domnívám se, že naše školení jsou dostatečně kvalitní,“ řekl k tomu Vokoun s tím, že návrhem Pavla Horáka se Ústředí OSŽ bude zabývat v bodu Různé).

„Evidujeme rostoucí zájem o profesi strojvedoucí,“ řekl v úvodu tiskové konference Drážního úřadu (DÚ), uspořádané v sídle DÚ na pražském hlavním nádraží ve středu 21. 2., ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. O profesi je sice zájem, ale zároveň ti, kteří tuto práci vykonávají, stárnou a postupně odcházejí do důchodu. „Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením lokomotiv,“ dodal Ing. Kolář. K 31. prosinci 2017 bylo evidováno 9199 strojvedoucích s oprávněním k jízdám na celostátních a regionálních drahách, přibližně polovina z nich (51 %) je však ve věku nad 50 let. Ve věku 61 – 65 let je evidováno 1380 strojvedoucích, ve věku 66 – 70 let 288 strojvedoucích, 38 strojvedoucích je ve věku 71 – 75 let a dva strojvedoucí jsou dokonce ve věku 76 – 77 let.

Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

V úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 7. února, poděkoval předseda PV Vladislav Vokoun všem, kdo se podíleli na organizaci školení ke kolektivní smlouvě. Velmi ocenil účast na školení a konstruktivní jednání účastníků, kteří podle jeho slov přijali změny v kolektivní smlouvě pozitivně, i když mnozí z nich měli jistě vlivem médií větší představy o mzdovém nárůstu. Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že se dne 13. 2. uskuteční jednání zástupců zaměstnavatele a odborů k jízdním výhodám. „Při té příležitosti by se měly vyřešit některé výkladové záležitosti ke kolektivní smlouvě,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Představenstvo OSŽ, které za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 6. února, se po nezbytné kontrole usnesení seznámilo s informacemi ze zásadních jednání. I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun (na snímku) nejprve krátce zhodnotil průběh školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah. „Potěšilo mě, že školení byla velmi hojně navštívena a že jejich průběh byl velmi konstruktivní. Nezaznamenali jsme žádnou vulgaritu, i když je jasné, že některá očekávání ohledně mzdového nárůstu byla u některých našich členů vyšší.“

Ve dnech 1. a 2. února se na obou školeních sešla necelá stovka posluchačů, kdy nejdelší část výkladu „táhl“ předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V Praze v domě OSŽ Bohemika 1. 2. byl výkladu PKS přítomen personální ředitel SŽDC Ing. Pavel Koucký a systémová specialistka GŘ SŽDC Michaela Srněnská, která vizuálně představila personální portál STKR a způsob evidence sportovních a kulturních akcí zadávaných tzv. garanty akcí na OJ, financovaných z prostředků FKSP, do tohoto systému. V Pardubicích totéž téma demonstroval Bc. Martin Melín. Oba přednášející pomocí projekce ukázali na jednotlivých krocích, jak vyplnit jednotlivé položky zadávaných údajů do systému, jakým způsobem se provádí vyúčtování akcí a množství dalších povinných údajů. Hlavně pak zodpověděli řadu konkrétních dotazů.

Ve čtvrtek 1. února 2018 v 16 hodin odpoledne byla v Krajské knižnici v Žilině slavnostní vernisáží zahájena Výstava PHOTOLITERA 2017. Projekt, který vznikl vloni, zahrnuje celkem 40 tematických fotografií (jak se železniční, tak i s volnou tématikou) od patnácti autorů, doplněných texty od deseti autorů. „Jde o originální projekt, který vznikl vloni na jaře v rámci Českého zemského svazu FISAIC (ten je od roku 2015 pod křídly OSŽ),“ řekla v úvodu vernisáže tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) Ing. Jarmila Šmerhová. „Na začátku byla myšlenka spojit práci fotografů a literátů. Fotografové tedy nafotili snímky a k nim literáti, které nějaká z fotografií oslovila, napsali verš, nebo je doplnili nějakou myšlenkou, poezií či jen pouhým textem. Tak vznikla tato nádherná díla,“ dodala Jarmila Šmerhová (na snímku u článku vpravo, vlevo je Lada Rybáriková). Autory fotografií na vernisáži zastupovali Miroslav Čarek z Křižanova a Michal Procházka ze Straškova, kteří společně s Jarmilou Šmerhovou celou výstavu připravili a nainstalovali.

Předposlední z celkem devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) 2018 u společnosti ČD Cargo se uskutečnilo ve středu 31. 1. 2018 ve školicí místnosti Provozní jednotky ČD Cargo v Českých Budějovicích. Tato školení jsou organizována ve spolupráci OSŽ s odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo (celkem dorazilo téměř 50 posluchačů). Předposledního školení se za vedení společnosti zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10) a Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového). Hlavním cílem školení bylo především upozornit na změny v PKS a nejčastější nedostatky.

Řekl na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC v Praze 25. ledna člen PV Libor Šimůnek, předseda ZO OSŽ a Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha. V úvodu své řeči poděkoval za zevrubné vysvětlení předsedy OSŽ a kolektivního vyjednavače Martina Malého, jak se situace vyvíjela a proč došlo ke změně termínu kolektivního vyjednávání z původně 16. ledna na 11. Ledna, a dále řekl: „Měli jsme jednání obou Republikových rad, ze kterých vyšlo doporučující stanovisko dosáhnout desetiprocentního nárůstu, a pak na následujícím jednání PV bylo přijato usnesení, které zavazovalo kolektivní vyjednavače usilovat o desetiprocentní navýšení s tím, že však musí dosáhnout minimálně cca osmiprocentního nárůstu mezd.“ Podle jeho názoru tak bylo splněno to, co PV vyjednavačům jako minimální přijatelný výsledek uložil, což ale samozřejmě neznamená, že budou všichni zaměstnanci spokojeni, dodal Šimůnek.

V harrachovském SKI Areálu se ve dnech 22. – 24. ledna konalo pod záštitou OSŽ mistrovství České republiky železničářů v běhu na lyžích. Závody byly současně nominačními na mezinárodní běžecké mistrovství USIC, které se bude konat v prosinci 2018 v Kazachstánu. Závodů se zúčastnilo 64 mužů a 20 žen - kromě zaměstnanců Českých drah, ČD Cargo a SŽDC také senioři z těchto organizací. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. Celá tato sportovní akce byla zorganizována a technicky zajištěna Regionální sportovní komisí OSŽ Praha a podpořena dotacemi ze sociálního fondu ČD, a. s., a ČD Cargo a. s., jakož i z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) SŽDC, s. o.

Za přítomnosti generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatavy Maradové, MBA, bylo ve středu 24. ledna 2018 v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Praze podepsáno memorandum o spolupráci, které nastavuje nová pravidla spolupráce mezi oběma institucemi. „Pro nás, jako pro správce infrastruktury, jde o nesmírně důležitý krok, neboť nám to zjednoduší velmi často kritizovanou a složitou přípravu infrastrukturních staveb,“ řekl v úvodu tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský s tím, že SŽDC velmi často u projektů, kde se jde takzvaně mimo stávající stopu, naráží právě na problémy s pozemky, „Ať už jsou to výkupy pozemků, nebo výměny pozemků, ať jsou to všemožné dohady a spekulace. Sami víte, kolik dopravních staveb je blokováno a brzděno právě kvůli problémům s pozemky. A my si od tohoto kroku slibujeme zjednodušení a hlavně zrychlení,“ dodal.

Jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v pondělí 22. ledna zahájil její předseda Kurt Mužík přáním pevného zdraví všem členům a jejich rodinám, a také přáním, aby činnost rady byla i v tomto roce prospěšná pro všechny seniory. Sdělil, že na jednání byl pozván také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ale omluvil, protože ve stejný den se zúčastnil školení k nové podnikové kolektivní smlouvě SŽDC v Přerově.

Právě přítomno: 186 hostů a žádný gestor